Вопрос: Судебная экспертиза. Повторная и дополнительная.
Скажите допускается, что бы по одному и тому же делу (ДТП) эксперт (трасолог) проводил два раза экспертизу. В первом случае трасологическую экспертизу было назначено органами дознания ГАИ, а во втором случае по моему ходатайству. К сожалению о первой экспертизе в момент назначения второй, я ничего не знал. Кроме того эксперт занял явно заинтересованную позицию. 
 

Евгений, Киев


Ответ:

Если экспертиза дополнительная, то допускается ее проведение тем же экспертом.

Если экспертиза повторная, то ее проведение тем же самым экспертом не допускается. 

                 Кримінально-процесуальний кодекс України

N 1001-05, 28.12.1960, Кодекс України,  Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки 

 Стаття 75. Висновок експерта

Експертиза призначається у випадках, коли для вирішення певних питань при провадженні в справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання.

Як експерт може бути викликана будь-яка особа, що має необхідні знання для дачі висновку з досліджуваних питань. Питання, які ставляться експертові, і його висновок по них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Експерт дає висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність. У разі необхідності в справі може бути призначено декількох експертів, які дають загальний висновок. Коли експерти не дійшли згоди, то кожний з них складає свій висновок окремо.

Висновок експерта для особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду не є обов'язковим, але незгода з ним повинна бути мотивована у відповідних постанові, ухвалі, вироку.

Якщо експертиза буде визнана неповною або не досить ясною, може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експертові.

Коли висновок експерта буде визнано необгрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи або інакше викликає сумніви в його правильності, може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові або іншим експертам.

Не можуть бути експертами особи, які перебувають у службовій або іншій залежності від обвинуваченого, потерпілого або які раніше були ревізорами в справі.


Что в уголовном, что в административном, что в гражданском процессе - принцип один и тот же: если экспертиза дополнительная, то может быть проведена тем же экспертом, если повторная - нет.

Дополнительно смотрите ответ на вопрос: Как оспорить экспертизу? Оспаривание экспертизы.Ответ дан по состоянию законодательства на 28 Ноября 2011, 21:22.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины