Ответственность государства за причиненный ущерб (неисполнение решения суда)
У Х В А Л А

23 вересня 2003 р. м.Кілія

Суддя Кілійського районного суду Тодоров Д.М., розглянувши матеріали за позовом

К. до

Відділу державної виконавчої служби 
Кілійського районного управління юстиції в Одеській області

Відділу Державного казначейства України в Кілійському районі Одеської області

Кілійської районної державної адміністрації

Державного казначейства України

Про відшкодування моральної шкоди,

ВСТАНОВИВ:

У відповідності зі ст.125 ЦПК України справа підсудна Кілійському райсуду, підстав для відмови в прийомі заяви до розгляду (ст.136ЦПК) не має, необхідні документи отримані.

Відповідно до ч.2 ст.86 Закону «Про виконавче провадження» шкода, заподіяна державним виконавцем громадянам при здійсненні виконавчого провадження, підлягає відшкодуванню в порядку передбаченому законом.

Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, провадиться за рахунок держави (ст.56 Конституції України).

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (ч.2 ст.3 Конституції України).

Від імені держави виступає Президент України, що є Главою держави (ст.102 Конституції України).

Представником інтересів Президента України в судах України є Міністерство юстиції України (п.42 Положення «Про Міністерство юстиції України», затвердженого Указом Президента України №1396 від 30.12.97р.).

Крім того, відповідно до п.18 Положення «Про Міністерство юстиції України» Міністерство юстиції України організує своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень судів.

З огляду на викладене, крім заявлених позивачем відповідачів, до участі в справі слід залучити як відповідача Державу Україну в особі Міністерства юстиції України.
Керуючись ст.ст.105, 147, 232-234 ЦПК України, 

УХВАЛИВ:

Завести справу і розглянути ії 15 жовтня 2003р. у 10-00 г.

Залучити до участі в справі як відповідача державу Україну в особі Міністерства юстиції України.

Копію цієй ухвали направити Міністерству юстиції України.

У судове засідання викликати сторони, вручити усім відповідачам копії позовної заяви.

У відповідності зі ст. 291ЦПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ___________________ Д.М.Тодоров

 

Р І Ш Е Н Н Я

29 жовтня 2003 р. м.Кілія 
ІМ'ЯМ УКРАЇНИ
Місцевий Кілійський районний суд Одеської області 
у складі головуючого - судді Тодорова Д.М. 
при секретарі Хмаре О.К. 
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом
К 
до 
Відділу державної виконавчої служби 
Кілійського районного управління юстиції в Одеської області

Відділу Державного казначейства України в Кілійському районі Одеської області

Кілійської районної державної адміністрації

Державного казначейства України

Держави Україна 
про стягнення моральної шкоди в зв'язку з невиконанням рішення суду,
 
ВСТАНОВИВ: 
 

Позивачка вказує, що рішенням Кілійського райсуду Одеської області від 14.03.01р. з районного відділу освіти Кілійської районної державної адміністрації стягнуто на її користь заборгованість по заробітній платі в розмірі 2116грн.47коп.. Протягом двох з половиною років рішення суду не виконується, що завдало їй моральнну шкоду, яку вона оцінює у 2116грн.47коп.. Просить визнати бездіяльність відповідачів по виконанню рішення суду не законною і стягнути з них заподіяну їй моральну шкоду.

Ніхто з відповідачів не заперечує, що зазначене рішення суду підлягає обов'язковому виконанню, однак усі відповідачі в задоволенні позову просять відмовити, тому що воно не виконано не з їхньої вини, а в зв'язку з тим, що в Державному бюджеті України кошти на виконання зазначеного рішення не закладені.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши письмові матеріали по справі, суд вважає що позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Рішенням Кілійського райсуду Одеської області від 14.03.01р. з районного відділу освіти Кілійської районної державної адміністрації стягнуто на користь позивачки 2116грн.47коп..
На підставі зазначеного рішення виписаний виконавчий лист № 2-490 від 13.03.01р. і направлений до виконання в ВДВС Кілійського районного управління юстиції.

Відповідно до ч.5 ст.124 Конституції України судові рішення обов'язкові до виконання на всій території України.

Згідно ст.25 закону України «Про виконавче провадження» рішення суду від 14.03.01р. підлягало виконанню в 2-х місячний строк з моменту відкриття виконавчого провадження.
Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця 03.07.01р..

З моменту відкриття виконавчого провадження пройшло більш 2-х років, однак рішення не виконане.

Суд вважає, що не виконанням рішення суду від 14.03.01р. К. заподіяна моральна шкода, тому що після відновлення судом її порушеного конституційного права на працю і своєчасне одержання винагороди за працю (ст.43 Конституції), не виконанням рішення суду порушене інше її конституційне право - на судовий захист (ст.55 Конституції), чим порушений встановлений Конституцією правовий порядок (ч.5 ст.124 Конституції), що спричинило моральні страждання К. із приводу своєї неповноцінності як громадянина, тому що забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (ст.3 Конституції).
Заподіяну позивачці моральну шкоду суд вважає обґрунтованою у розмірі 2116грн.47коп., тобто в розмірі суми, стягненої не виконаним рішенням суду.

Прийнятими державою Україна Конституцією і Законами встановлено, що:

- В Україні визнається і діє принцип верховенства права (ч.1 ст.8 Конституції)
- Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі (ч.2 ст.124 Конституції)
- Судові рішення обов'язкові до виконання на всій території України (ч.5 ст.124 Конституції) у 2-місячний термін (ст.25 закону України «Про виконавче провадження»)
- Закони України не можуть суперечити Конституції (ч.2 ст.8 Конституції)
- Громадянам гарантується звертання в суд для захисту своїх конституційних прав безпосередньо на підставі Конституції (ч.3 ст.8 Конституції)
- При прийнятті нових законів чи внесенні змін у діючі закони не допускається звуження змісту й обсягу існуючих прав і свобод громадянина (ч.3 ст.22 Консти-туції)
- Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (ч.2 ст.3 Конституції)
- Кожний має право на відшкодування за рахунок держави шкоди, заподіяної безді-яльністю органів державної влади (ст.56 Конституції)

Таким чином, встановивши такий правовий порядок, при якому рішення судів підлягають обов'язковому виконанню на всій території України, держава надала право К. вимагати виконання рішення суду і взяла на себе відповідальність за його не виконання у відповідності до ст.56 Конституції України.

Згідно ч.2 ст.147 Конституції України офіційне тлумачення законів України і Конституції України дає Конституційний Суд України.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 3.10.01р. у справі про відшкодування шкоди державою (справа № 1-36/2001) Конституція України гарантує громадянам право на відшкодування шкоди в порядку ст.56 Конституції за рахунок держави, а не за рахунок коштів на утримання державних органів (абз.2 і 3 п.3, абз.4 і 5 п.5 мотивувальної частини рішення).

Згідно п.3 резолютивної частини Рішення, зазначене Рішення Конституційного Суду України має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції.

Частина 2 ст.25 Бюджетного Кодексу України про недопущення списання коштів з Державного бюджету України, на яку посилається Державне казначейство України, та інші нормативно-правові акти, які забороняють списання коштів з Державного бюджету України, суперечать ч.2 ст.3, ст.56 Конституції України, тому згідно ч.2, 3 ст.8 Конституції України та Рішення Конституційного Суду України від 3.10.01р. не підлягаю застосуванню у даних правовідносинах.

Таким чином, суд прийшов до висновку, що рішення суду від 14.03.01р. не виконано з вини держави Україна, у зв'язку з чим сума моральної шкоди в розмірі 2 116грн.47коп. підлягає стягненню на користь К. з держави Україна за рахунок коштів Державного бюджету України, а в задоволенні позовних вимог до інших відповідачів слід відмовити.

Вказані кошти підлягають списанню з резервного фонду Бюджету згідно ч.1 ст. 25 Бюджетного Кодексу України та п/п "б” п.6 Постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду Бюджету” № 415 від 29 березня 2002р..

З урахуванням викладеного, приймаючи до уваги, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі (ч.2 ст.124 Конституції), і судові рішення обов'язкові до виконання на всій території України (ч.5 ст.124 Конституції), виконання рішення суду про стягнення коштів з держави Україна підлягає виконанню Державним казначейством України згідно ч.1 ст. 25 Бюджетного Кодексу України.
Керуючись ст.ст.15, 30, 202, 203 ЦПК України,

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Визнати незаконним бездіяльність держави Україна по виконанню рішення суду, винесеного від імені держави Україна Кілійським районним судом Одеської області 14.03.01р..

Стягнути з держави Україна за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України на користь К. 2116грн.47коп., що підлягає виконанню Державним казначейством України.

В задоволенні позовних вимог до інших відповідачів відмовити.

Рішення може бути оскаржене в Одеський апеляційний суд через Кілійський райсуд протягом місяця з наступного дня після проголошення.

Суддя ___________________ Д.М.Тодоров

Примітка:
За скаргою Міністерства юстиції України рішення було скасоване апеляційним судом та направлено на новий судовий розгляд у зв’язку з відсутністю у матеріалах справи документу, який підтверджував би повноваження представника Кілійської райдержадміністрації.
При новому розгляді провадження по справі було припинено на підставі зави позивачці у зв’язку з виплатою ій суми, яка була стягнута на її користь рішенням суду від 14.03.01р..