Дополнение к первоначальному исковому заявлению
348 0
                 Господарський суд Одеської області
              65032, м. Одеса, пр-т Шевченка, 29.
                
                Від імені
                                                                                Міністерства освіти і науки України
                                                                за довіреністю Тодоров Д.М.
 
СПРАВА №9/104-06-3061
За позовом заст.прокурора м.Одеси
в інтересах держави в особі
Міністерства освіти і науки України
Про визнання права власності держави
 

                                        ДОПОВНЕННЯ ПОЗОВНИХ ВИМОГ

 

 Відповідно до ч.2 ст.29ГПК України, у разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, зазначений орган набуває статусу позивача і тому користується правами, яки надані позивачу.

 Як позивач по справі, вважаємо за необхідне доповнити позовні вимоги.

Підставою видачі свідоцтва про право власності та державної реєстрації права власності ВАТ „Калушхімремонт” на будівлю по вул. Мельницька,29а в м.Одеса  відповідно до п.15 Додатка №1 Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 року N 7/5, з’явився перелік майна, наданий Міністерством промислової політики України листом №10/5-1-136 від 26.01.05р., про що зазначено у свідоцтві про право власності.

У вказаному переліку значиться, що відповідно до акту оцінки вартості цілісного майнового комплексу, затвердженого Міністерством промисловості України 15.06.94р., та інвентаризаційного опису основних засобів станом на 1 червня 1994р. будівля по вул. Мельницької,29а в м.Одеса рахувалась на балансі  Державного ремонтно-будівельно-монтажного підприємства „Калушхімремонт” і була передана до статутного фонду ВАТ „Калушхімремонт”, яке було створено наказом  Міністерства промисловості України від 16.06.94р. №187 шляхом корпоратизації.

В інвентаризаційному опису основних засобів Державного ремонтно-будівельно-монтажного підприємства „Калушхімремонт” станом на 1 червня 1994р., на підставі якого наданий перелік майна для реєстрації права власності, дійсно, під №71 міститься запис: „будівля АБК м.Одеса”, але ніде не вказано, що це саме будівля по вул. Мельницької,29а в м.Одеса.

Ремонтно-будівельне-монтажне управління №6, яке було розташоване в м.Одеса і яке було стороною за договором про передачу ФХІ будівлі по вул. Мельницької,29а, можливо було підпорядковано Державному ремонтно-будівельно-монтажному підприємству „Калушхімремонт”, але будівля по вул. Мельницької,29а не знаходилася у нього на балансі, тобто на правах господарського відання або в оперативному управлінні.

Відповідно до договору „Про передачу виробничих приміщень з балансу на баланс” від  10.08.1988р.:

1. будівля по вул. Мельницької,29а знаходилася на балансі Одеського хімічного заводу (п.1 договору), який був підпорядкований тресту „Укрхімбуд”, а РБМУ №6 було підпорядковано тресту „Півдзаххімрембудмонтаж” (вступна частина договору).

2. будівля по вул. Мельницької,29а знаходилась у РБМУ №6 в оренді (п.7 договору), а не на балансі і тому ніяким чином не могла рахуватися на балансі Державного ремонтно-будівельно-монтажного підприємства „Калушхімремонт”.

3. на баланс РБМУ №6 була передана будівля в м.Одеса по вул.Г.Ватутіна,14 (п.4 договору).

Таким чином, саме будівля по вул.Г.Ватутіна,14 в м.Одеса, яка була передана на баланс РБМУ №6 актом приймання-передавання від 19.08.1988р., затвердженого Заступником міністра вищої та середньої спеціальної освіти Української РСР 23.08.88р., могла рахуватися на балансі Державного ремонтно-будівельно-монтажного підприємства „Калушхімремонт” і могла бути передана до статутного фонду ВАТ „Калушхімремонт” наказом Міністерства промисловості України від 16.06.94р. №187.

На підставі викладеного, зважаючи на те, що відповідно до п.15 Додатка №1 Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, перелік майна, наданий засновником, є підставою для видачі свідоцтва про право власності і державної реєстрації права власності на нерухоме майно,

Прошу:

1.      Визнати недійсним перелік майна, переданого до статутного фонду ВАТ „Калушхімремонт”, наданий Міністерством промислової політики України листом №10/5-1-136 від 26.01.05р. в частині передачі будівлі по вул. Мельницької,29а в м.Одеса.

 

ДОДАТОК:

1.      Ксерокопія Акта приймання-передавання РБМУ №6 будівлі по вул.Г.Ватутіна,14, 29а від 19.08.88р.

 

Примітка: Інші документи, на яки зроблено посилання знаходяться у матеріалах справи.

 

         Від імені Міністерства освіти і науки України

        За довіреністю №9/5-67 від 06.04.06р.                     ______________________   Д.М.Тодоров

            (довіреність у матеріалах справи)

 

 

Читайте также: