Решение Ивановского райсуда о признании недействительной сделки по продаже автомобиля, приобретенного в период брака
563 0

Справа № 2-224/11

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

"11" липня 2011 р. Іванівський районний суд Одеської області

у складі: головуючого судді Погорєлов І. В.

при секретарі Кухарчик І. С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Іванівка Одеської області цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, третя особа Товарна біржа «Український кристал»про визнання недійсною біржової угоди ,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом до ОСОБА_2, ОСОБА_3, третя особа Товарна біржа «Український кристал»про визнання недійсною біржової угоди, мотивуючи свої вимоги тим, що 01 листопада 1997 року між нею та ОСОБА_2 було укладено шлюб, який за рішенням Іванівського районного суду Одеської області від 11 грудня 2009 року було розірвано.

В своїй позовній заяві ОСОБА_1 посилається на те, що в провадженні судді Доніна В.Є. знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 про поділ спільного майна подружжя, але при розгляді даної справи їй стало відомо, що ОСОБА_2 28.11.2009 року після звернення ОСОБА_1 до суду з позовом про розірвання шлюбу без її згоди відчужив на користь свого родича - ОСОБА_3 за біржовою угодою № 961398 ДАО 686431 належний їм на праві спільної сумісної власності автомобіль марки FORD модель FІЕSТА, тип-легковий хетчбек, реєстраційний номер НОМЕР_1, номер шасі НОМЕР_2, який було придбано подружжям під час перебування у шлюбі та зареєстровано на ОСОБА_2

ОСОБА_1 в своїй позовній заяві зазначає, що укладаючи біржову угоду, ОСОБА_2 сподівався таким чином приховати та виключити вказаний автомобіль з переліку майна, яке належить сторонам на праві спільної сумісної власності та підлягає поділу.

А тому ОСОБА_1 вимушена звернутися до суду з позовом про визнання недійсної біржової угоди, за якою без її згоди відбулося відчуження автомобілю марки FORD модель FІЕSТА, тип-легковий хетчбек, реєстраційний номер НОМЕР_1, номер шасі НОМЕР_2.

Позивачка в судовому засідання позовні вимоги підтримала в повному обсязі, та просила суд у разі неявки відповідача розглядати справу заочно.

Відповідачі у судове засідання не зявилися, про причини неявки не повідомили, хоча повідомлені були належним чином про час та місце розгляду справи.

Третя особа у судове засідання не зявилася, хоча повідомлена була належним чином про час та місце розгляду справи при цьому відповідно до ч.3 ст. 36 ЦПК України, якщо від третьої особи не надійшло повідомлення про згоду на участь у справі, справа розглядається без неї

Зі згоди позивачки суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст.224 ЦПК України.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що обставини, на які посилався позивачка, обґрунтовуючи свої вимоги, доведені в судовому засіданні належними та допустимими доказами у відповідності до ст.ст. 10, 60 ЦПК України.

Судом встановлено, що 01 листопада 1997 року між позивачкою та відповідачем було укладено шлюб, що підтверджується свідоцтвом про одруження серії НОМЕР_3, виданим відділом реєстрації актів громадянського стану Приморської райадміністрації виконкому Одеської міської ради 01 листопада 1997р.

11 грудня 2009 року рішенням Іванівського районного суду Одеської області № 2-688/09р. шлюбі між позивачкою та відповідачем було розірвано.

Судом встановлено, що ОСОБА_2 28.11.2009 року після звернення позивачки до суду з позовом про розірвання шлюбу без її згоди відчужив на користь ОСОБА_3 за біржовою угодою № 961398 ДАО 686431 належний ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на праві спільної сумісної власності автомобіль марки FORD модель FІЕSТА, тип-легковий хетчбек, реєстраційний номер НОМЕР_1, номер шасі НОМЕР_2, який було придбано подружжям під час перебування у шлюбі та зареєстровано на відповідача.

Судом встановлено, що факт набуття вказаного автомобілю у шлюбі підтверджується копією свідоцтва про реєстрацію ТЗ від 17.02.2009року на ім'я ОСОБА_2

Дружина, чоловік має право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо договір виходить за межі дрібного побутового.

За змістом п.1 ч.1 ст. 31 ЦК України під дрібними побутовими договорами треба розуміти договори, що задовольняють побутові потреби особи і стосуються предмета, який має невисоку вартість.

Суддею в судовому засіданні було встановлено, що договір, за яким було відчужено автомобіль марки FORD модель FІЕSТА, тип-легковий хетчбек, реєстраційний номер НОМЕР_1, номер шасі НОМЕР_2 виходить за межі дрібного побутового правочину, оскільки має високу вартість, а саме відповідно до акту №161 про оцінку транспортного засобу від 28.11.2009 року, вбачається, що ринкова вартість автомобіля становить вісімдесят одна тисяча шістсот дванадцять тисяч грн.

У відповідності до ч. 1 ст. 316 ЦК України, право власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Частиною 1 ст. 321 ЦК України, встановлено непорушність права власності, а саме право власності є непорушним, ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Підставами набуття права власності, відповідно до ст. 328 ЦК України є набуття права власності із правочинів.

Норма ст. 202 ЦК України, встановлює поняття правочину, а саме Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну та припинення цивільних прав та обовязків. Цією статтею також передбачено, що двостороннім правочином є погоджена дія двох сторін.

Статтею 626 ЦК України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обовязків. Отже, користуючись вказаними нормами, можна зробити висновок, що договір є правочином.

Стаття 204 ЦК України, встановлює, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Згідно із ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить їм на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку.

Відповідно до ч.1 ст. 65 СК України дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою.

Відповідно до ч.2 ст. 65 СК України при укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя.

Приймаючи до уваги наведене суд вважає, що позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, третя особа Товарна біржа «Український кристал»про визнання недійсною біржової угоди необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 60, ч.1, 2 ст. 65, ст. 71 СК України; ст.ст.3, 10, 11, 60, 153, 209, 212, 214-215, 218, 367 ЦПК України, п.1 ч.1 ст.31 ЦК України, суд -

ВИРІШИВ:

Позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, третя особа Товарна біржа «Український кристал»про визнання недійсною біржової угоди - задовольнити.

Визнати недійсною біржову угоду № 961398 ДАО 686431 від 28.11.2009року
автомобілю марки FORD модель FІЕSТА, тип-легковий хетчбек, реєстраційний номер НОМЕР_1, номер шасі НОМЕР_2, укладену між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на товарній біржі.
Заочне рішення може бути переглянуто судом що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 10 днів з дня отримання його копії.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене відповідачем в апеляційному порядку.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Одеської області через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня проголошення рішення.

 

Суддя:І. В. Погорєлов
                                             Это же решение в едином государственном реестре судебных решений.

 


Читайте также: