Вопрос: Имеет ли право ЖЭК отказывать в снятии с регистрации места жительства?
Имеет ли ЖЕК право на отказ в выписке моего бывшего мужа, который не проживает в этой квартире больше года если есть долг по квартплате. Квартира приватизирована на меня и моего отца (отец является собственником).

Ирина, Кривой Рог


Ответ:
ЖЕК (паспортный стол) не только имеет право, а обязан отказать в снятии с регистрации (выписке) с места жительства в ситуации, когда о снятии с регистрации просит не тот, кто зарегистрирован, а кто-то другой - пусть даже собственник или основной квартиросъемщик.

ЖЭК (паспортный стол) может снять человека с регистрации в следующих случаях:
1. не стало дома (снос, пожар, обвал и т.п.)
2. не стало человека (умер)
3. зарегистрированный (прописанный) сам подал заявление о снятии с регистрации 
4. принудительное снятие с регистрации (решение суда)

Ваш случай - это решение суда, т.е. вам следует обращаться в суд с иском о снятии с регистрации вашего бывшего мужа.

Подробности, касающиеся вопроса обращения в суд с таким иском, смотрите на данном сайте в ответах на вопросы относительно прописки, выписки, снятия с регистрации.

ИЗ ЗАКОНА УКРАИНЫ "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні":

Стаття 7. Зняття з реєстрації місця проживання

Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом семи днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть.

Діти віком від 15 до 18 років подають заяву особисто.

У разі якщо особа з поважної причини не може самостійно звернутися до органу реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання може бути здійснено за зверненням іншої особи та на підставі доручення, посвідченого в установленому порядку.

Зняття з реєстрації місця проживання неповнолітніх, які не мають батьків, та осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування.Ответ дан по состоянию законодательства на 02 Февраля 2010, 13:09.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины