Вопрос: Развод между супругами, проживающими в разных странах
Жена уехала в Россию в 2004 году,я проживаю в Украине,хочу оформить развод, может ли нас развести Украинский суд,или я должен обращаться в суд по месту фактического проживания жены?

Виктор Иванович Дереза, Нижнегорский Крым Украина


Ответ:

В вашей ситуации с иском о расторжении брака вы можете обратиться в украинский суд по последнему зарегистрированному месту проживания вашей супруги в Украине или месту нахождения ее имущества в Украине (ч.9 или ч.10 ст.110 Гражданского процессуального кодекса Украины).

 

Цивільний процесуальний кодекс України
N 1618-IV, 18.03.2004, Кодекс України,  Верховна Рада України 

 Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача

1. Позови про стягнення аліментів, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

2. Позови про розірвання шлюбу можуть пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров'я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них.

3. Позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, чи шкоди, завданої внаслідок скоєння злочину, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача, або за місцем завдання шкоди.

4. Позови, пов'язані з відшкодуванням шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

5. Позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.

6. Позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред'являтися також за місцем завдання шкоди.

7. Позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням.

8. Позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть пред'являтися також за місцем виконання цих договорів.

9. Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, пред'являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).

10. Позови до відповідача, який не має в Україні місця проживання чи перебування, можуть пред'являтися за місцезнаходженням його майна або за останнім відомим зареєстрованим місцем його проживання чи перебування в Україні.

11. Позови про відшкодування збитків, завданих зіткненням суден, а також про стягнення сум винагороди за рятування на морі, можуть пред'являтися також за місцезнаходженням судна відповідача або порту реєстрації судна.

12. Позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса, можуть пред'являтися також за місцем його виконання.

13. Позови Міністерства юстиції України на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в інтересах і за довіреністю позивача, який не має в Україні зареєстрованого місця проживання чи перебування, можуть також пред'являтися за місцезнаходженням міністерства або його територіальних органів.

14. Позивач має право на вибір між кількома судами, яким згідно з цією статтею підсудна справа, за винятком виключної підсудності, встановленої статтею 114 цього Кодексу.


Кроме того, следует учитывать положения Конвенции Содружества независимых государств (СНГ) « О правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах». 

Согласно ст.29 указанной Конвенции « Если один из супругов проживает в одном Договорном государстве, а другой - на территории другого Договорного государства, по делам расторжении брака компетентны органы обеих Договорных сторон», что означает, что вы можете подать иск о расторжении брака в украинский суд, а ваша жена может подать такой же иск в российский суд.

В соответствии со ст. 22 той же Конвенции в случае возбуждения производства по делу между теми же сторонами, о том же предмете, и на тех же основаниях в судах обеих Договорных сторон, суд который возбудил дело позже прекращает его. Это означает, что если ваша жена обратилась о расторжении брака в российский суд, а вы обратились в украинский суд, то дело о расторжении брака будет рассматриваться тем судом, который раньше принял дело к своему рассмотрению. 

Отсюда, чтобы иск рассматривался в Украине, необходимо, чтобы украинский суд принял это дело к рассмотрению раньше, чем российский суд, для чего вам следует подать иск раньше, чем ваша жена сделает это в России.


Ответ дан по состоянию законодательства на 07 Декабря 2011, 21:21.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины