Апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции о взыскании долга
605 0
                                 Апеляційний суд Одеської області
                                 Судовій палаті по цивільних справах
 
                                                                          Апелянт:                 
                                        Правдич Ольга Володимірівна,
                                м. Одеса…….
 
 
                                                  Учасники в справі:                
 
                                       Касатонов Юрій Олегович,
                               м. Одеса…..
СПРАВА №2-2244/11

 

 А П Е Л Я Ц І Й Н А     С К А Р Г А
на рішення Суворовського райсуду м.Одеси від 19.07.2011р. (суддя Виноградова Н.В.)
про стягнення боргу

 Неправильність оскаржуваного рішення полягає в тому, що суд неправильно встановив обставини справи, а саме неправильно встановив осіб, між якими виникли правовідносини, що призвело до неправильного вирішення справи.

 ОБҐРУНТУВАННЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ

                      I.  Я не заперечую факт отримання грошей в борг

 Я не заперечувала і не заперечую факт отримання грошей в борг, але гроші в борг я отримала не від Касатонова, а від Алегренової. Саме їй я і повинна була повернути гроші. На момент отримання грошей від Алегренової я взагалі не знала хто такий Касатонов, так як і Касатонов взагалі не знав мене.

 Так як я не змогла розрахуватися вчасно з Алегреновою, я продала їй приміщення, на придбання якого позичалися гроші, що підтверджується доказами, доданими до моїх заперечень на позов. Природне, що при розрахунку за договором купівлі-продажу був врахований мій борг перед Алегреновою, тобто вона сплатила мені гроші по договору купівлі-продажу за мінусом суми, яку я отримала від неї в борг.

 

II.  Рішення суду не відповідає суті спору

Жодна зі сторін не оспорювала, що відповідно до закону отримані в борг кошті підлягають поверненню, тому посилання суду на безліч нормативних актів, якими це встановлено, не має ніякого сенсу в контексті змісту даного конкретного спору.

Суд з’ясовував обставини, які взагалі не були предметом судового розгляду, а саме чи був тиск при написанні розписки, чи зверталась я до правоохоронних органів, що видно з абз.3 стор.1 рішення суду.

Я взагалі не посилалась на зазначені обставини, як на підставу своїх заперечень, тому суд безпідставно з’ясовував ці обставини, замість з’ясування обставин, на яки я посилалась в своїх запереченнях.

Суттю, предметом даного конкретного спору була лише одна обставина: між кім укладався договір позики – між Касатоновим та мною або між Алегреновою та мною.

З трьох сторінок рішення суд присвятив цьому питанню, тобто суті спору, лише два абзаци.

1.      Останній абзац сторінки 1 рішення:

«Посилання відповідача у своїх запереченнях на позов на те, що Алегреновій Н.О. було незручно вимагати від відповідачки винагороду за користування коштами у зв'язку з чим власноруч написала розписку саме з посиланням на позику грошей у позивача не є слушними, оскільки спростовані свідченнями у судовому засіданні Алегренової Н.О., яка в якості свідка підтвердила той факт, що Правдич О.В. розуміла зміст розписки, так як напередодні Алегренова Н.О. відмовила у наданні позики відповідачці з підстав відсутності особистих коштів, після цього запропонувала допомогти позичити обумовлену суму грошей у Касатонова Ю.О….».

 Мої заперечення в цій частині виглядають наступним чином:

«Зважаючи на те, що на той час ми були з Алегренової Н.А. в дуже добрих відносинах, я вважала, що їй не зручно було вимагати від мене винагороду за користування її грошами, у зв’язку з чим, вона і говорила, що гроші не її, а якогось Касатонова Ю.О.. В той же час я розуміла, що гроші отримую від Алегренової Н.А. і саме їй я повинна їх повернути, а де і як отримала ці гроші Алегренова Н.А. мені було невідомо і неважливо» (стор.1 моїх письмових заперечень).

По-перше, як видно з заперечень я казала не про якийсь факт, який може бути підтверджено або спростовано, а говорила про те, що я думала (вважала).

Факт того, що Алегренова мені сказала, що у неї не має грошей, щоб мені позичити, я не оспорювала і не оспорюю.

Я казала про те, що у мене було припущення, що Алегренова надає мені свої кошти але не хоче зізнатися в тому, що кошти її, тому що їй не хотілося, щоб я знала, що вона бере від мене (майже подруги) винагороду за користування її коштами.

Це моє припущення, яке я не висловлювала Алегреновій, тому вона не може а ні підтвердити, а ні спростувати наявність у мене такого припущення.

По-друге, свідчення Алегренової по своїй значущості суд сприймає майже як висновок судово-психіатричної експертизи: «Правдич О.В. розуміла зміст розписки» - підтвердила Алегренова, зазначає суд.

 Суд знов встановлює те, що взагалі не є предметом спору. Я ніколи не посилалась на те, що я не розуміла змісту розписки та значення своїх дій.

Навпаки, я зазначала в запереченнях, що я свідомо вказала в розписці, що гроші позичила у Касатонова. Це я вказала не тому, що це так є, а тому, що так сказала Алегренова. На момент написання розписки я вважала і вважаю зараз, що це не має ніякого значення, так як зміст розписки і обставини справи свідчать, що гроші я позичила у Алегренової і саме їй я повинна була повернути ці гроші.

Написала я зазначене так тільки з одною метою, щоб Алегренова думала, що я їй вірю, що гроші не її і тому не ображаюся, що за користування грошами вимагається винагорода, інакше вона не погодилась би надати мені позику, посилаючись на те, що у неї не має грошей.

 

2.      Перший повний абз. стор.2 рішення:

«Факт приналежності коштів саме Касатонову Ю.О. особисто підтвердив позивач в судовому засіданні 19.07.2011 року».

Іншими словами наведене може звучати таким чином: позивач в судовому засіданні підтримав свій позов.

Це висловлювання Касатонова суд вважає за доказ, хоча відповідно до ч.1 ст.60ЦПК України:

 «Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається ».

Отже, закон вимагає, щоб позивач надав доказ на підтвердження своїх слів. Однак, суд вирішив, що достатньо слова Касатонова. Хіба може Касатонов говорити неправду?

Таким чином, висновок суду про те, що передані мені Алегреновою гроші належали Касатонову, є безпідставним, тобто не заснованим на доказах, як того вимагає закон.

 

III.  Рішення суду не відповідає змісту поняття «договір»

Згідно ч.1 ст.626ЦК України: «Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків».

Отже, договір – це домовленість, тобто як мінімум спілкування сторін.

Зі змісту розписки прямо вбачається, що з Касатоновим я не зустрічалася для укладання договору позики. Більше того, допитаний у суді Касатонов пояснив, що він мене взагалі не знає. Алегренова теж підтвердила у суді, що я не мала ніяких стосунків з Касатоновим, тобто не зустрічалася з ним з питання укладання договору позики. Ми не вели з ним ніякої переписки ні листами, ні телеграмами, не спілкувалися будь-яким іншим способом.

В той же час суд стверджує, що ми с Касатоновим уклали договір, тобто домовилися про позику.

Таким чином, усупереч закону суд дійшов висновку, що договір укладено між особами, які взагалі не спілкувалися і тому не могли між собою про щось домовлятися.

 

IV. Суд не встановив які саме правовідносини склалися між особами, зазначеними в розписці  

1. В розписці зазначено, що гроші, про яки іде мова, я отримала особисто від Алегренової.

Фізичне отримання мною грошей від Алегренової – це відносини між мною та Алегреновою, а враховуючи, що це відносини з передачі майна, то це правові відносини. Суд не визначив прямо до якого виду правовідносин відносяться правовідносини, які відбулися між мною та Алегреновою.

Крім того, суд дійшов висновку, що Касатонов передав гроші Алегреновій. Це означає, що між Касатоновим та Алегреновою теж відбулися правовідносини з передачі майна. Однак, і в цьому випадку суд прямо не визначив  до якого виду правовідносин відносяться правовідносини, які відбулися між Касатоновим та Алегреновою.

                   Однак, зі змісту рішення вбачається, що суд вважає, що між ними склалися відносини представництва, яке полягає в тому, що Касатонов уповноважив Алегренову надати мені від його імені гроші в борг.

В той же час, судом не враховано, що якщо представник уповноважується на укладання правочину, який відповідно до закону потребує відповідної форми, наприклад, письмової, то і форма уповноваження (довіреності) повинна теж бути письмовою (ч.1 ст.245ЦК України) і в договорі (розписці) повинно бути посилання на документ, яким посвідчуються повноваження представника.

В матеріалах справи не має ніякого письмового уповноваження Касатоновим Алегренової на укладення нею від його імені зі мною договору позики.

Отже матеріали справи містять прямий доказ того, що я отримала гроші від Алегренової і не містять ніякого допустимого, з точки зору закону, доказу того, що Алегренова у відносинах зі мною виступала в якості представника Касатонова.

За таких обставин, висновок суду про те, що Алегренова діяла як представник Касатонова прямо суперечить закону.

                   2. Незалежно від характеру (виду) правовідносин з передачі грошей, передача грошей, сума яких у двадцять і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, від однієї фізичної особи іншій фізичній особі, повинна підтверджуватися письмовими доказами (п.3 ч.1 ст.208ЦК України).

Суду не надано письмових доказів того, що Касатонов передав якісь гроші Алегреновій.

Таким чином, суд побудував свій висновок на припущенні, що позичені мною у Алегреновій гроші, належали Касатонову і тому саме він має право вимагати від мене повернення цих грошей.


3. Будь-яке рішення суду має ґрунтуватися на фактах. Згідно даного рішення суд дійшов висновку, що мав місце факт передачі Касатоновим мені грошей у борг.

Наявність будь-якого факту повинно встановлюватися на підставі доказів.

Доказом факту передачі мені грошей Касатоновим суд визнав те, що я в розписці написала: гроші позичила у Касатонова.

Вважаю, що це дійсно було б доказом, якби зі змісту розписки не було видно, що насправді фізично гроші я отримала від Алегренової.

Однак, в даних конкретних обставинах моя фраза в розписці: гроші позичила у Касатонова є лише мисленням, погодженням з тим, чого я особисто не знаю, тобто це не є підтвердженням (доказом) факту.

Навпаки, текст розписки свідчить (підтверджує) інший факт, що гроші, насправді, я отримала від Алегренової, а інші обставини справи свідчать про те, що з Касатоновим я ніколи не спілкувалася.

Таким чином, мої слова в розписці не є доказом того, що такий факт (запозичення грошей саме у Касатонова) мав місце.

 

4. В якості інших доказів того, що гроші отримані мною в борг саме від Касатонова, суд визнав його свідчення та свідчення Алегренової.

Але судом не враховано, що відповідно до ч.1 ст.218ЦК України коли мова їде про письмову форму правочину: «рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків».

Правда можна зауважити, що це правило стосується тільки сторін правочину, а я не є стороною правочину, який відбувся між Касатоновим і Алегреновою, тому не маю права вимагати письмових доказів передачі грошей Касатоновим Алегреновій саме для передачі цих грошей мені у борг від імені Касатонова, так як вони обидва підтвердили цей факт.

Однак, мені як раз і закидається, що я укладала правочин саме з Касатоновим, а Алегренова є лише представником Касатонова.

Отже, якщо суд прийшов до висновку, що правочин укладався мною саме з Касатоновим, а не з Алегреновою, то факт передачі грошей Касатоновим Алегреновій не може вважатися встановленим тільки тому, що вони це підтверджують, а повинен підтверджуватися письмовими доказами.

Таких доказів в справі не має.

Таким чином, висновок суду про те, що мав місце факт передачі грошей Касатоновим Алегреновій для передачі цих грошей мені у борг від імені Касатонова, безпідставний, тому що ніяких належних доказів на підтвердження даного факту в справі не має.

                  
                   5. Якщо щось написано в розписці, значить для когось це має значення, як мінімум для того хто це пише.

Навіщо мені було зазначати в розписці, що гроші я отримала через Алегренову, для кого це має значення та яке значення?

Для Касатонова це не має ніякого значення, так як для нього достатнім було б те, що я написала, що гроші позичила у Касатонова.

Для звітування Алегреновою перед Касатоновим про передачу грошей ця вказівка теж не має ніякого значення, так як знов ж достатнім є вказівка на те, що гроші я позичила у Касатонова.

Така вказівка була потрібна тільки мені і Алегреновій на підтвердження того, що саме Алегренова передала мені гроші у борг, що є фактом. І фактом, до речі, укладання договору між мною і Алегреновою, тому що відповідно до ст.1046ЦК України договір позики є укладеним з моменту передання грошей.

 

V. Дії, що свідчать про укладення договору

Відповідно до ч.1 ст.638ЦК України: Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору».

З Касатоновим я взагалі не мала ніяких стосунків. В належній формі я досягла згоди з усіх істотних умов по запозиченню грошей з Алегреновою, тобто саме з нею я укладала договір позики і ні про що з цього приводу з Касатоновим не домовлялась, що є прямим доказом того, що договір позики укладався мною саме з Алегреновою.

Алегренова підтвердила, що про запозичення грошей я звернулась саме до неї ця пропозиція була прийнята саме Алегреновою, що свідчить про те, що наші відносини з Алегреновою повністю відповідають ч.2 ст.638ЦК України, згідно з якою «Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною».

Касатонову я нічого не пропонувала. Я запропонувала Алегреновій позичити мені гроші і вона прийняла цю пропозицію, тобто принесла мені гроші.

Це також є прямим доказом того, що договір укладався мною саме з Алегреновою. А де Алегренова взяла ці гроші: у Касатонова, іншої особи чи зняла їх зі свого рахунку в банку і т.д. не має ніякого значення для оцінки наших відносин з Алегреновою. Тому що я мала відносини тільки за Алегреновою. Отримання Алегреновою грошей у Касатонова, якщо таке дійсно було, - це їх відносини між собою, до яких я не маю ніякого стосунку, як і Касатонов не має ніякого стосунку до наших відносин з Алегреновою.

 

VI. Судом не надана оцінка доказам наявності між мною та Алегреновою інших фінансових відносин

До свої основних заперечень я надала додаток, у якому виклала обставини моїх відносин з Алегреновою, та надала докази на підтвердження цих відносин, які, свідчать про те, що я розрахувалась з Алегреновою за дану позику.

В своєму рішенні суд тільки зазначив, що я надала такі докази (передостанній абз. стор.1 рішення), але ніякої оцінки цим доказам не надав.

В той же час, зазначені докази підтверджують, що гроші мною позичалися для розрахунку за нежитлове приміщення, викуплене у міськради, так як час позики співпадає з часом розрахунку за приміщення.

Позичені 11 листопаду 2007 року гроші, я повинна була повернути 11 лютого 2008 року. Я не змогла це зробити і тому 9 липня того ж 2008 року зазначене приміщення було продано Алегреновій.

При розрахунку була врахована сума позики, тобто Алегренова недоплатила цю суму. При цьому вона порвала при мені, як тоді я вважала, оригінал розписки, яка є предметом даного спору. Зараз виявилося, що порваний був не оригінал розписки, а її копія. На той час я повністю довіряла Алегреновій, тому особливо не придивлялась чи дійсно то був оригінал розписки.

Приміщення було викуплено Алегреновою за суму еквіваленту 100тис. доларів США, що до речі, підтверджує, на мій погляд, наявність у Алегренової власних грошей та моє припущення, що Алегренова надавала мені в борг свої кошти.

На підставі викладеного вважаю рішення суду необґрунтованим та незаконним і керуючись ст.ст. 291-296, 307, 309 ЦПК України,

 

ПРОШУ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1.        Скасувати оскаржуване рішення суду.
 
2.        Винести нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог Касатонова Ю.О. в повному обсязі.

 

Додаток …….

 

29 липня 2011 р.                          _______________                      О.В.Правдич

 

 
підготував
АДВОКАТ
Тодоров Дмитро Миколайович
тел.  736-79-50,              735-74-31
(094)  931-19-50,    (063) 735-74-31
65012 м.Одеса, вул.М.Арнаутська,4
 

 


Читайте также: