Вопрос: Может ли горсовет приостановить Исполнение решения суда?
Может ли Горсовет или БТИ отменить или приостановить решение суда о праве на комнату в связи с приобретательской давностью, при регистрации данного судебного решения в БТИ и в Горсовете.

Сергей, Харьков


Ответ:

ПЕРВОЕ:

Если у вас есть такое решение суда - о признании права собственности на квартиру (комнату) на основании приобретательной давности, то оно не соответствует закону, т.к. такое решение суда в соответствии с тербованиями закона может появиться только после 1 января 2011 года (обоснование смотрите в ответе: Гражданский брак. Является ли наследником переживший супруг?

ВТОРОЕ:

Если у вас есть такое решение есть и оно вступило в законную силу, то хоть оно и не соответствует закону - все равно является законным, т.к. любое решение суда законно, не потому что оно соответствует закону, а потому что оно вступило в законную силу.

ТРЕТЬЕ:

Если решение суда вступило в законную силу, то оно подлежит обязательному исполнению, в том числе и теми, кому оно очень сильно не нравится и кто считает его таким, что оно противоречит закону. Принцип обязательности исполнения решения суда, вступившего в законную силу, безусловно правильный, иначе ни одно решение суда не исполнялось бы, т.к. каждый мог бы заявить, что оно противоречит закону.

ИЗ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ:

"Стаття 14. Обов'язковість судових рішень


1. Судові рішення, що набрали законної сили, обов'язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. 

2. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом. 

3. Обов'язковість судового рішення не позбавляє осіб, які не брали участі у справі, можливості звернутися до суду, якщо ухваленим судовим рішенням порушуються їхні права, свободи чи інтереси". 

ЧЕТВЕРТОЕ:

Если решение суда не исполняется вы имеете право обращаться за принудительным исполнением решения суда в государственную исполнительную службу. Если и государственная исполнительная служба не исполняет решение суда, вы можете обращаться в суд с жалобой на государственную исполнительную службу.  Не исключен вариант обращения и в прокуратуру, т.к. законом установлена и уголовная ответственность за неисполнение решения суда.

ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ:

"Стаття 382. Невиконання судового рішення 

1. Умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - 

карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Ті самі дії, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, - 

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

3. Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".


Ответ дан по состоянию законодательства на 27 Сентября 2009, 15:20.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины