Вопрос: Срок давности привлечения к уголовной ответственности
Один человек совершил тяжкое преступление (от 7 до 12 лет), находился на подписке, и скрылся на стадии следствия. Правда ли, что если он сможет прятаться 15 лет и за это время его не поймают, то ему уже ничего не грозит?

Иван, Одесса


Ответ:

Если находился на подписке о не выезде, то неправда, т.к. прятаться, находясь на подписке о не выезде, означает: уклоняться от следствия.

Уклонение от следствия или суда прерывает срок давности, т.е. время, в течение которого лицо уклоняется от следствия или суда, не засчитывается в срок давности. По-другому, время, пока прятался - не считается.


УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ:

"Стаття 49. Звільнення від кримінальної відповідальності

                у зв'язку із закінченням строків давності

 1. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки — у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки — у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3) п’ять років — у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

4) десять років — у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п’ятнадцять років — у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

2. Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з’явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п’ятнадцять років.

3. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

4. Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на певний строк.

5. Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437-439 і частині першій статті 442 цього Кодексу".


Ответ дан по состоянию законодательства на 25 Марта 2011, 19:12.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины