О необоснованном удержании денег
У Х В А Л А 
8 грудня 2003 р. м.Кілія 
Суддя місцевого Кілійського районного суду Тодоров Д.М., розглянувши матеріали за позовом О., Ш., Г 
ДО 
Дослідного господарства «Кілійське» дослідної станції рису Української Академії аграрних наук 
Про стягнення необґрунтовано утриманих сум,

ВСТАНОВИВ:

У відповідності до ст.125 ЦПК України справа підсудна Кілійському райсуду, підстав для відмовлення в прийомі заяви до розгляду (ст.136ЦПК) не має, необхідні документи отримані. 
Розгляд позовних вимог декількох позивачів до одного й того ж відповідача не суперечить ст.144ЦПК України й у даному випадку не утруднює розгляд справи в одному провадженні, у зв'язку з чим підстав для роз'єднання позовних вимог не має. 
Заперечуючи розмір утримання з заробітної плати, позивачі фактично заперечують порядок утримання прибуткового податку з громадян. 
Згідно ст.2 Закону «Про державну податкову службу в Україні» завданнями державної податкової служби є здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчис-лення і сплати податків. 
З огляду на те, що позивачами оспорюэться нормативний акт, що встановлює порядок утримання прибуткового податку на всій території України, до участі в справі як третю особу, що не заявляє самостійних вимог, у відповідності зі ст.108ЦПК України слід залучити Державну податкову адміністрацію України. 
Керуючись ст.108, 232-234 ЦПК України,

УХВАЛИВ:

Залучити до участі в справі як третю особу, що не заявляє самостійних вимог, Державну податкову адміністрацію України. 
Завести справу і розглянути ії 22 грудня 2003р. у 900 г. 
У судове засідання викликати учасників у справі, вручити відповідачу і третій особі копію позовної заяви. 
Копію цієй ухвали направити всім учасникам у справі.

 

Суддя __________________ Д.М.Тодоров

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
9 січня 2004 р. м.Кілія 
ІМ'ЯМ УКРАЇНИ
Місцевий Кілійський районний суд Одеської області 
у складі головуючого - судді Тодорова Д.М. 
при секретарі Хмаре О.К. 
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом  О., Ш., Г.. 
ДО 
Дослідного господарства «Кілійське» дослідної станції рису Української Академії аграрних наук, 
Про стягнення необґрунтовано утриманих сумм, 
 
ВСТАНОВИВ:

Позивачі вказують, що перебувають в трудових відносинах з відповідачем. При виплаті заробітної плати в період з 01.01.00р. по 31.10.03р. відповідач утримував з них прибутковий податок за ставками, встановленимі Указом Президента України №519/94 від 13.09.1994р. у ре-дакції 1995р. (далі: Указ), виходячи з того, що неоподатковуваним розміром доходу є 17грн.. . Позивачі вважають, що прибутковий податок з них повинен був утримуватися за ставками, вста-новленнимі Декретом Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» від 26.12.1992р. (далі: Декрет) виходячи з того, що неоподатковуваним розміром доходу є встановлена законом мінімальна заробітна плата. Відповідач, утримавши з них податок за ставками, встановленимі Указом, недоплатив їм заробітну плату. У зв'язку з чим просять стягнути з відповідача розмір недоплаченої їм заробітної плати в результаті незаконного утримання прибуткового податку за період із січня 2000р. по 31 жовтня 2003р. на користь О. 1845грн.78коп., Ш. 1823грн.88коп., Г. 2922грн.25коп.

Відповідач позов не визнав і пояснив, що податки утримивались згідно діючого законодавства.

Представник Державної податкової адміністрації України, притягнутої до участі в справі, вважає, що позов не підлягає задоволенню тому, що Конституційним Судом України встановлено, що розгляд подібних справ не входить до повноважень судової влади.

Вислухавши пояснення учасників у справі, дослідивши письмові докази, суд встановив:

1.Сторони заперечують порядок утримання прибуткового податку з нарахованої заробітної плати у частині розміру утримання. 
Суть спору між сторонами в тому, який із двох зазначених нормативних документів підлягає застосуванню при утриманні прибуткового податку з заробітної плати. 
 
2.Указ і Декрет є діючими нормативними документами. 
Обидва зазначених документа регулюють ті ж самі правовідносини – установлюють розмір утримання прибуткового податку з місячного доходу громадян. 
Згідно Указу не обкладається податком місячний доход громадян у розмірі 17грн. (п.2). Згідно Декрету не обкладається податком місячний доход громадян у розмірі однієї мінімальної зарплати (ст.7), яка у період спірних правовідносин складала 74, 118, 140, 165 і 185грн.. 
Зі змісту Указу випливає, що він регулює одне з питань по прибутковому податку – розмір ставок, тобто регулює не самостійні правовідносини, а правовідносини урегульовані Дек-ретом (п.1 ст.7 Декрету).
 
3.Система оподатковування, податки і збори установлюються винятково законами України (п.1 ч.2 ст.92 Конституції України). 
Прийняття законів відноситься до повноважень Верховної Ради України (п.3 ст.85 Конституції України). 
Указ і Декрет прийняті до вступу в силу діючої Конституції України. 
Закони й інші нормативні документи, прийняті до вступу в силу Конституції, є діючими в частині, що не суперечать ії (п.1 Перехідних положень). 
Пункт 4 Перехідних положень діючої Конституції на даний Указ не поширюється, тому що Указ виданий до її прийняття і по питанню, врегульованому законом (Декретом).
 
4.На момент прийняття Декрету і Указу, усі державні органи були підконтрольні і підзвітні Радам народних депутатів (ст.2 Конституції України 1978р.). 
Здійснення законодавчого регулювання оподатковування відносилося до виняткової компетенції Верховної Ради України (п.13 ч.3 ст.97 Конституції 1978р.). 
Верховна Рада могла законом делегувати на певний строк Кабінету Міністрів України повноваження видавати Декрети в сфері законодавчого регулювання з окремих питань, передбачених п.13 ст.97 Конституції, у тому числі з питань оподатковування, що мають силу закону і згодом можуть змінюватися чи скасовуватися Верховною Радою (ст.971 Конституції 1978р.). 
18.11.92р. Кабінету Міністрів України делеговано право тимчасово, строком до 21 травня 1993р., видавати Декрети в сфері законодавчого регулювання з окремих питань, передбаченних п.13 ст.97 Конституції, у тому числі з питань оподатковування ( Закон "Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання” від 18.11.1992р.). 
Декрет виданий 26.12.1992р.. 
Верховною Радою України багаторазово, у тому числі і після останньої редакції Указу, вносилися зміни в Декрет, однак п.1 ст.7 Декрету, який встановлює ставки оподатковування, не скасовувався і не змінювався. Крім того, у 1998р. у саму ст.7 Декрету були внесені зміни, але п.1 не змінювався.

5.На підставі викладеного, з огляду на те, що всі державні органи повинні діяти тільки на підставі, у межах повноважень і способом, передбаченими Конституцією і законами України (ст.ст.4,170 Конституції 1978р., ст.ст.6, 8, 19 діючої Конституції), при утриманні прибуткового податку застосуванню підлягає Декрет.

Однак, позов не підлягає задоволенню з слідуючих підстав:

Офіційне тлумачення Конституції України та законів України дає Конституційний Суд України (ч.2 ст.147 Конституції України). В межах своіх повноважень Конституційний Суд ухвалює рішення, які є обов'язковими та остаточними. 
Ухвалой від 21.03.02р. Конституційний Суд України відмовив у відкритті конституційного провадження про визнання неконституційним Указу, у з'вязку з чим у суду загальної юрисдикції не має повноважень та підстав визнавати, що Указ не підлягає застосуванню. 
З урахуванням того, як слідує з Ухвалі Конституційного Суду, що Верховною Радою України неодноразово ухвалювались закони про Державний Бюджет України, згідно яких доход від прибуткового податку розраховувався з розрахунку неоподатковуваного мінімуму у розмірі в 17грн. та інші закони про визначення сум адміністративних і кримінальних штрафів із того ж розрахунку, суд дійшов висновку що Верховна Рада України приймаючи вищевказані закони, встановила, що не обкладається податком місячний доход громадян у розмірі 17грн.. Зазначені закони прийняті після Декрету, у зв'язку з чим при утриманні прибуткового податку не обкладається податком місячний доход громадян у розмірі 17грн.. 
 
Керуючись ст.ст.202, 203ЦПК України,
ВИРІШИВ: 
В задоволенні позову відмовити.

 

Рішення може бути оскаржене в Одеський апеляційний суд через Кілійський райсуд протягом місяця з наступного дня після його проголошення.

Суддя ___________________Д.М.Тодоров