Отзыв на апелляционную жалобу Церкви
349 0
                                                                       Господарський Суд Одеської області
                                                                                          65058, м.Одеса, пр-т.Шевченка, 29

 від імені

Національної академії наук України

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54.

Тодоров Д.М.

                                                                                    за довіреністю №17/1524-12 від 04.09.07р.                   

по справі № 30/219-07-6144
за позовом
Руської Істинно-Православної церкви
 
ВІДЗИВ
НА АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ
на рішення господарського суду Одеської області від 26.07.10р. (підписано 02.08.10р.)

 

Апеляційна скарга є безпідставною та необґрунтованою.

1. У встановленому законом порядку на спірне майно визнано право власності за державою в особі НАН України, що підтверджується свідоцтвом про право власності.

Право власності держави на спірне майно апелянтом не оспорюється, вимога про визнання недійсним свідоцтва про право власності не заявлялась.

Таким чином, вимога про визнання права власності на спірне майно за апелянтом при безспірній, тобто неоспореної належності цього майна державі, є безпідставною та необґрунтованою.

2. Згідно ч.2 ст.321ЦК України: «Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом».

Апелянт не зазначає норми закону, згідно якої суд має право позбавити державу права власності на спірне майно, яке набуто у встановленому законом порядку.

3. Про відсутність підстав для задоволення позовних вимог апелянта, прямо зазначено в п.9.8 Роз’яснення Вищого Арбитражного Суду «Про деякі питання, що виникають при застосуванні Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" N 02-5/109 від 29.02.96р.:

«у господарських судів немає підстав для задоволення позовних вимог релігійних організацій до відповідних державних органів про визнання права власності на культові будівлі і майно або про зобов’язання цих органів передати зазначені будівлі і майно у власність або в користування, оскільки інше рішення порушує право державної власності, виходячи із змісту чинного законодавства».

На підставі викладеного,

прошу апеляційний господарський суд відмовити у задоволенні апеляційної скарги і залишити в силі рішення суду першої інстанції.

 

Від імені Національної Академії Наук України

за довіреністю №17/1524-12 від 04.09.07р.                      ___________________   Тодоров Д.М.
Читайте также: