Возражения на исковое заявление о взыскании долга
886 0

                                  СУВОРОВСЬКИЙ РАЙСУД м.ОДЕСИ

                                  Правдич Ольга Володимирівна,
                                  м.Одеса….
 

СПРАВА №2-2244/11

 
З А П Е Р Е Ч Е Н Н Я
на позовну заяву про стягнення боргу за договором позики

 Сам факт видачі розписки, на якій ґрунтуються позовні вимоги, я не оспорюю, але проти позову Касатонова Ю.О. заперечую з наступних підстав.

Я зверталася про позичення грошей до Алегренової Н.А. і саме від неї в листопаді 2007 року я отримала ці гроші, про що свідчить розписка.

Хто такий Касатонов Ю.О. мені не відомо. Я жодного разу не бачила його і ніяких стосунків з ним не мала. Це прямо вбачається з розписки, в якої зазначено: «деньги получила через Алегренову Н.А…».

Саму розписку я писала так, як мені диктувала Алегренова Н.А.. Чому вона просила мене вказати, що я позичила ці гроші від якогось невідомого мені Касатонова Ю.О., я могла тільки здогадуватися.  Зважаючи на те, що на той час ми були з Алегренової Н.А. в дуже добрих відносинах, я вважала, що їй не зручно було вимагати від мене винагороду за користування її грошами, у зв’язку з чим, вона і говорила, що гроші не її, а якогось Касатонова Ю.О.. В той же час я розуміла, що гроші отримую від Алегренової Н.А. і саме їй я повинна їх повернути, а де і як отримала ці гроші Алегренова Н.А. мені було невідомо і неважливо.

Зазначена розписка не доводить факт належності Касатонову Ю.О. грошей, які я отримала від Алегренової Н.А. і, навпаки, засвідчує факт отримання мною грошей саме від Алегренової Н.А..

Можливо сама Алегренова Н.А. і позичала ці гроші у Касатонова Ю.О., але якщо це і так, то це їх відносини, а не мої відносини з Касатоновим Ю.О..

Якби я дійсно отримувала гроші від Касатонова Ю.О. і вони дійсно належали йому, то в розписці не мало бути і згадки про Алегренову Н.А..

Вимагати повернення грошей може тільки особа від якої я дійсно отримала гроші. Такою особою є Алегренова Н.А..

Отже, позов Касатонова Ю.О. побудований на спотворенні фактів.

Про те, що факти спотворюються, свідчить і наявність підпису  Касатонова Ю.О. на розписці. Як свідчить розписка, гроші я отримала від Алегренової Н.А., тобто Касатонов Ю.О. не був присутній при передачі мені грошей та видачі мною розписки. В той же час на розписці є його підпис (його чи ні я не знаю, але так зазначено в розписці).

Наведене є доказом того, що підпис, начебто Касатонова Ю.О., міг з’явитися на розписці тільки після того, як розписка потрапила до Алегренової Н.А., а тому і поставлений тільки з метою створити враження, що я дійсно отримала гроші від Касатонова Ю.О..

В той же час, з розписки видно, що гроші я отримала (позичила) від Алегренової Н.А.. Отже саме вона і має позиватися до мене стосовно повернення цих грошей.

Вважаю, що Алегренова Н.А. умисно не хоче позиватися до мене з цього приводу, тому що я з нею повністю розрахувалася.

Зважаючи на те, що наші з Алегреновою Н.А. відносини не є предметом даного судового розгляду, викладаю суть цих відносин окремо у вигляді додатку до цих заперечень з наданням доказів про наявність фінансових відносин саме з Алегреновою Н.А..

Що ж стосується позову Касатонова Ю.О., то надана розписка є доказом отримання мною грошей від Алегренової Н.А. і тому прошу відмовити в позові Касатонову Ю.О. про повернення цих грошей йому, так як ніяких грошей від нього я не отримувала.

ДОДАТОК:

 1.      Додаток до цих заперечень........

 

9 червня 2011 р.

                                                        _______________О.В.Правдич

 

підготував
АДВОКАТ
Тодоров Дмитро Миколайович
тел.  736-79-50,              735-74-31
(094)  931-19-50,    (063) 735-74-31
65012 м.Одеса, вул.М.Арнаутська,4
 
  
Д О Д А Т О К
до заперечень на позовну заяву про стягнення боргу за договором позики

В квітні 2007 року я увійшла до складу правління Спортивного госпрозрахункового ...... клубу «......» (надалі ФК «......») (протокол №2 загальних зборів ФК «......» від 23.04.2007р.).

15 травня 2007р. ФК «......» вирішив викупити орендоване ним у територіальної громади м.Одеси підвальне приміщене, яке розташоване за адресою: м.Одеса,  (протокол №3 правління ФК «......» від 15.05.2007р.).

30 жовтня 2007р. ФК «......» уклав з Одеською міською радою нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу №302 про купівлю вищевказаного приміщення за 506 299грн., що на той час складало приблизно 100тис. доларів США.

Згідно п.2.1. цього договору ФК «......» повинен був внести вказану суму на рахунок продавця протягом місяцю з дня укладання договору купівлі-продажу, тобто до 30 листопаду 2007р..

Такої суми грошей у ФК «......» не було, у зв’язку з чим я вирішила вкласти свої кошти шляхом внесення їх на рахунок ФК «......». Власних коштів мені теж не вистачало, у зв’язку з чим я звернулась до Алегренової Н.А. з проханням позичити мені  деяку суму грошей.

11 листопаду 2007р. Алегренова Н.А. позичила мені 20 000 доларів США з умовою повернути ці кошти 11.02.2008р. з виплатою винагороди в розмірі 1 800 доларів США, тобто 11.02.2008р. я повинна була повернути їй  21 800 доларів США. На підтвердження цього я і видала їй розписку, про яку їде мова в запереченнях на позов Касатонова Ю.О..

Зазначені кошти були використані для розрахунку за приміщення, придбаного за договором купівлі-продажу №302. Після повного розрахунку за приміщення продавець передав  його ФК «......» актом приймання-передачі №389 від 21 грудня 2007р..

У зв’язку з тим, що я не змогла розрахуватися з Алегреновою Н.А., тобто повернути їй отримані в борг кошти, вищезазначене приміщення було продано Алегреновій Н.А., що підтверджується нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу  від 9 липня 2008р. за 510тис.грн., що на той час складало приблизно 100тис. доларів США.

Природне, що мій борг перед Алегреновою Н.А. був врахований при розрахунку за даним договором, тобто Алегренова Н.А. не доплатила мені ту суму грошей, яку я повинна була повернути відповідно до вищезазначеної розписки. Інакше і не могло бути: я винна покупцю гроші, а він сплачую мені всю суму за договором, не вимагаючи повернення боргу, строк сплати якого настав.

Що стосується розписки, то при розрахунку по договору купівлі-продажу від 9 липня 2008р. Алегренова Н.А. у моїй присутності порвала розписку, тому у неї не повинно бути оригіналу цієї розписки. Хоча зараз, з урахуванням того, що до мене звернулись з позовом про стягнення грошей на підставі зазначеної розписки, я вже сумніваюсь чи дійсно Алегренова Н.А. порвала оригінал розписки. На той час я довіряла їй і особливо не придала значення цьому. Мені достатньо було, що вона показала мені цю розписку і при мені порвала її, а чи то дійсно був оригінал, чи можливо кольорова ксерокопія тепер я вже сумніваюся.

Однак, в будь-якому випадку, відносини по цій розписці це відносини між мною та Алегреновою Н.А.. А так як Алегренова Н.А. не є учасником даного судового процесу, тобто не є позивачем по даній справі, то предметом даного судового процесу не може бути дослідження того чи дійсно я розрахувалася з Алегреновою Н.А..

В той же час надані мною докази свідчать, що саме з Алегреновою Н.А. я мала фінансові відносини і до Касатонова Ю.О. я не маю ніякого відношення, ніяких грошей в борг від нього я не отримувала, про що прямо свідчить і розписка, в якої зазначено, що гроші я отримала від Алегренової Н.А..

Таким чином, в задоволенні позову Касатонова Ю.О. прошу відмовити, у зв’язку з тим, що я від нього не отримувала грошей, повернення яких він вимагає.

                 ДОДАТОК: ………..  

 

 


 

 


Читайте также: