Вопрос: Встречный иск
Какова будет судьба встречного иска, если отзовут первоначальный?

Жанна, Одесса


Ответ:
Встречный иск по своим процессуальным характеристикам и последствиям отличается от первичного иска только тем, что он подан позже, чем первичный. Понятие "встречный иск" означает всего лишь только то, что до его подачи в суд уже был подан какой-то другой иск, который связан с этим иском.

Порядок рассмотрения встречного иска ничем не отличается от порядка рассмотрения первичного иска.

В соответствии с процессуальным законом каждая сторона судебного процесса распоряжается своими правами по своему собственному усмотрению, потому процессуальная судьба встречного иска не зависит от процессуальной судьбы первоначального иска. 

Таким образом, отзыв (оставление без рассмотрения) первоначального иска не влечет прекращение рассмотрения встречного иска. Если заявивший встречный иск, не просит оставить иск без рассмотрения, то суд обязан рассмотреть этот иск по сути и вынести по нему решение, несмотря на то, что подавший первоначальный иск, "отозвал" свой иск. 


Цивільний процесуальний кодекс України

N 1618-IV, 18.03.2004, Кодекс України,  Верховна Рада України

  

Стаття 11. Диспозитивність цивільного судочинства

1. Суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

2. Особа, яка бере участь у справі, розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи (за винятком тих осіб, які не мають цивільної процесуальної дієздатності), в інтересах яких заявлено вимоги.

3. Суд залучає відповідний орган чи особу, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, якщо дії законного представника суперечать інтересам особи, яку він представляє.

 

Стаття 123. Зустрічний позов

1. Відповідач має право пред'явити зустрічний позов до початку розгляду справи по суті.

2. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов'язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин, або коли вимоги за позовами можуть зараховуватися, або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.

3. Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об'єднуються в одне провадження з первісним позовом.

Стаття 124. Форма і зміст зустрічної позовної заяви

1. Зустрічна позовна заява, яка подається з додержанням загальних правил пред'явлення позову, повинна відповідати вимогам статей 119 і 120 цього Кодексу.

2. До зустрічної позовної заяви, поданої з порушенням вимог, встановлених частиною першою цієї статті, застосовуються положення статті 121 цього Кодексу.

 


Ответ дан по состоянию законодательства на 18 Марта 2013, 17:57.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины