Исковое заявление о взыскании долга и расчет суммы взыскания
511 0

                            Овідіопольський райсуд Одеської області

 

                                          Позивач:
                          Мартін Маярамі Руфівна,
                          65055, м.Одеса,….
 
                                                                   Відповідач:                                          
                         Знамяньський Володимир Миколайович,
                         67832, Одеська обл., Овідіопольський р-он….
Сума позову:
177 372грн.
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення боргу

Відповідач заборгував мені 12 700 доларів США, що підтверджується розпискою від 07.10.2010 року, яку відповідач видав мені на підтвердження свого боргу.

Згідно зазначеної розписки відповідач зобов’язався повернути мені борг у сумі 12 700 доларів США після продажу свого будинку, розташованого за адресою  ….., але не пізніше 01.04.2011 року.

Однак, до цього часу відповідач борг не повертає. Спочатку він постійно обіцяв повернути борг, але нічого не повертав, а тепер він взагалі уникає мене.

Відповідно до ч.1 ст.1046ЦК України:

«За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості».

Відповідно до ч.2 ст.1047ЦК України:

«На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей».

Згідно вищезазначеної боргової розписки відповідач повинен був повернути мені борг не пізніше 01.04.2011 року.

Відповідно до ч.1 ст.612ЦК України:

«Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором…».

Відповідно до ч.2 ст.625ЦК України:

«Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу…, а також три проценти річних від простроченої суми…».

Період прострочки боргу з боку відповідача на даний момент складає три роки (з 01.04.2011 року по 01.04.2014 року).

Отже, сума прострочки за цей період складає 1 143 долара США (12 700 доларів х 3% х 3 роки).

Відповідно до ч.1 ст.1048ЦК України:

«Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом... Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики».

 За період з 07.10.2010 року по 01.04.2014 року сума процентів складає 3 261, 36 доларів США  (розрахунок додається).

 Таким чином, відповідно до викладених обставин відповідач повинен сплатити мені суму боргу в розмірі 12 700 доларів США, 1 143 долара США за прострочку повернення боргу та проценти у розмірі 3 261, 36 доларів США, що у загальній сумі складає 17 104,36 доларів США.

 На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3, 109, 118-120, 214, 215 ЦПК України,

 ПРОШУ СУД:

 Стягнути з Знамяньського Володимира Миколайовича на мою користь суму, еквівалентну на момент винесення рішення суду 17 104,36 доларів США.

            Додаток:
1.      Квитанція про сплату судового збору за подачу позову……..

                                                                   

27.03.2014                               ______________________        Н.Р.Мартін

 

Позов підготував
АДВОКАТ
Тодоров Дмитро Миколайович
тел.  736-79-50,              735-74-31
(094)  931-19-50,    (063) 735-74-31
65012 м.Одеса, вул.М.Арнаутська,4

                                                                          Р О З Р А Х У Н О К

процентів за договором позики за позовом Мартінін Н.Р. до Знамяньського В.М.
за період з 07.10.2010 року по 01.04.2014 року

Даний розрахунок проведений відповідно до ч.1 ст.1048ЦК України, згідно з якою: «Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом... Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики».

За період з 07.10.2010 року річна облікова ставка НБУ складала:

в 2010 році - 7,75%  (З 10.08.2010р.), що на місяць складає 0,64% (7,75 : 12), в 2011 році 7,75%., в 2012 році до 23.03. - 7,75%. (на місяць складає 0,64%), а з 23.03.2012 року – 7,5% (на місяць складає 0,62%), в 2013 році до 10.06. – 7,5 (на місяць складає 0,62%), с 10.06. до 13.08. – 7,00% (на місяць складає 0,58%), з 13.08.- 6,5% (на місяць складає 0,54%), в 2014 році - 6,5% (на місяць складає 0,54%).

Отже, відповідач повинен мені сплатити наступні проценти:

 за 2010 рік - 223,52 долара США

(за період з 07.10.2010 по 31.12.2010 року

Розрахунок: 162,56 (12 700 х 0,64% х 2 місяці (листопад та грудень 2010 року) + 60,96 (12 700 х 0,02% (0,64:31день жовтня) = 2,54) х 24 дні жовтня 2010 року (31-7)).

за 2011 рік - 984,25 долара США

(Розрахунок: 12 700 х 7,75 – річна облікова ставка НБУ)

 за 2012 рік 949,96 доларів США

(220,98 доларів США за період з 01.01.2012 до 23.03.2012 року

Розрахунок: 162,56 (12 700 х 0,64% х 2 місяці (січень, лютий 2012 року)  + 58,42 (12 700 х 0,02% (0,64:31день березня) = 2,54) х 23 дні березня 2012 року).

20,32 доларів США за період з 23.03.2012 по 31.03.2012 року

Розрахунок: 12 700 х 0,02% (0,62:31день березня) = 2,54) х 8 днів березня 2012 року.

708,66 доларів США за період з 01.04.2012 року по 31.12.2012 року

Розрахунок:  12 700 х 0,62% х 9 місяців (квітень-грудень 2012 року))

 за 2013 рік 829,31 долар США

(393,70 долара США за період з 01.01.2013 до 01.06.2013 року

Розрахунок: 12 700 х 0,62% х 5 місяців (листопад та грудень 2013 року )

22,86 долара США за період з 01.06.2013 до 10.06.2013 року

Розрахунок: 12 700 х 0,02% (0,62:30 днів червня) = 2,54) х 9 днів червня 2013 року.

115,57 долара США за період з 10.06.2013 до 13.08.2013 року

Розрахунок: 41,91 (12 700 х 0,01% (0,58:30 днів) = 1,27) х 33 (20 днів червня + 13 серпня 2013 року) + 73,66 (12 700 х 0,58 (липень 2013р.).

297,18 долара США за період з 13.08.2013 по 31.12.2013 року

Розрахунок: 22,86 (12 700 х 0,01% (0,54:31 днів) = 1,27) х 18 днів (серпня 2013 року) + 274,32 (12 700 х 0,54 х 4 місяці (вересень-грудень 2013р.)).

за 2014 рік - 274,32 долара США

(за січень-квітень 2014 рік (12 700 х 0,54 х 4 місяці))

 Таким чином, загальна сума процентів за період з 07.10.2010 року по 01.04.2014 складає 3 261, 36 доларів США  (223,52 + 984,25 + 949,96 + 829,31 + 274,32).

                                                                                                                                      Розрахунок підготував Д.Тодоров


Читайте также: