Обоснование признания права собственности за государством
397 0
                                                                                                      Господарський суд Одеської області
              65032, м. Одеса, пр-т Шевченка, 29.
                
                Від імені
                                                                                Міністерства освіти і науки України
                                                                за довіреністю Тодоров Д.М.
 
СПРАВА №9/104-06-3061
За позовом заст.прокурора м.Одеси
в інтересах держави в особі
Міністерства освіти і науки України
Про визнання права власності держави

 

 

МОТИВУВАННЯ
ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА ДЕРЖАВОЮ УКРАЇНА

 

                      З огляду на запитання, які ставились судом у попередньому судовому засіданні, вважаю за необхідне надати суду письмове мотивування наявності всіх підстав для визнання права власності на спірне майно за державою.

 Відповідно ст.204ЦК України ми не зобов’язані доводити правомірність правочину - договору „Про передачу виробничих приміщень з балансу на баланс” від 10.08.88р., якім ФХИ була передана спірна будівля, якщо він не оспорюється і не визначений законом як нікчемний правочин.

Таким чином, відповідно до ст.204ЦК України  зазначений договір повинен вважитися правомірним і його правомірність не може піддаватися сумніву судом за власною ініціативою, тобто суд не має законного права вимагати надання нами доказів в підтвердження правомірності зазначеного правочину, а ми не зобов’язані надавати такі докази.

Згідно ст.204ЦК України  вважається доведеним, що спірна будівля була передана на баланс ФХІ на підставі зазначеного договору і акту приймання-передавання від 22.08.88р. відповідно до діючої на той час ст.128ЦК України.

 Відповідно до статей 11, що Конституції СРСР, що Конституції УРСР, яки діяли на момент укладення договору „Про передачу виробничих приміщень з балансу на баланс” від 10.08.88р., предметом якого було спірна будівля: «У виключній власності держави є: земля, її надра, води, ліси. Державі належать основні засоби виробництва в промисловості, будівництві і сільському господарстві, засоби транспорту і зв'язку, банки, майно організованих державою торговельних, комунальних та інших підприємств, основний міський житловий фонд, а також інше майно, необхідне для здійснення завдань держави».

Відповідно до абз.3 ч.2 ст.1 Закону СРСР «Про державне підприємство (об’єднання)» державне підприємство «є юридичною особою, користується правами і виконує обов'язки, пов'язані з його діяльністю, володіє відособленою частиною загальнонародної власності і має самостійний баланс».

Відповідно до ч.4 ст.4 того ж Закону СРСР «Про державне підприємство (об’єднання)» державне підприємство має право: «передавати іншим підприємствам і організаціям, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безплатно в тимчасове користування або у позичку будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності».

Таким чином, спірна будівля на момент укладення договору „Про передачу виробничих приміщень з балансу на баланс” від 10.08.88р. була державною власністю, належним чином була передана ФХІ без зміни форми власності, тобто залишилась державною власністю.

З цього часу зазначена будівля нікому не передавалась та не відчужувалась і тому залишилась державною власністю.

Більше того, право власності держави вже визнано відповідно до нині діючого законодавства рішенням Одеського міськвиконкому №476 від 25.08.05р. „Про оформлення Державі, в особі Верховної Ради України, свідоцтва про право власності....”.

Зазначене рішення Одеського міськвиконкому прийнято у відповідності до діючого законодавства, нікім не оспорено,  не скасоване та є діючім.

У зв’язку з цім, при визнанні недійсним свідоцтва про право власності на спірну будівлю, яке було видано відповідачу, у суду відсутні підстави для відмови в визнанні права власності на спірну будівлю за державою згідно зі ст.392ЦК України, яка як раз і передбачає звернення до суду про підтвердження вже існуючого у позивача (держави) права власності.

 На момент прийняття рішенням Одеського міськвиконкому №476 від 25.08.05р. діяв Закон України «Про власність», в ст.32 якого було зазначено, що «суб'єктом права загальнодержавної (республіканської) власності є держава в особі Верховної Ради України», чим і керувався Одеський міськвиконком приймаючі рішення про визнання права власності на спірне майно за державою в особі Верховної Ради України.

Закон України «Про власність» втратив чинність 20.06.2007г. і на даний час жоден нормативний акт не визначає в якій особі, крім самої держави, слід визнавати право власності за державою.

Відповідно до ч.2 ст.2 Цивільного кодексу України держава є самостійним учасником цивільних відносин.

Відповідно до ч.1 ст.170ЦК України держава набуває і здійснює цивільні права та обов'язки через органи державної влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом, тобто саме держава набуває права та обов’язки через своїх представників – органів державної влади.

Відповідно до ч.5 ст.22 Господарського кодексу України «Держава реалізує право державної власності у державному секторі економіки через систему організаційно-господарських повноважень відповідних органів управління щодо суб'єктів господарювання, що належать до цього сектора і здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання або права оперативного управління».

В той же час вважаю, що визнання права власності за державою в особі будь якого центрального виконавчого державного органу, в даному випадку в особі Міністерства освіти і науки України, яке відповідно до ч.1 ст.4 Закону «Про управління об'єктами державної власності» виконує функції власника державного майна, не буде порушенням закону, тому що право власності держави не буде порушено, так як це не змінює статус спірного майна, як державного, та не змінює порядок розпорядження ним державою.

 
2 липня 2008р.

 Від імені Міністерства освіти і науки України

за довіреністю № 9/5-46 від  08.02.06р.  

(знаходиться у справі)                                      ___________________   Тодоров Д.М.

 


Читайте также: