Вопрос: Админпротокол
Моему ребенку семь месяцев,при подаче документов на прописку,в ЖЕКе сказали что надо пойти в паспортный стол где на меня должны составить админпротокол. С этим протоколом обратно в ЖЕК и только тогда они смогут прописать ребенка. Что это за протокол и что я нарушил?! При этом я работаю в другом городе и приехал из командировки только сейчас.Спасибо.

Александр, Одесса


Ответ:

Законом установлена обязанность физических лиц регистрировать свое место проживания.

Обязанность регистрации места жительства детей в возрасте до 15 лет возложена на их родителей.

За нарушение обязанности, как правило, установлена ответственность.

Таким образом, учитывая, что вы обратились за регистрацией места жительства своего ребенка только спустя 7 месяцев после его рождения, на вас, скорее всего, хотят составить административный протокол за нарушение сроков регистрации места жительства ребенка с возложением на вас финансовой ответственности в виде штрафа в размере от одного до 3-х необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в данном случае составляет от 17грн. до 51грн. (17х3). Не исключено, что могут ограничиться предупреждением, но это маловероятно, т.к. в бюджете постоянно не хватает денег, поэтому его необходимо пополнять любыми способами, в том числе и взысканием штрафов во всех случаях, предусмотренных законом.


Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні

N 1382-IV, 11.12.2003, Закон,  Верховна Рада України 

 Стаття 6. Реєстрація місця проживання особи

Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, зобов'язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання.

Для реєстрації особа подає:

письмову заяву. Діти віком від 15 до 18 років подають заяву особисто. У разі якщо особа з поважної причини не може самостійно звернутися до уповноваженого органу, реєстрація може бути здійснена за зверненням іншої особи на підставі доручення, посвідченого в установленому порядку;

паспортний документ. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України. Іноземець та особа без громадянства додатково подають посвідку на постійне або тимчасове проживання;

квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;

два примірники талона зняття з реєстрації.

Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання подання особою інших документів.

Заява особи про реєстрацію місця проживання є єдиною підставою для реєстрації місця проживання особи.

Зразки заяви та інших документів, необхідних для реєстрації місця проживання особи, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Особи, які перебувають більше одного місяця за межами адміністративно-територіальної одиниці, в якій зареєстроване їх місце проживання, і які мають невиконані майнові зобов'язання, накладені в адміністративному порядку чи за рішенням суду, або призиваються на дійсну військову службу і не мають відстрочки, або беруть участь у судовому процесі в будь-якій якості, зобов'язані зареєструвати місце перебування.

Реєстрація місця проживання громадян України, які проживають за межами України, здійснюється в установленому порядку консульськими установами України за кордоном або дипломатичними представництвами.

Надання відомостей про місце проживання особи та її персональні дані здійснюється виключно у випадках, передбачених Податковим кодексом України та законами України, або за згодою самої особи.

При зміні місця проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється повноваження органу реєстрації, особа, яка зареєструвала місце проживання, або її законний представник повинні письмово повідомити про це відповідний орган реєстрації протягом семи днів.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

N 8073-X, 07.12.1984, Кодекс України,  Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки

 

 

Стаття 197. Проживання без паспорта

Проживання громадян, зобов'язаних мати паспорт, без паспорта або за недійсним паспортом, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання чи перебування -

тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 


Ответ дан по состоянию законодательства на 07 Июня 2011, 16:26.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины