Вопрос: Свидетельство о праве собственности на квартиру
Мною в 1996 году была приобретена квартира на основании договора купли-продажи,оформленном на Одесской товарной бирже.Вышеуказанный договор в этом же году был зарегестрирован в БТИ. Но свидетельства о праве собственности на квартиру у меня нет.К кому обратиться за получением свидетельства,каков порядок моих действий для получения свидетельства?

Кузьмина Ирина, Одесса


Ответ:

Вам никуда не надо обращаться.

Право собственности на квартиру (дом) подтверждается правоустанавливающими документами. Свидетельство о праве собственности является всего лишь одним из видов правоустанавливающих документов, т.е. документов, подтверждающих приобретение какого-то права. К другим правоустанавливающим документам относятся: договор купли-продажи, договор дарения, договор пожизненного содержания, решение суда, свидетельство о праве собственности по наследству и другие документы. Наличие любого одного из вышеуказанных документов является достаточным подтверждением приобретения права собственности.

Свидетельство о праве собственности выдается на новопостроенную квартиру (дом), реконструированную квартиру (дом) или на квартиру (дом), которая была поделена в натуре на несколько самостоятельных (отдельных) квартир, а также в некоторых других случаях, определенных законом.

Окончательно право собственности на квартиру (дом) наступает после регистрации этого права собственности в БТИ.

Регистрация права собственности в БТИ производится на основании одного из любых правоустанавливающих документов.

Учитывая, что у вас есть договор купли-продажи и ваше право собственности зарегистрировано в БТИ, вам ничего не надо делать для подтверждения своего права собственности на указанную квартиру, т.к. вами уже все сделано, т.е. у вас все есть.


Привожу норму закона, в которой перечислены случаи, когда выдается свидетельство о праве собственности:

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

N 1952-IV, 01.07.2004, Закон,  Верховна Рада України

 

 

Стаття 18. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

1. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує виникнення права власності при здійсненні державної реєстрації прав на нерухоме майно, видається:

1) фізичним та юридичним особам на новозбудовані, реконструйовані об'єкти нерухомого майна;

2) членам житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого відповідного кооперативу, які повністю внесли свої пайові внески;

3) юридичним особам у разі внесення до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) об'єктів нерухомого майна їх засновниками (учасниками);

4) фізичним особам та юридичним особам, які в разі ліквідації (реорганізації) юридичної особи отримали у власність у встановленому законодавством порядку нерухоме майно юридичної особи, що ліквідується (реорганізується);

5) фізичним особам та юридичним особам, що вийшли зі складу засновників (учасників) юридичної особи за рішенням органу, уповноваженого на це установчими документами, отримали у власність об'єкт нерухомого майна, переданий їм;

6) реабілітованим громадянам, яким повернуто у власність належні їм об'єкти нерухомого майна;

7) у разі виділення окремого об'єкта нерухомого майна зі складу об'єкта нерухомого майна, що складається із двох або більше об'єктів;

8) фізичним та юридичним особам на об'єкти нерухомого майна, які в установленому порядку переведені з житлових у нежитлові і навпаки;

9) в інших випадках, встановлених законом.

2. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно підписується державним реєстратором прав і засвідчується печаткою.Перечень правоустанавливающих документов для регистрации права собственности на недвижимое имущество определен следующим нормативным документом:


Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 07.02.2002 N 7/5 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно"

N 1692/5, 28.07.2010, Наказ,  Міністерство юстиції України

 

 

Додаток 2

до Тимчасового положення

про порядок державної

реєстрації права власності

та інших речових прав

ПЕРЕЛІК

правовстановлювальних документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно

1. Договір, за яким відповідно до законодавства передбачається перехід права власності, зокрема купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, лізингу, предметом якого є нерухоме майно, про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно, договір іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, договір про задоволення вимог іпотекодержателя, спадковий договір (за наявності свідоцтва органу реєстрації актів цивільного стану про смерть чи рішення суду про оголошення особи померлою), договір про виділ у натурі частки з нерухомого майна, що є у спільній власності, про поділ нерухомого майна, що є у спільній власності.

2. Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, що видається нотаріусом.

3. Свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом.

4. Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), видане нотаріусом.

5. Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону), якщо прилюдні торги (аукціон) не відбулися, видане нотаріусом.

6. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане органом місцевого самоврядування.

7. Свідоцтво про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових приміщень державного та комунального житлового фонду.

8. Свідоцтво про право на спадщину та свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, видане консульською установою України.

9. Договір відчуження нерухомого майна, що перебуває у податковій заставі, укладений шляхом проведення цільового біржового чи позабіржового аукціону з метою погашення податкового зобов'язання.

10. Рішення суду про визнання права власності на об'єкти нерухомого майна, про встановлення факту права власності на об'єкти нерухомого майна, про передачу безхазяйного нерухомого майна до комунальної власності.

11. Ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди.

12. Рішення засновника про створення державної (національної) акціонерної компанії, державної (національної) холдингової компанії, відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), та акт приймання-передавання нерухомого майна або перелік зазначеного майна, наданий засновником чи державним органом приватизації.

13. Дублікат правовстановлювального документа, виданий нотаріусом, органом місцевого самоврядування, органом приватизації, копія архівного правовстановлювального документа, видана державним архівом.

14. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно загальносоюзних творчих спілок колишнього СРСР, що видається Фондом державного майна.

15. Свідоцтво про право власності, видане Державним управлінням справами на житлові та нежитлові об'єкти суб'єктам, що беруть участь разом з Державним управлінням справами в будівництві нового житла.

ПЕРЕЛІК

правовстановлювальних документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація речових прав на нерухоме майно

1. Договір, за яким передбачається встановлення сервітуту на об'єкт нерухомого майна (будівлю, споруду тощо), розташований на земельній ділянці, договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), управління об'єктом нерухомого майна, що засвідчує виникнення в управителя права довірчої власності на отримане в управління майно.

2. Рішення суду про встановлення сервітуту на об'єкт нерухомого майна (будівлю, споруду тощо), розташований на земельній ділянці.

3. Заповіт, у якому встановлено сервітут на об'єкт нерухомого майна (будівлю, споруду тощо), розташований на земельній ділянці.

4. Закон, яким передбачається встановлення сервітуту на об'єкт нерухомого майна (будівлю, споруду тощо), розташований на земельній ділянці.


Ответ дан по состоянию законодательства на 28 Сентября 2010, 19:17.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины