Позовна заява
543 0

                          До Одеського окружного адміністративного суду
                  65062, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14

      Позивач :      ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАЙФФОРМС»
                          код ЄДРПОУ: 34552862
                          Україна, Одеська область,
                          місто Одеса, Суворовський район,... 

Представник позивача:  Калмазан Альона Валеріївна,
                               65012, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд.4
                                                                  Відповідач:                                           
                              ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
                              У СУВОРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА ОДЕСИ...
                      

ПОЗОВНА ЗАЯВА

(про визнання нечинним податкового повідомлення–рішення

№ 0000112301 від 07.03.2012 року)

 З 21 лютого 2012 року по 26 лютого 2012 року Державною податковою інспекцією у Суворовському районі міста Одеси було проведено позапланову невиїзну перевірку Приватного підприємства «Лайфформс» в частині дотримання вимог податкового законодавства по податку на додану вартість при взаємовідносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю «Сатєра» за період з 01.03.2010р. по 30.11.2010р., та з Приватним підприємством «Дана Даблъю» за період з 01.12.2010р. по 31.03.2011р. Перевірка здійснювалась державним податковим інспектором відділу перевірок платників податків управління податкового контролю юридичних осіб ДПІ Суворовському районі м. Одеси Орловською Ларисою Миколаївною.

 За результатами зазначеної перевірки 27.02.2012 року співробітниками ДПІ було складено АКТ № 930/23-1/34552862 (копія додається) про порушення п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010р. № 2755-VI, в результаті якого було занижено податок на додану вартість на загальну суму 128 184, 3 гривень, за період з 01.03.2010 по 30.11.2010 року по взаємовідносинам з ТОВ «САТЄРА, та за період з 01.12.2010р. по 31.03.2011р.по взаємовідносинах з ПП «Дана Даблъю»»

 На підставі зазначеного акту 07.03.2012 року податковим органом було винесено податкове повідомлення–рішення №  0000112301 (копія додається), за  яким позивачу було визначено суму податкового зобов’язання з ПДВ за основним платежем в розмірі 128 184, 3 гривень та штрафні (фінансові) санкції в сумі 27 802, 55 гривень.

Зазначене податкове повідомлення–рішення вважаю неправомірним, тобто таким, що суперечить чинному законодавству України, з наступних причин.

I. Висновок податкового органу стосовно господарських правовідносин між позивачем  та  ТОВ «САТЄРА» ґрунтується на Акті документальної невиїзної перевірки ДПІ у Суворовському районі м. Одеси №579/23-5 від 7 квітня 2011 року «Про неможливість проведення документальної перевірки ТОВ «САТЄРА», код за ЄДРПОУ 34873689, з питань правомірності нарахування податкового кредиту з податку на додану вартість за період, березень-листопад 2010 року».

Іншим доказом порушення податкового законодавства та нікчемності правочинів на думку ДПІ є аналіз податкової звітності та фінансово-господарської діяльності контрагентів Позивача ТОВ «САТЄРА» та ПП «Дана Даблъю»  з висновками про те, що в ТОВ «САТЄРА» та в ПП «Дана Даблъю» відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби, підприємство не знаходиться за місцем знаходженням і т.д..

При цьому, надані Позивачем до перевірки первинно-бухгалтерські документи, які є доказами відсутності порушення, взагалі не було прийнято до уваги.

Ні в акті, ні в повідомленні-рішенні відповідачем не зазначено жодного факту порушення з боку Позивача.

Таким чином, акт та повідомлення-рішення були складений відповідачем лише на основі домислів та припущень, що неприпустимо.

 II. Позивач не може нести відповідальність ні за несплату податків ТОВ «САТЄРА» та ПП «Дана Даблью», ні за можливі інші порушеннями ними чинного законодавства, якщо таки були з його сторони.

 Згідно практики Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права, якщо державні органи мають інформацію про зловживання в системі оподаткування конкретною компанією, вони повинні застосовувати відповідні заходи саме до цього суб’єкту, а не розповсюджувати негативні наслідки на інших осіб при відсутності зловживання з їх боку  (Рішення Європейського суду з прав людини  від 09.01.2007р. у справі „Інтерсплав проти України”).

 Податковий орган не вказав у акті жодних доказів на підтвердження того, що Позивач, як платник податку, діяв без належної обачності й обережності і йому було відомо про можливі порушення, які допускав його контрагент, або що самостійною діловою метою здійснення господарських операцій з даним підприємством було одержання Позивачем податкової вигоди.

 III. Між Позивачем та ТОВ «САТЄРА» було укладено Договір №04/01 від 04 січня 2010 року (копія додається), предметом якого є виконання ТОВ «САТЄРА» робіт по виробництву, із власних матеріалів чи із матеріалів Позивача товарів, відповідно до замовлень та зразків, затверджених Позивачем, та поставки і передачі їх у власність Позивача.

Між Позивачем та ПП «Дана Даблью» було укладено Договір №10/0112 від 01 грудня 2010 року, предметом якого є виконання ПП «Дана Даблью» робіт щодо поставки товарів і передачі їх у власність Позивача.

                 При укладенні договорів з ТОВ «САТЄРА» та ПП «Дана Даблью» Позивач одержав від них копії свідоцтв про державну реєстрацію та копії свідоцтв платника ПДВ (копії додаються).

 У період, що перевірявся, ТОВ «САТЄРА» та ПП «Дана Даблью» надавав Позивачу послуги з поставки товарів, що оформлювалися шляхом підписання видаткових накладних, актів виконаних робіт та рахунків-фактур за весь перевіряємий період.

 Згідно Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995 за № 168/704, первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації на їх проведення.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Відповідачу були надані для перевірки всі первинно-бухгалтерські документи, які повністю підтверджують факти здійснення господарських операцій Позивача з ТОВ «САТЄРА» та ПП «Дана Даблью». Відповідачем не було заявлено жодних претензій щодо правильності та повноти складання первинних бухгалтерських документі та податкових накладних.

Таким чином, складений відповідачем акт перевірки та винесене повідомлення-рішення прямо суперечать обставинам справи та закону.

 IV. Під час перевірки податковим органом зроблено висновок про те, що правочини, укладені між Позивачем та ТОВ «САТЄРА» та між Позивачем та ПП «Дана Даблъю», є нікчемними відповідно до ст. 228, ч.1,2 статті 215 Цивільного кодексу України.

Такий висновок відповідача не заснований на законі.

               Стаття 215 ЦК України розрізняє нікчемні та оспорювані правочини.

Оспорювані правочини є дійсними, тобто такими, що породжують цивільні права та обов’язки. Проте їхня дійсність може бути оспорена у судовому порядку. Тобто, в даному випадку існує виключно судовий порядок (спеціальні правила) визнання правочину недійсним.

Нікчемним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом. Саме законом, а не актом податкової перевірки.

Відповідачем не зазначено жодної норми закону, яка б встановлювала, що такий правочин, як договір поставки, є нікчемним.

 Таким чином, висновки відповідача про те, що договори поставки між Позивачем та ТОВ «САТЄРА»  і ПП «Дана Даблъю» є нікчемними, прямо суперечить діючому законодавству, а тому незаконними є й похідні від цього висновки про заниження податкового кредиту.

    Згідно ст. 6 КАС України «Кожна  особа  має  право в  порядку,  встановленому цим Кодексом,  звернутися до адміністративного суду,  якщо вважає,  що рішенням,  дією  чи  бездіяльністю суб'єкта  владних  повноважень порушені її права, свободи або інтереси»

             Відповідно до ч. 3 ст. 18 Кодексу адміністративного судочинства України «Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових  чи службових  осіб  місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача».

Виходячи з наведеного

               ПРОШУ СУД:

 1.      Відкрити провадження по даній позовній заяві;

2.      Визнати нечинним повністю податкове повідомлення-рішення № 0000112301 від 07.03.2012 року

 Додатки до позовної заяви:

1.        Копія Рішення повідомлення № 0000112301 від 07.03.2012р. на 1 арк.

2.        Копія Акту № 930/23-1/34552862 від 27.02.2012 року на 14 арк.

3.        Копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «САТЄРА» на 1 арк.

4.        Копію свідоцтва платника ПДВ ТОВ «САТЄРА» на 1 арк.

5.        Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПП «Дана Даблью» на 1 арк.

6.        Копію свідоцтва платника ПДВ ПП «Дана Даблью» на 1 арк.

7.        Копія договору №04/01 від 04 січня 2010 року на 2 арк.

8.        Копія договору №10/012 від 01 грудня 2010 року на 2 арк.

9.        Докази оплати судового збору на 1 арк.

10.    Довіреність на представництво інтересів на 1 арк.

11.    Копія цієї позовної заяви з додатками до неї

  

Представник за довіреністю                                                                                         А.В. Калмазан

 


Читайте также: