Решение суда о взыскании долга
474 0
Державний герб України

Справа № 509/1235/14-ц

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

судді Курочки В.М.

при секретарі Задеряки Г.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про стягнення боргу за договором позики 17104,36 доларів США,-

                       В С Т А Н О В И В:

У березні  2014 року ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом, в якому зазначила, що 07.10.2010 р. позичила ОСОБА_3 гроші 12700 доларів США. Відповідач зобов'язався повернути  таку ж суму грошей після продажу належного йому садового будинку, але не пізніше 01.04.2011 р. Своїх зобов'язань за договором відповідач не виконав.

З цих підстав позивач просила стягнути з відповідача  борг за договором позики 12700 доларів США, 3% річних за прострочення повернення боргу -1143 доларів США, проценти за користування грошовими коштами 3261,36 доларів США, та судові витрати.

В судовому засіданні позивач свої вимоги підтримав.

Відповідач ОСОБА_3, зареєстроване місце проживання якого невідоме, повідомлений про час та місце розгляду справи через оголошення у пресі згідно до вимог ч. 9 ст. 74 ЦПК України. (а.с. 10,12,32-33)

Суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Згідно до ст. 1047 ЦК України договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа - незалежно від суми. На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Статтею 1048 ЦК України встановлено, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюється договором. Якщо договором не встановлено розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

З розписки  слідує, що ОСОБА_3 07.10.2010 р. отримав від позивача  гроші 12700  доларів США, зобов'язався повернути позивачу таку ж суму грошей після продажі належного йому садового будинку, але не пізніше 01.04.2011 р. (а.с. 5)

Судом встановлено, що відповідач своїх зобов'язань за договором позики не виконав і його борг за договором позики становить 12700 доларів США.

З урахувань облікової ставки НБУ за період з 07.10.2010 р. по 01.04.2014 р. відповідач зобов'язаний сплатити позивачу проценти у розмірі 3261,36 доларів США. (а.с. 6)

Згідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідач прострочив виконання зобов'язання з 01.04.2011 р. по 01.04.2014 р., тобто за 3 роки, а тому з нього на користь позивача підлягають стягненню  3% річних, що становить 1143  доларів США.

На підставі ст.ст. 79,88 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягають стягненню судові витрати у виді оплати судового збору 1902 грн. 80 коп. та витрат, пов'язаних з публікацією оголошень в пресі 480 грн. (а.с. 1-2, 29-31)

Керуючись ст.ст. 10,11,209,212,214-215,218 ЦПК України,  ст. ст. 610, 611, 612, 625,1048,1049, 1054 ЦК України,-

               В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 до ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_1  борг за договором позики 12700 доларів США, 3% річних за прострочення повернення боргу -1143 доларів США, проценти за користування грошовими коштами 3261,36 доларів США, а усього 17104,36 доларів США.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_1  судові витрати у вигляді сплати судового збору 1902 грн. 80 коп., витрати з оплати оголошення в органах преси 480 грн., а усього 2382 грн. 80 коп.

          Рішення може бути оскаржене в  апеляційному порядку до апеляційного суду Одеської області через Овідіопольський районний суд в 10-денний строк з дня проголошення.

Суддя: В. М. Курочка

                                          Это же решение в едином государственном реестре судебных решений.


Читайте также: