Решение хозяйственного суда об удовлетворении иска прокурора о взыскании с фермерского хозяйства государственной помощи
738 0

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"24" червня 2011 р.Справа № 19/17-2211-2011

За позовом: прокурора Кілійського району Одеської області в інтересах держави в особі Міністерства аграрної політики України в особі Українського державного фонду підтримки фермерських господарств в особі Одеського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств

до відповідача: фермерського господарства «ОСОБА_1»

про стягнення 65 838,55 грн.

Суддя Петренко Н.Д.

при секретарі Гавриловій А.А.

За участю представників сторін:

від прокуратури: не зявився, хоча про дату, час та місце засідання суду повідомлений належним чином, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення від 15 червня 2011 року (а.с. 35),

від Міністерства аграрної політики України: не зявився, хоча про дату, час та місце засідання суду повідомлений належним чином, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення від 15 червня 2011 року (а.с. 33),

від УДФ підтримки фермерських господарств: ОСОБА_2, довіреність у матеріалах справи,

від ОВ УДФ підтримки фермерських господарств: ОСОБА_2, директор,

від відповідача: не зявився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення від 11 червня 2011 року (а.с. 34).

СУТЬ СПОРУ: прокурор звернувся до суду з позовом в інтересах держави про стягнення з відповідача заборгованості за договором № 10 від 19 червня 2008 року про надання фінансової підтримки (допомоги) фермерському господарству у сумі 65838,55 грн., з яких 55000,00 грн. основного боргу, 4448,55 грн. пені, 1425,00 грн. трьох процентів річних, 4965,00 грн. інфляційних втрат.

Оскільки відповідач у справі, належним чином повідомлений про дату, час та місце засідання суду, в судове засідання, призначене на 24 червня 2011 року о 11 год. 20 хв., не зявився, правом на надання відзиву на позов в порядку ст. 59 ГПК України не скористався, справа розглядалась за наявними в ній матеріалами у відповідності з положеннями ст. 75 ГПК України.

Розглядом матеріалів справи встановлено:

19 червня 2008 року між Українським державним фондом підтримки фермерських господарств в особі директора Одеського відділення (Укрдержфонд) та фермерським господарством «ОСОБА_1»(ФГ «ОСОБА_1») був укладений договір № 10 про надання фінансової підтримки (допомоги) фермерському господарству, згідно умов якого Укрдержфонд зобовязвся надати поворотну фінансову підтримку (допомогу) ФГ «ОСОБА_1»в сумі 15000,00 грн. для придбання вантажного автомобіля, а ФГ «ОСОБА_1»зобовязалось використати надані кошти за цільовим призначенням та повернути кошти фінансової підтримки (допомоги) Одеському відділенню Укрдержфонду згідно з встановленим графіком: до 30 листопада 2009 року 20000,00 грн., до 30 листопада 2010 року 35000,00 грн., до 30 листопада 2011 року 40000,00 грн., до 30 листопада 2012 року 55000,00 грн. (п.п. 2, 3.2.1)

Платіжним дорученням №8 від 20 червня 2008 року Одеське відділення Укрдержфонду перерахувало ФГ «ОСОБА_1»150000,00 гривень, що підтверджує належне виконання ним своїх договірних зобовязань.

В порушення умов договору, відповідач в установлений п. 3.2.1. строк не виконав свої зобовязання не здійснив передбачені графіком оплати за 2009 та 2010 роки.

Відповідно до п. 3.1.2. договору Укрдежфонд має право вимагати від відповідача повернення фінансової допомоги на поворотній основі згідно графіку.

Згідно п. 5.1., 5.2. договору, у випадку простроченню терміну виконання зобовязання по поверненню коштів фінансової підтримки ФГ «ОСОБА_1»зобовязане сплатити суму заборгованості з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення платежу, три процента річних від простроченої суми та пеню, яка згідно до договору обчислюється від суми простроченого платежу у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період прострочення.

22 лютого 2010 року ФГ «ОСОБА_1» було направлено претензію № 015/24, яка залишена без задоволення.

У звязку з тривалим невиконанням зобовязань ФГ «ОСОБА_1» Укрдержфонд вимушений був звернутися до прокуратури для подачі позову до господарського суду Одеської області в інтересах держави про стягнення з відповідача 65838,55 грн., з яких 55000,00 грн. основного боргу, 4448,55 грн. пені, 1425,00 грн. трьох процентів річних, 4965,00 грн. інфляційних втрат, обґрунтовуючи свої вимоги посиланням на ст.ст. 10, 11 Закону України «Про фермерське господарство», ст. 193 ГК України, ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру».

Дослідивши матеріали справи у їх сукупності, вислухавши пояснення представника позивача, суд дійшов висновку про задоволення заявлених вимог, враховуючи викладене:

- положеннями ст. 121 Конституції України на прокуратуру покладаються: представництво інтересів громадянина і держави в суді у випадках визначених законом; нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержання законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами та інше.

Відповідно до ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру», представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у випадках, передбачених законом. Відповідно до цієї ж статті, прокурор самостійно визначає підстави для представництва у судах, форму його здійснення і може здійснювати представництво в будь-якій стадії судочинства в порядку, передбаченому процесуальним законом.

Крім того, згідно ст. 2 ГПК України прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах.

Згідно ст.10 Закону України «Про фермерське господарство»Український державний фонд підтримки фермерських господарств є державною бюджетною установою, яка виконує функції з реалізації державної політики щодо фінансової підтримки становлення і розвитку фермерських господарств.

Згідно із ст. 11 Закону України «Про фермерське господарство» та Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №349 від 01 березня 2007 року Укрдержфонд та його регіональні відділення надають фермерським господарствам, за рахунок коштів державного бюджету фінансову підтримку на поворотній основі.

Одеське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств згідно положення Одеського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств є регіональним відділенням Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, яке діє на підставі положення та довіреності, виданої генеральним директором Укрдержфонду директору відділення. Таким чином, Одеське відділення згаданого Фонду уповноважено на здійснення відповідних функцій у спірних відносинах.

Статтею 193 ГК України, яка кореспондується з положеннями ст.ст. 525, 526 ЦК України визначено, що субєкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутністю конкретних вимог щодо виконання зобовязання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 13 «Порядку використання коштів державного бюджету для надання підтримки новоствореним фермерським господарствам з відокремленими садибами» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1102 від 25 серпня 2004 року, кошти фінансової підтримки, наданої фермерським господарствам на конкурсних засадах на поворотній основі, повертаються згідно з укладеними відповідно до цього порядку договорами на відповідні рахунки Фонду і його регіональних відділень, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, і протягом двох робочих днів перераховуються до державного бюджету.

Таким чином невиконання відповідачем зобовязань по договору про надання фінансової підтримки ФГ «ОСОБА_1» спричинило збитки державі, оскільки Український державний фонд підтримки фермерських господарств бюджетною установою, яка виконує функції з реалізації державної політики щодо фінансової підтримки, становлення та розвитку фермерських господарств.

Більш того, неповернення коштів зазначеним фермерським господарством перешкоджає формуванню Державного бюджету України, зокрема п. 6 ст. 13 Закону України «Про державний бюджет України на 2011 рік», згідно якого джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині кредитування є повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам.

Згідно ч. 3 ст. 549 ЦК України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Відповідно п. 5.1., 5.2. договору, у випадку простроченню терміну виконання зобов'язання по поверненню коштів фінансової підтримки відповідач зобов'язаний сплатити суму заборгованості з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення платежу, три процента річних від простроченої суми та пеню, яка згідно до договору обчислюється від суми простроченого платежу у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період прострочення, у зв'язку з чим вимоги про стягнення 55000,00 грн. основного боргу та 4448,55 грн. пені є обґрунтованими і підлягають задоволенню.

Відповідно до п.2 ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом, у зв'язку з чим суд задовольняє вимоги щодо стягнення 1425,00 грн. трьох процентів річних та 4965,00 грн. інфляційних втрат.

Згідно ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Статтею 32 Господарського процесуального кодексу України визначено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Судові витрати покласти на відповідача виходячи з положень ст.ст.44,49 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 44, 49, ст.ст. 8285 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2.Стягнути з фермерського господарства «ОСОБА_1»(АДРЕСА_1, п/р НОМЕР_1, МФО 328704 в Южному ГУ «Приватбанку»м. Одеса, код ЄДРПОУ НОМЕР_2) на користь держави в особі Одеського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств суму заборгованості з урахуванням індексу інфляції у розмірі 59965 (пятдесят девять тисяч девятсот шістдесят пять) грн. 00 коп. /65107 м.Одеса вул. Канатна,83, р/р 31233460700008, банк ГУДКУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 23213460, 3% річних в сумі 1425 (одну тисячу чотирста двадцять пять) грн. 00 коп., пеню в сумі 4448 (чотири тисячі чотирста сорок вісім) грн. 55 коп. у місцевий бюджет на р/р 31113115700008, МФО 828011, ГУДКУ в Одеській області, код ЄДРПОУ 23213460, код бюджетної класифікації 24060300 „інші надходження”/.

3. Стягнути з фермерського господарства «ОСОБА_1»(АДРЕСА_1, п/р НОМЕР_1, МФО 328704 в Южному ГУ «Приватбанку»м. Одеса, код ЄДРПОУ НОМЕР_2) на користь Державного бюджету України на п/р №31114095700008, одержувач ГУДКУ у Одеській області, банк одержувача ГУДКУ у Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 23213460, КБК 22090200 - державне мито в сумі 658 (шістсот пятдесят вісім) грн. 39 коп.

 

4. Стягнути з фермерського господарства «ОСОБА_1»(АДРЕСА_1, п/р НОМЕР_1, МФО 328704 в Южному ГУ «Приватбанку»м. Одеса, код ЄДРПОУ НОМЕР_2) на користь Державного бюджету України на п/р №31213264700008, одержувач ГУДКУ у Одеській області, банк одержувача ГУДКУ у Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 23213460, КБК 22050003 - витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп.

Наказ видати у порядку ст.116 ГПК України.

Повний текст рішення складений та підписаний 25 червня 2011 року.

Рішення суду набирає законної сили у порядку ст.85 ГПК України.

Суддя Петренко Н.Д.

 Это же решение в едином государственном реестре судебных решений.Читайте также: