Вопрос: Отвод судьи
При разделе имущества (жена подала на раздел дома который принадлежит мужу), жена постоянно делает отвод судье. Подскажите, сколько раз можно делать отвод, или как эти отводы можно прекратить. Возможно есть инстанция ( прокуратура или Верховный Суд) при которой она не сможет отводить судью? Куда нужно обратиться? 

Анна, Белгород-Днестровский


Ответ:

Заявить  отвод судье в гражданском процессе можно только до начала рассмотрения дела по существу, т.е. до того, пока суд не начнет слушать пояснения сторон и исследовать доказательства по делу. Началом рассмотрения дела по существу является предоставление судом истцу права изложить свои исковые требования. 

После начала рассмотрения дела по существу отвод судье можно заявлять только в том случае, если основания, по которым заявляется отвод, стали известны лицу, заявляющему отвод, уже после начала рассмотрения дела по существу.

Отвод должен быть мотивированным, т.е. необходимо объяснить в связи с чем заявляется отвод.

Удовлетворять ходатайство об отводе или нет, как ни странно, - решается самим судьей, которому заявляется отвод, т.е. никто другой не может решать этот вопрос. Исходя из этого следует понимать, что заявление отвода является достаточно неэффективным средством защиты своих интересов,т.к. как правило, отводы не удовлетворяются. 

Закон не ограничивает право на заявление отвода каким-то количеством, т.е. заявлять отвод можно бесконечное количество раз.

В то же время закон устанавливает, что нельзя злоупотреблять предоставленными правами. Однако, нигде не сказано какие последствия влечет злоупотребление своими правами. В связи с этим, все зависит от конкретного судьи, его умения руководить судебным процессом. Опытный судья найдет способ прекратить злоупотребление правами.

 

Из Гражданского процессуального кодекса:

Стаття 20. Підстави для відводу судді

1. Суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

1) під час попереднього вирішення цієї справи він брав участь у процесі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, секретар судового засідання;

2) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

3) він є членом сім’ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім’ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі;

4) якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об’єктивності та неупередженості судді;

5) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, встановлений частиною третьою статті 11-1 цього Кодексу. 

2. До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім’ї або близькими родичами між собою.

 

Стаття 23. Заяви про самовідводи та відводи

1. За наявності підстав, зазначених у статтях 20, 21 і 22 цього Кодексу, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач зобов’язані заявити самовідвід.

2. На підставах, зазначених у статтях 20, 21 і 22 цього Кодексу, судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу може бути заявлено відвід особами, які беруть участь у справі.

3. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим до початку з’ясування обставин у справі та перевірки їх доказами. Заявляти відвід (самовідвід) після цього дозволяється лише у випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) стало відомо після початку з’ясування обставин у справі та перевірки їх доказами.

 

Стаття 24. Порядок вирішення заяви про відвід

1. У разі заявлення відводу суд повинен вислухати особу, якій заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думку осіб, які беруть участь у справі.

2. Заява про відвід вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розглядає справу. Заява про відвід кільком суддям або всьому складу суду вирішується простою більшістю голосів.

 

Стаття 25. Наслідки відводу суду (судді)

1. У разі задоволення заяви про відвід судді, який розглядає справу одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим суддею, який визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 11-1 цього Кодексу.

2. У разі задоволення заяви про відвід комусь із суддів або всьому складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів, справа розглядається в тому самому суді тим самим кількісним складом колегії суддів без участі відведеного судді або іншим складом суддів, який визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 11-1 цього Кодексу.

3. Якщо після задоволення відводів (самовідводів) або за наявності підстав, зазначених у статті 21 цього Кодексу, неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи, суд постановляє ухвалу про визначення підсудності справи в порядку, встановленому цим Кодексом.


Ответ дан по состоянию законодательства на 28 Января 2011, 22:27.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины