Возражения, подготовленные от имени Марнив Надежды, на иск покупателя автомобиля о взыскании половины стоимости автомобиля
404 0
До Іванівського районного суду Одеської області
 
Марнів Надія Олегівна
                                                                                
Справа №1509/119/12
 
ЗАПЕРЕЧЕННЯ
на позовну заяву

 Заочним рішенням Іванівського районного суду Одеської області від 11 липня 2011р., яке залишено в силі ухвалою Апеляційного суду визнано недійсною біржову угоду №961398 купівлі-продажу транспортного засобу від 28.11.2009р..

Позовні вимоги Князева В. М. про стягнення вартості майна, по суті, є вимогами про застосування наслідків недійсності зазначеного правочину.

Вважаю, що позовні вимоги Князева В. М. до мене не підлягають задоволенню з наступних підстав.

I. Я є неналежним відповідачем
 1. Відповідно до пункту 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України №9 від.06.11.2009р. «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» реституція  як  спосіб  захисту цивільного права застосовується  лише  в  разі наявності  між сторонами укладеного договору,  який є нікчемним чи який визнано недійсним.  У зв'язку з  цим  вимога  про  повернення майна,  переданого на виконання недійсного правочину, за правилами реституції  може  бути пред'явлена  тільки   стороні   недійсного правочину.

 Сторонами біржової угоди №961398 купівлі-продажу транспортного засобу від 28.11.2009 року є Марнів М.А. та Князев В.М., отже між ними виникли правовідносини. Свою згоду на продаж транспортного засобу я не давала, та і про продаж транспортного засобу не здогадувалась, тому я не є суб’єктом цих правовідносин. Таким чином, вимога позивача про стягнення вартості майна до мене, є безпідставною, адже я є неналежним відповідачем.

 2. Відповідно до ч. 3 ст. 61 ЦПК «Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини».

 Вищезазначеним рішенням Іванівського райсуду встановлено, що Марнів М.А. відчужив на користь Князева В.М. за біржовою угодою транспортний засіб без моєї згоди.

Таким чином, рішенням суду, що набрало законної сили, встановлено, що я не була учасником правовідносин з відчуження транспортного засобу, у зв’язку з чим його вимоги до мене про повернення того, що я отримала за зазначеною біржовою угодою є безпідставними, так як я нічого Князеву В.М не передавала та нічого від нього не отримувала.

II. Вимоги позивача суперечать закону, який встановлює правові наслідки визнання правочину недійсним
Марнів М.А. і Князев В.М. є двоюрідними братами і насправді угода, яка була укладена ними, була укладена з метою вивести автомобіль зі складу майна, яке підлягає  розподілу між мною та Марнів М.А.. Однак, я не доводила, що ця угода була фіктивною і судами ця угода не визнавалася фіктивною. Угода визнана судами недійсною з підстав того, що вона була вчинена без моєї згоди.

Відповідно до ст.216 Цивільного кодексу України «…У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину….»

В пункті 3 біржової угоди №961398 купівлі-продажу транспортного засобу від 28.11.2009р. зазначається, що Продавець (Марнів М.А.) продав цей транспортний засіб Покупцю (Князев В.М.) за 100 грн. Таким чином, Марнів М.А. одержав від Князева В.М. 100 грн., що означає що саме ця сума підлягає поверненню Князеву В.М..

 Позивач в обґрунтування своїх вимог посилається на Акт про оцінку транспортного засобу № 161, де зазначається ринкова ціна транспортного засобу у розмірі 81 612 грн. Однак, зазначений акт не може бути підтвердженням факту передачі та сплати покупцем суми зазначеної в даному Акті.

Відповідно до Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997р. та Постанови Кабінету Міністрів від 03.11.1998р. №1740 «Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій» при відчуження легкових автомобілів сплачується збір на обов'язкове  державне  пенсійне страхування у розмірі трьох відсотків вартості легкового автомобіля, визначеної відповідно до договорів купівлі-продажу, довідок-рахунків торгівельних організацій,  договорів міни,  довідок органів митної служби, актів  експертної  оцінки  вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість.

Отже, зазначений Акт про оцінку транспортного засобу № 161 оформлявся з метою визначення суми збору на обов'язкове  державне  пенсійне страхування, (так як  реєстрація  легкових автомобілів в органах державтоінспекції здійснюється лише за умови сплати  збору), а не для встановлення суми транспортного засобу, яка повинна бути сплачена покупцем.

Таким чином, вимога позивача щодо стягнення на його користь 80 000 гривень є необґрунтованою та безпідставною.

На підставі вищенаведеного прошу відмовити в задоволенні позову до мене в повному обсязі, а також прошу стягнути з позивача зроблені мною витрати на юридичні послуги, а саме консультування з питань заявленого позову та підготовки заперечення на позовну заяву Князева В.М. у розмірі 700 гривень.

 Додатки:
1.Копія ухвали Апеляційного суду Одеської області від 14.12.2011р. (спр. №22ц-8221/11)
2.Копія квитанції про сплату грошової суми за надані юридичні послуги стосовно позову Князева В.М.
 
5 липня 2012 року                                                                                   Марнів Н.О.
 

Тодоров Дмитро Миколайович
тел.  736-79-50,              735-74-31
(094)  931-19-50,    (063) 735-74-31
65012 м.Одеса, вул.М.Арнаутська,4
       
 
 
 

Читайте также: