Вопрос: Розподілення майна
Як розподіляється майно померлого чоловіка між законною та цивільною дружинами? З цивільною дружиною проживав останні 13 років,має неповнолітного сина, із законною дружиною має двох повнолітніх дітей. На померлому оформлено два будинки, в одному проживала законна дружина, в іншому власник (померлий) отримавший будинок по "дарственності" із цивільною дружиною та сином, вели спільне господарство.

Віталій, Житомир


Ответ:


Цивільний кодекс України

N 435-IV, 16.01.2003, Кодекс України,  Верховна Рада України 

 Стаття 1261. Перша черга спадкоємців за законом

1. У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

 

Сімейний кодекс України

N 2947-III, 10.01.2002, Кодекс України,  Верховна Рада України 

 Стаття 21. Поняття шлюбу

1. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану.

2. Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя.

3. Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення органів державної реєстрації актів цивільного стану.

 

Таким чином, згідно наведених нормативних актів, так звана цивільна дружина не є та не може бути спадкоємницею майна свого цивільного чоловіка, тому що згідно закону вона не вважається подружжям померлого.  

 Цивільна дружина, не як подружжя, а як особа, яка проживала однією сім’єю зі спадкодавцем, може бути спадкоємницею у випадку, якщо не має спадкоємців перших трьох черг (або вони відмовились від спадщини). 


Цивільний кодекс України

N 435-IV, 16.01.2003, Кодекс України,  Верховна Рада України 

 Стаття 1264. Четверта черга спадкоємців за законом

1. У четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини.

 

Крім того, через суд цивільна дружина, як особа, яка проживала зі спадкоємцем однією сім’єю, тобто будучі спадкоємницею четвертої черги, може набути право на спадкування на рівні зі спадкоємцями першої черги, якщо  вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

Цивільний кодекс України

N 435-IV, 16.01.2003, Кодекс України,  Верховна Рада України 

 Стаття 1259. Зміна черговості одержання права на спадкування

1. Черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором заінтересованих спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини. Цей договір не може порушити прав спадкоємця, який не бере у ньому участі, а також спадкоємця, який має право на обов'язкову частку у спадщині.

2. Фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.


СТОСОВНО МАЙНА, ЯКЕ БУЛО НАЖИТЕ В ПЕРІОД ЦИВІЛЬНОГО ШЛЮБУ:


Сімейний кодекс України

N 2947-III, 10.01.2002, Кодекс України,  Верховна Рада України 

 Стаття 74. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі

 1. Якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.

2. На майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, поширюються положення глави 8 цього Кодексу.


Зважаючи на те, що померлий у період свого, так званого цивільного шлюбу, перебував в зареєстрованому шлюбі з іншою жінкою, все майно, яке було набуто ним у період цивільного шлюбу, вважається його та його законної дружини спільною сумісною власністю, тобто не є сумісною спільною власністю померлого та його цивільної дружини.

В цьому випадку цивільна дружина має право власності тільки на те майно, набуте в період цивільного шлюбу, яке зареєстровано за нею або було придбано на її кошти. Якщо не має документальних доказів того, кім саме придбано майно, то при наявності спору, заінтересована сторона повинна довести, що це майно набуто саме нею, що може доводитися у суді показаннями свідків та іншими допустимими та належними доказами.

Таким чином, все майно, яке було придбане померлим і рахується за померлим на момент його смерті, є його власністю або його сумісною власністю з законною дружиною.

В вашому випадку спадкоємцями майна померлого є законна дружина та всі троє його дітей, в тому числі і дитина від цивільної дружини. Долі в спадщині є рівними, тому кожному з спадкоємців припадає по 1/4 частині, так як їх (спадкоємців) четверо.  Цивільна дружина, як було зазначено вище, не успадковує нічого.

Якщо  цивільна дружина протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані, то вона може звернутися до суду з позовом про одержання права на спадкування на рівні з спадкоємцямі першої черги. У випадку задоволення її позову вона отримує право на спадкування і спадщина буде поділена між 5-ма спадкоємцями, тобто по 1/5 частині кожному.


Ответ дан по состоянию законодательства на 28 Октября 2010, 15:08.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины