ГлавнаяЮридические услугиЗапрос адвоката
Запрос адвоката

В соответствии с законом Украины "Об адвокатуре" адвокат, в целях оказания юридической помощи обратившемуся к нему клиенту, имеет право запрашивать и получать документы от предприятий, учреждений и организаций по вопросам, касающимся интересов клиента.

Если интересы, обратившегося к нам клиента, требуют такой услуги, мы оказывает такую услугу.

   Про адвокатуру

  N 2887-XII, 19.12.1992, Закон,  Верховна Рада України 
 

Стаття 6. Професійні права адвоката

При здійсненні професійної діяльності адвокат має право:

представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їх дорученням у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань;

збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, зокрема:

запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян - за їх згодою;

ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом;

отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань, опитувати громадян;

застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства;

доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;

бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

виконувати інші дії, передбачені законодавством.