Вопрос: Подача иска
Есть ли при подаче иска или заявления об изменении исковых требований в суд по гражданскому делу чёткие требования:на украинском или можно на русском языках? И 2-й вопрос:написанное от руки или только отпечатанный текст?

Марина, запорожье


Ответ:

Гражданское судопроизводство, т.е. ведение дела в суде должно осуществляться исключительно на украинском языке.

Участники судебного процесса могут обращаться к суду на своем родном языке, но только при условии, что в этом случае они будут пользоваться услугами переводчика. Это требование закона касается всех языков, в том числе и русского, но на практике, если речь идет об устном обращении (дача пояснений, ответы на вопросы и т.п.)  к суду можно обращаться на русском языке. Суд требует иметь переводчика только в том случае, если вы заявляете что не понимаете или плохо понимаете украинский язык. 

Все судебные документы, в том числе исковое заявление и изменения к исковому заявлению должны подаваться на украинском языке.

Исковые заявления, изменения к ним должны подаваться в письменной форме, однако нигде не указано, что их нельзя подавать в виде рукописного текста. В то же время, на практике принято подавать исковые заявления в виде машинописного текста, чего и рекомендую придерживаться.Цивільний процесуальний кодекс України

N 1618-IV, 18.03.2004, Кодекс України,  Верховна Рада України 

 Стаття 7. Мова, якою здійснюється цивільне судочинство

1. Цивільне судочинство здійснюється державною мовою.

2. Особи, які беруть участь у справі і не володіють або недостатньо володіють державною мовою, у порядку, встановленому цим Кодексом, мають право робити заяви, давати пояснення, виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою або мовою, якою вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача, в порядку, встановленому цим Кодексом.

3. Судові документи складаються державною мовою.

 

Стаття 119. Форма і зміст позовної заяви

1. Позовна заява подається в письмовій формі.

2. Позовна заява повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі;

3) зміст позовних вимог;

4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;

7) перелік документів, що додаються до заяви.

3. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання.

4. Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом.

5. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

6. До позовної заяви, що подається у випадках, визначених частиною третьою статті 118 цього Кодексу, мають бути додані копії ухвали про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу або ухвали про скасування судового наказу.

7. У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

8. Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

9. Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій цієї статті, відомості про забезпечення доказів або позову.

 


Ответ дан по состоянию законодательства на 11 Апреля 2011, 22:24.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины