Вопрос: Свидетельство о праве на наследство

Я жил в квартире (приватизированой) с отцом,сразу после смерти отца я подал заявление на наследство.Но по моей халатности я неполучил его наруки через 6 месяцев.Прошло 4 года могу ли я сейчас его получить.Подскажите что мне делать.

виктор, днепропетровск


Ответ:

Да, можете. Вам просто необходимо обратиться к нотариусу и получить свидетельство о праве на наследство.

Для того, чтобы получить право на наследство, в соответствии с законом достаточно подать заявление о принятии наследства в срок, установленный законом - 6 месяцев с момента смерти наследодателя.. Вы его подали.

Так как вами подано заявление о принятии наследства в установленный законом срок, наслество считается принадлежащим вам с момента открытия наследства.

Моментом открытия наследства закон устанавливает момент смерти наследодателя, что означает, что при подаче заявления о принятии наследства в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя вы считаетесь принявшим наследство.

Учитывая, что вы подали заявление о принятии наследства, вам необходимо получить доказательство этому, т.е свидетельство о праве на наследство. 

Закон не устанавливает какого-либо срока на получение указанного свидетельства, что означает, что вы можете получить его в любое время.

Свидетельство о праве на наследство можно получить у нотариуса, которому вы подали заявление о принятии наследства.


Цивільний кодекс України:

Стаття 1268. Прийняття спадщини

1. Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її.

2. Не допускається прийняття спадщини з умовою чи із застереженням.

3. Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, він не заявив про відмову від неї.

4. Малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються такими, що прийняли спадщину, крім випадків, встановлених частинами другою - четвертою статті 1273 цього Кодексу.

5. Незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини.

 

Стаття 1298. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину

1. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини.

2. Якщо заповіт складено на користь зачатої, але ще не народженої дитини, видача свідоцтва про право на спадщину і розподіл спадщини між усіма спадкоємцями може відбутися лише після народження дитини.

Положення абзацу першого цієї частини застосовується також щодо дитини, зачатої за життя спадкодавця, але народженої після його смерті, у разі спадкування за законом.

3. До закінчення строку на прийняття спадщини нотаріус може видати спадкоємцеві дозвіл на одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі), якщо це викликано обставинами, які мають істотне значення.


Ответ дан по состоянию законодательства на 14 Апреля 2014, 14:47.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины