Вопрос: Участие в судебном процессе
Кто может представлять истца в судебном процессе и как оформить доверенность на представление истца в суде ?

Валерий, Херсон


Ответ:

Представителем в суде может быть любое совершеннолетнее лицо не лишенное дееспособности, т.е. психически здоровое, независимо от того имеет ли оно юридическое образование, кроме лиц, которым закон прямо запрещает быть представителями.

В соответствии с законом не имеют права быть представителями лица, которые действуют в этом процессе как секретарь судебного заседания, переводчик, эксперт, специалист, свидетель. Также не могут быть представителями судьи, следователи, прокуроры, кроме случаев, когда они действуют как представители соответствующего органа, которые являются стороной или третьим лицом в деле, или как законные представители.

Представители делятся на две категории. Первая категория – это представители, которые действуют по договоренности с представляемым лицом (договорное представительство) и вторая категория - представители, которые действуют на основании закона (законные представители).

Цивільний процесуальний кодекс України
N 1618-IV, 18.03.2004, Кодекс України,  Верховна Рада України 

 Стаття 39. Законні представники

1. Права, свободи та інтереси малолітніх осіб віком до чотирнадцяти років, а також недієздатних фізичних осіб захищають у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом.

2. Права, свободи та інтереси неповнолітніх осіб віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть захищати у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, визначені законом. Суд може залучити до участі в таких справах неповнолітню особу чи особу, цивільна дієздатність якої обмежена.

3. Права, свободи та інтереси особи, яка визнана безвісно відсутньою, захищає опікун, призначений для опіки над її майном.

4. Права, свободи та інтереси спадкоємців особи, яка померла або оголошена померлою, якщо спадщина ще ніким не прийнята, захищає виконавець заповіту або інша особа, яка вживає заходів щодо охорони спадкового майна.

5. Законні представники можуть доручати ведення справи в суді іншим особам.

 

Законное представительство осуществляется на основании документов, подтверждающих определенный факт (например, родители осуществляют представительство своих несовершеннолетних детей на основании свидетельства о рождении ребенка, которое подтверждает, что они являются родителями этого ребенка).

Договорное представительство осуществляется, как правило, на основании доверенности, выдаваемой доверителем.

 

Цивільний процесуальний кодекс України
N 1618-IV, 18.03.2004, Кодекс України,  Верховна Рада України 

 Стаття 42. Документи, що посвідчують повноваження представників

1. Повноваження представників сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, мають бути посвідчені такими документами:

1) довіреністю фізичної особи;

2) довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують службове становище і повноваження її керівника;

3) свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна.

2. Довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем його проживання.

3. Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки юридичної особи.

4. Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватись ордером, який виданий відповідним адвокатським об'єднанням, або договором. До ордера адвоката обов'язково додається витяг із договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій. Витяг засвідчується підписом сторін договору.

5. Оригінали документів, зазначених у цій статті, або копії з них, посвідчені суддею, приєднуються до справи.


Ответ дан по состоянию законодательства на 26 Марта 2012, 21:00.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины