Решение апелляционного суда об отказе во взыскании долга
615 0
Державний герб України

  

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2011 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду Одеської області у складі:

Головуючого: Цюри Т.В.,

Суддів: Сєвєрової Є.С., Сидоренко І.П.,

при секретарі: Павлючук Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Апеляційного суду Одеської області апеляційну скаргу ОСОБА_1 на апеляційне оскарження рішення Суворовського районного суду м. Одеси від 19 липня 2011 року по справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1, третя особа: ОСОБА_3 про стягнення боргу,-

В С Т А Н О В И Л А :

11.02.2011 року позивач звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 та просив стягнути з відповідачки на його користь борг за договором позики у розмірі 358888 гривень. Згодом в процесі розгляду справи позивач уточнив позовні вимоги і просив стягнути з відповідачки на його користь заборгованість у розмірі 251780 гривень, витрати по сплаті судового збору та ІТЗ судового процесу.

Рішенням Суворовського районного суду м. Одеси від 19 липня 2011 року позовні вимоги ОСОБА_2 до ОСОБА_1, третя особа: ОСОБА_3 про стягнення боргу - задоволено.

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 суму заборгованості у розмірі 251780 (двісті пятдесят одна тисяча сімсот вісімдесят) гривень з яких: 158800 (сто пятдесят вісім тисяч вісімсот) гривень основного боргу, 76688 (сімдесят шість тисяч шістсот вісімдесят вісім) гривень інфляційних витрат, 14292 (чотирнадцять тисяч двісті девяносто дві) гривень 3 % річних від простроченої заборгованості.  

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 судові витрати у розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень судовий збір та 30 (тридцять) гривень витрати на ІТЗ судового процесу.

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь Управління ДСА в Одеській області витрати на ІТЗ судового процесу у розмірі 90 (девяносто) гривень.  

Не погодившись з винесеним рішенням суду, ОСОБА_1 подала апеляційну скаргу на вказане рішення, в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права просила рішення скасувати, та винести нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог ОСОБА_2  

Колегія суддів, заслухавши пояснення, дослідивши матеріали та обставини справи, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та заявлених вимог, вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно частинам ст.213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обгрунтованим є рішення, яке ухвалено на основі повно і всебічно зясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог та заперечень, підтверджені тими доказами, які були дослідженні в судовому засіданні.  

Оскаржуване рішення суду першої інстанції не можна визнати таким, що відповідає нормам ст.213 ЦПК України.  

  Так, суд першої інстанції прийшов до хибного висновку про те, що сторонами був укладений договір позики у простій письмовій формі, оскільки правовідносини, що склалися повністю суперечать вимогам ст..ст. 1046, 1047 ЦК України, відповідно до вимог яких за договором позики одна сторона ( позикодавець) передає у власність другій стороні ( позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов»язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладений з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Як в суді першої інстанції, так і в судовому засіданні апеляційної інстанції було достовірно встановлено, що позивач ОСОБА_2 не передавав гроші відповідачці, остання отримала гроші безпосередньо від ОСОБА_4, що зазначено в розписці та підтверджується підписом ОСОБА_4 Відповідачка взагалі не знає та ніколи не бачила ОСОБА_2, що повністю доводиться поясненнями самого позивача у суді першої інстанції та поясненнями його представника у судовому засіданні апеляційної інстанції про те, що розписку йому принесла ОСОБА_4, а він її підписав.

Відповідно ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Відповідно ст. 1047 ЦК України , договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян. На підтвердження укладання договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Факт передання грошової суми ОСОБА_1 безпосередньо ОСОБА_2 не доведений.

Відповідно ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов»язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень, а доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Однак, позивач не довів суду апеляційної інстанції за допомогою належних та допустимих доказів, з урахуванням положень ст.ст. 57-59 ЦПК України, обґрунтованість своїх вимог заявленого позову.  

За таких обставин та з урахуванням названих норм права, колегія приходить до висновку про те, що договір позики між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 не укладався, тому відсутні правові підстави для стягнення боргу з останньої безпосередньо на користь ОСОБА_2

  Відповідно пунктам 3, 4 ст.309 ЦПК України, підставами для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення є невідповідність висновків суду обставинам справи та порушення або неправильне застосування норм матеріального або процесуального права.

За таких обставин рішення суду першої інстанції є незаконним та необґрунтованим, а тому підлягає скасуванню.

Позовні вимоги ОСОБА_2 не підлягають задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 307 , 309, 316, 317, 319 ЦПК України, колегія суддів ,-  

В И Р І Ш И Л А:

  Апеляційну скаргу ОСОБА_1 задоволити частково.

Рішення Суворовського районного суду м. Одеси від 19 липня 2011 року скасувати.

  Ухвалити нове рішення.

  В позові ОСОБА_2 до ОСОБА_1, третя особа: ОСОБА_3 про стягнення боргу відмовити.

  Рішення набирає законної сили з моменту його проголошення та може бути оскаржено шляхом подання касаційної скарги до касаційної інстанції протягом двадцяти днів з дня набрання ним законної сили.

  Головуючий Т.В. Цюра

Судді: Є.С. Сєвєрова

І. П. Сидоренко

                                 Это же решение в едином государственном реестре судебных решений.


Читайте также: