Вопрос: Вступление в силу постановления Кабинета Министров Украины
Подскажите, пожалуйста, с какого момента начинает действовать постановление Кабинета Министров Украины, если в самом постановлении не указано. Постанова КМУ 526 від 13.06.2012. 

Елена, Желтые Воды


Ответ:
Постановление Кабинета Министров Украины вступает в силу с момента его опубликования, если в самом постановлении не указан более поздний срок, чем дата, когда оно было опубликовано в специально установленном печатном издании.

Про Кабінет Міністрів України

N 2591-VI, 07.10.2010, Закон,  Верховна Рада України

  

Стаття 53. Набрання чинності актами Кабінету Міністрів України

1. Постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування.

У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо цими постановами не встановлено пізніший термін набрання ними чинності.

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо цими розпорядженнями не встановлено пізніший термін набрання ними чинності.

3. Акти Кабінету Міністрів України з питань державної митної справи набирають чинності в порядку, визначеному Митним кодексом України.

4. Акти Кабінету Міністрів України включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України.

5. Постанови Кабінету Міністрів України публікуються в Офіційному віснику України, газеті "Урядовий кур'єр", акти Кабінету Міністрів України також оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.


Ответ дан по состоянию законодательства на 10 Июля 2012, 14:24.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины