Вопрос: У кого должен находиться оригинал завещания

Когда делается завещание у кого должен быть оригинал?

карина, чернигов


Ответ:

Один экземпляр оригинала завещания остается у нотариуса, а второй экземпляр оригинала завещания выдается лицу, которое сделало это завещание. Никому другому завещание передаваться не может, т.к. существует тайна завещания.

При составлении секретного завещания - оригинал завещания хранится исключительно у нотариуса в опечатанном конверте. Содержание секретного завещание известно только завещателю. Сам нотариус имеет право ознакомиться с секретным завещанием и довести его содержание до сведения наследников только после смерти завещателя.


Цивільний кодекс України

N 435-IV, 16.01.2003, Кодекс України,  Верховна Рада України

Стаття 1255. Таємниця заповіту

1. Нотаріус, інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт, свідки, а також фізична особа, яка підписує заповіт замість заповідача, не мають права до відкриття спадщини розголошувати відомості щодо факту складення заповіту, його змісту, скасування або зміни заповіту.

Стаття 1249. Посвідчення нотаріусом секретних заповітів
1. Секретним є заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом.
2. Особа, яка склала секретний заповіт, подає його в заклеєному конверті нотаріусові. На конверті має бути підпис заповідача.
Нотаріус ставить на конверті свій посвідчувальний напис, скріплює печаткою і в присутності заповідача поміщає його в інший конверт та опечатує.

Стаття 1250. Оголошення нотаріусом секретного заповіту
1. Одержавши інформацію про відкриття спадщини, нотаріус призначає день оголошення змісту заповіту. Про день оголошення заповіту він повідомляє членів сім'ї та родичів спадкодавця, якщо їхнє місце проживання йому відоме, або робить про це повідомлення в друкованих засобах масової інформації.
2. У присутності заінтересованих осіб та двох свідків нотаріус відкриває конверт, у якому зберігався заповіт, та оголошує його зміст.
3. Про оголошення заповіту складається протокол, який підписують нотаріус та свідки. У протоколі записується весь зміст заповіту.


Ответ дан по состоянию законодательства на 29 Июля 2014, 14:08.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины