Вопрос: Компенсация за дом и земельный участок
Нужно ли мне приватизировать дом если я приватизировал землю на котором стоит дом, (дом сдан в эксплуатацию) или он уже и так мой и государство должно  компенсировать стоимость и земли и дома если оно захочет через мой участок проводить дорогу  Север - Юг в Одессе? 


Денис, Одесса


Ответ:
Приватизация – это переход права собственности от государства к частному (приватному) лицу. Если дом строился не за государственные средства, то приватизировать его вам не нужно – он и так ваш. Вам необходимо только зарегистрировать свое право собственности на него в БТИ, на основании акта о вводе его в эксплуатацию, т.к. юридически право собственности на построенный дом наступает с момента регистрации этого права в БТИ.

При изъятии у вас земельного участка вместе с домом, вам должны предоставить в собственность другой равноценный земельный участок и другое жилье либо вам должна быть выплачена стоимость изымаемого земельного участка и стоимость дома и строений,  которые сносятся.


Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності
N 1559-VI, 17.11.2009, Закон,  Верховна Рада України: 

Стаття 14. Відшкодування вартості земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, які викуповуються для суспільних потреб

1. У разі викупу земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб власнику (власникам) цього майна вартість таких об'єктів може бути відшкодована у грошовій формі або може бути надано у власність іншу рівноцінну земельну ділянку чи об'єкти нерухомого майна, вартість яких враховується при визначенні викупної ціни.

За згодою власника (власників) йому може бути передано у власність іншу земельну ділянку, інші об'єкти нерухомого майна більшої вартості (але не більше ніж на 10 відсотків від їх експертної оцінки), що передбачає виплату власником різниці у вартості такого майна, або меншої вартості, що передбачає виплату власнику різниці у вартості такого майна.

2. Орган, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб, зобов'язаний відшкодувати фізичним та юридичним особам - власникам та користувачам суміжних земельних ділянок збитки, що були їм завдані внаслідок викупу земельної ділянки для суспільних потреб.


Ответ дан по состоянию законодательства на 14 Февраля 2012, 12:22.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины