Вопрос: Приговор по статьям 307.3 и 186.2. Грабеж (ч.2 ст.186 уголовного кодекса Украины). Наркотики (часть 3 ст.307УК Украины)?
Мужчина официально в браке не состоит (сожительство). Есть 2х-летний ребенок(ребенок записан только на мать). Был осужден условно ст.186.2 сроком на два года. Из этих 2хлет прошел только один год.Сейчас задержан и обвиняется по статьям 307.3 и 186.2.Скажите пожалуйста какой приговор вероятнее всего(какой срок) и можно ли сделать что-нибудь в такой ситуации,что бы срок по приговору был минимальный. И еще один факт: ни при задержании,ни при обыске наркотические препараты обнаружены не были.

Юлия, Запорожье


Ответ:

ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ:

"Стаття 186. Грабіж 

1. Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) - 

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років. 

2. Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб, - 

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років

3. Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому, - 

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років. 

4. Грабіж, вчинений у великих розмірах, - 

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. 

5. Грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою, - 

карається позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років із конфіскацією майна. 

Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308 - 310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього, - 

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна. 

4. Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті, частина перша статті 309 цього Кодексу)". 

Вы говорите о том, что лицу было назначено наказание по ч.2 ст.186УК Украины 2 года условно. Прошел год и это лицо совершило новое преступление. Скорее всего, что указанное лицо было осуждено не на 2 года. Вероятнее всего оно было осуждено на больший срок, но оно было освобождено от отбытия назначенного ему наказания с установлением испытательного срока. И именно этот испытательный срок был установлен сроком в 2 года. Это означает, что если в течение испытательного срока лицо не будет систематически совершать административные нарушения, не совершит нового преступления и выполнит все возложенные на него судом обязанности, если таковые возлагались, то это лицо освобождается от реального отбытия назначенного ему наказания. В случае же, если такое лицо в период испытательного срока совершит новое преступление, то тогда оно направляется для реального отбытия назначенного ему наказания. При этом наказание назначается следующим образом. Сначала назначается наказание за новое преступление, потом наказание за новое преступление либо частично, либо полностью присоединяется к наказанию за предыдущее преступление. Это означает, что если за первое преступление, по которому был установлен испытательный срок, было назначено, например 4 года лишения свободы, то новое окончательное наказание будет не меньше 4-х лет, причем реально, а не условно. 

ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ:

"Стаття 75. Звільнення від відбування покарання з випробуванням 

1. Якщо суд при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п'яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

2. У цьому разі суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки. 

3. Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного року до трьох років. 

Стаття 76. Обов'язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням 

1. У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд може покласти на засудженого такі обов'язки: 

1) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого; 

2) не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; 

3) повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; 

4) періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію; 

5) пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб. 

2. Контроль за поведінкою таких засуджених здійснюється кримінально-виконавчою інспекцією за місцем проживання засудженого, а щодо засуджених військовослужбовців - командирами військових частин. 


Стаття 78. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням 

1. Після закінчення іспитового строку засуджений, який виконав покладені на нього обов'язки та не вчинив нового злочину, звільняється судом від призначеного йому покарання. 

2. Якщо засуджений не виконує покладені на нього обов'язки або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, суд направляє засудженого для відбування призначеного покарання. 

3. У разі вчинення засудженим протягом іспитового строку нового злочину суд призначає йому покарання за правилами, передбаченими в статтях 71, 72 цього Кодексу. 

Стаття 71. Призначення покарання за сукупністю вироків 

1. Якщо засуджений після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив новий злочин, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повністю або частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком. 

2. При складанні покарань за сукупністю вироків загальний строк покарання не може перевищувати максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. При складанні покарань у виді позбавлення волі загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю вироків, не повинен перевищувати п'ятнадцяти років, а у випадку, якщо хоча б один із злочинів є особливо тяжким, загальний строк позбавлення волі може бути більшим п'ятнадцяти років, але не повинен перевищувати двадцяти п'яти років. При складанні покарань у виді довічного позбавлення волі та будь-яких менш суворих покарань загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю вироків, визначається шляхом поглинення менш суворих покарань довічним позбавленням волі. 

3. Призначене хоча б за одним із вироків додаткове покарання або невідбута його частина за попереднім вироком підлягає приєднанню до основного покарання, остаточно призначеного за сукупністю вироків. 

4. Остаточне покарання за сукупністю вироків, крім випадків, коли воно визначається шляхом поглинення одного покарання іншим, призначеним у максимальному розмірі має бути більшим від покарання, призначеного за новий злочин, а також від невідбутої частини покарання за попереднім вироком. 

5. Якщо засуджений після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив два або більше злочинів, суд призначає покарання за ці нові злочини за правилами, передбаченими у статті 70 цього Кодексу, а потім до остаточного покарання, призначеного за сукупністю злочинів, повністю чи частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком у межах, встановлених у частині другій цієї статті. 


Стаття 72. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення 

1. При складанні покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків менш суворий вид покарання переводиться в більш суворий вид виходячи з такого їх співвідношення: 

1) одному дню позбавлення волі відповідають: 

а) один день тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або арешту; 

б) два дні обмеження волі; 

в) три дні службового обмеження для військовослужбовців або три дні виправних робіт; 

г) вісім годин громадських робіт; 

2) одному дню тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або арешту відповідають: 

а) два дні обмеження волі; 

б) три дні службового обмеження для військовослужбовців або три дні виправних робіт; 

3) одному дню обмеження волі відповідають три дні службового обмеження для військовослужбовців або три дні виправних робіт; 

4) одному дню обмеження волі або арешту відповідають вісім годин громадських робіт. 

2. При призначенні покарання за сукупністю злочинів або вироків у виді виправних робіт або службових обмежень для військовослужбовців складанню підлягають лише строки цих покарань. Розміри відрахувань із заробітку засудженого складанню не підлягають і обчислюються за кожним вироком самостійно. 

3. Основні покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно. 

4. Додаткові покарання різних видів у всіх випадках виконуються самостійно. 

5. Попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. При призначенні покарань, не зазначених в частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув'язнення, може пом'якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування. 

6. Встановлені в частині першій цієї статті правила співвідношення видів покарань можуть застосовуватись і в інших випадках, передбачених Загальною частиною цього Кодексу". 

В описанной вами ситуации избежать реального наказания можно только в одном случае: если не будет доказано, что этим лицом совершены новые преступления, в совершении которых его обвиняют в данное время. Если же будет обвинительный приговор по преступлениям, в которых его обвиняют сейчас, то реального наказания не избежать и оно будет не меньше, чем было назначено за преступление, по которому наказание было назначено условно.


Ответ дан по состоянию законодательства на 25 Ноября 2009, 19:03.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины