Обоснование права Министерства образования и науки на нежилое помещение
386 0
                                                                                                      Господарський суд Одеської області
              65032, м. Одеса, пр-т Шевченка, 29.
                
                Від імені
                                                                                Міністерства освіти і науки України
                                                                за довіреністю Тодоров Д.М.
 
СПРАВА №9/104-06-3061
За позовом заст.прокурора м.Одеси
в інтересах держави в особі
Міністерства освіти і науки України
Про визнання права власності держави

 

На вимогу господарського суду від 20 травня 2008р.
про нормативне-правове обґрунтування
того, що спірна будівля є державною власністю та знаходиться в управлінні
Міністерства освіти і науки  України

 

17.06.1988р. наказом Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти Української РСР №201 (знаходиться в матеріалах справи) був створений інженерний центр „Екологія у зварювальному виробництві” при Одеському держуніверситеті ім.І.І.Мечнікова (далі: „ІЦ „Ексвар”).

Будівля по вул.Мельницька,29а була передана ІЦ „Ексвар” згідно акту приймання-передавання від 22.08.88р. на підставі договору „Про передачу виробничих приміщень з балансу на баланс” від 10.08.88р..

Цивільний кодекс Української РСР

 Стаття 128. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором

 Право власності (право оперативного управління) у набувача майна за договором виникає з моменту передачі речі, якщо інше не передбачено законом або договором.

Таким чином,  право оперативного управління на будівлю по вул.Мельницька,29а виникло у ІЦ „Ексвар”, який був створений Міністерством вищої та середньої спеціальної освіти Української РСР, 22.08.88р..

24.04.1992р. спільним наказом Міністерства вищої освіти України та Національної академії наук України №89/94 (знаходиться в матеріалах справи) ІЦ „Ексвар” був реорганізований у Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини (далі: „ФХІ”) з підпорядкуванням по фінансово-господарської діяльності Міністерству вищої освіти України (п.3 наказу).

Право Міністерства освіти і науки України на управління державним майном, яке знаходиться на балансі підпорядкованих йому юридичних осіб, тобто відносяться  до сфери його управління, підтверджується наступними нормативно-правовими актами, витяги з яких наводяться нижче.

 

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про управління державним майном Української РСР
 

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

 З метою захисту майнових прав та інтересів республіки, ефективного використання й збереження державного майна в умовах переходу до ринкових відносин і різноманітності форм власності до прийняття Закону Української РСР про Раду Міністрів Української РСР покласти на Раду Міністрів УРСР здійснення функцій по управлінню державним майном Української РСР, що є у загальнореспубліканській власності.

 Голова Верховної Ради
Української РСР Л. КРАВЧУК 
м. Київ  15 жовтня 1990 року
N 376-XII 
 
ДЕКРЕТ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про управління майном, що є у загальнодержавній власності
Декрет втратив чинність
(згідно із Законом України
 від 21 вересня 2006 року N 185-V)
 

З метою забезпечення ефективного управління майном, що є у загальнодержавній власності, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Покласти на міністерства та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади здійснення функцій щодо управління майном, що є у загальнодержавній власності, крім майнових комплексів підприємств, установ, організацій, управління якими здійснюють відповідні служби Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України згідно з законодавчими актами України.

5. Заборонити підприємствам, що є у загальнодержавній власності, передавати безоплатно закріплене за ними майно іншим підприємствам, організаціям і установам, а також громадянам.

Прем'єр-міністр України
Л. КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України
А. ЛОБОВ
м. Київ 15 грудня 1992 року N 8-92

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 січня 1993 р. N 72
Київ
                                           Про заходи щодо організації виконання Декрету
Кабінету Міністрів України "Про управління майном,
що є у загальнодержавній власності"

 

З метою забезпечення виконання Декрету Кабінету Міністрів України "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що міністерства, інші підвідомчі Кабінетові Міністрів України органи державної виконавчої влади здійснюють управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до їхньої сфери управління.

 

                                                              ЗАКОН УКРАЇНИ
Про управління об'єктами державної власності
 Стаття 4. Суб'єкти управління об'єктами державної власності
 1. Суб'єктами управління об'єктами державної власності є: Кабінет Міністрів України;Фонд державного майна України; міністерства та інші органи виконавчої влади;
Президент України В. ЮЩЕНКО 
м. Київ 21 вересня 2006 року N 185-V 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2006 р. N 1757 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство освіти і науки України

 4. МОН відповідно до покладених на нього завдань:

38) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

 Таким чином, будівля по вул..Мельніцкої,29,а в м.Одесі є загальнодержавною власністю і з 1988р. знаходиться на балансі ФХІ та в управлінні МОН України, яке з моменту набуття цієї будівлі нікому її не передавало.

Від імені Міністерства освіти і науки України

        За довіреністю №9/5-67 від 06.04.06р.                     ______________________   Д.М.Тодоров

            (довіреність у матеріалах справи)

 


Читайте также: