Вопрос: Развод с гражданином РФ. В какой суд подавать заявление о разводе?
Я гражданка Украины заключила брак с гражданином РФ, но наш брак не удался, уже год не живем вместе он проживает в РФ, я на Украине. Пытаюсь развестись с мужем подала заявление в суд по месту моего проживания, но мне отказывают в иске т.к. ответчик не зарегистрирован и не проживает в моем городе. Брак зарегистрирован на территории Украины. Теперь стал вопрос как мне все таки развестись, ехать в Россию у меня нет финансовых возможностей, с мужем не контактирую вообще. Подскажите как мне быть. 

Марина, Алушта


Ответ:

Полагаю, что суд необоснованно отказал вам в принятии искового заявления к рассмотрению, т.к. в соответствии с ч.10 ст.110 Гражданского процессуального кодекса Украины иски к ответчику, который не имеет в Украине места проживания или пребывания, предъявляются по его последнему известному зарегистрированному месту проживания или пребывания.

Если брак заключен в Украине, как вы указываете, то, как минимум, место заключения брака является последним известным местом пребывания в Украине вашего супруга, которое, очевидно, совпадает с вашим местом жительства.

При подаче иска в суд следует сослаться на  ч.10 ст.110 ГПК Украины, указав, что последним известным местом пребыванием вашего мужа в Украине является ваше место жительства.

Не мешает также сослаться и на ч.2 ст.29 так называемой Минской конвенции от 22.01.1993 года, согласно которой, если супруги проживают в разных странах, то по делам о расторжении брака компетентны суды обеих стран, что означает, что ваш муж имеет право обратиться в суд РФ по своему месту жительства, а вы в суд Украины по своему месту жительства.

Если вы обратились с иском о расторжении брака в суд Украины, а ваш муж обратился с таким же иском в суд России, то дело должно рассматриваться в том суде, который раньше принял иск к рассмотрению.

В сложившейся ситуации вам необходимо либо обжаловать ухвалу суда об оставлении вашего искового заявления без рассмотрения, если срок на обжалование не пропущен, либо снова подать исковое заявление о расторжении брака, сославшись на указанные здесь законы.


Цивільний процесуальний кодекс України

N 1618-IV, 18.03.2004, Кодекс України,  Верховна Рада України

  

Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача

1. Позови про стягнення аліментів, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

2. Позови про розірвання шлюбу можуть пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров'я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них.

3. Позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, чи шкоди, завданої внаслідок скоєння злочину, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача, або за місцем завдання шкоди.

4. Позови, пов'язані з відшкодуванням шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

5. Позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.

6. Позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред'являтися також за місцем завдання шкоди.

7. Позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням.

8. Позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть пред'являтися також за місцем виконання цих договорів.

9. Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, пред'являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).

10. Позови до відповідача, який не має в Україні місця проживання чи перебування, можуть пред'являтися за місцезнаходженням його майна або за останнім відомим зареєстрованим місцем його проживання чи перебування в Україні.

11. Позови про відшкодування збитків, завданих зіткненням суден, а також про стягнення сум винагороди за рятування на морі, можуть пред'являтися також за місцезнаходженням судна відповідача або порту реєстрації судна.

12. Позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса, можуть пред'являтися також за місцем його виконання.

13. Позови Міністерства юстиції України на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в інтересах і за довіреністю позивача, який не має в Україні зареєстрованого місця проживання чи перебування, можуть також пред'являтися за місцезнаходженням міністерства або його територіальних органів.

14. Позивач має право на вибір між кількома судами, яким згідно з цією статтею підсудна справа, за винятком виключної підсудності, встановленої статтею 114 цього Кодексу.


Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (укр/рос)

22.01.1993, Конвенція,  Співдружність Незалежних Держав (СНД)

  

Стаття 22 Взаємозв'язок судових процесів

1. У випадку порушення провадження в справі між тими ж сторонами, про той же предмет і на тих же підставам у судах двох Договірних Сторін, компетентних відповідно до цієї Конвенції, суд, що порушив справу пізніше, припиняє провадження.

2. Зустрічний позов і вимога про залік, що випливають з тих правовідносин, що й основний позов, підлягають розгляду в суді, що розглядає основний позов.

 

Стаття 29 Компетентність установ Договірних Сторін

1. По справах про розірвання шлюбу у випадку, передбаченому пунктом 1 статті 28, компетентні установи Договірної Сторони, громадянами якої є подружжя на момент подачі заяви. Якщо на момент подачі заяви подружжя проживає на території іншої Договірної Сторони, то компетентні також установи цієї Договірної Сторони.

2. По справах про розірвання шлюбу у випадку, передбаченому пунктом 2 статті 28, компетентні установи Договірної Сторони, на території якої проживає подружжя. Якщо один з подружжя проживає на території однієї Договірної Сторони, а другий - на території іншої Договірної Сторони, по справах про розірвання шлюбу компетентні установи обох Договірних Сторін, на територіях яких проживає подружжя.Ответ дан по состоянию законодательства на 01 Февраля 2013, 20:46.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины