Вопрос: Общественный защитник по уголовному делу
Скажите как правильно будет написать заявление, для этого и могу ли быть общественным защитником не зная уголовных и процессуальных законов и если этот человек приходится мне мужем и у меня на руках 7-месячная дочь?

Руслана, Одесса


Ответ:

Кроме адвокатов, в качестве защитников по уголовному делу допускаются также близкие родственники обвиняемого (подсудимого...), его опекуны или попечители.

В соответствии с п.11 ст.32 Уголовно-процессуального кодекса Украины, к близким родственникам в данном случае относятся: родители, муж, жена, дети, родные братья и сестры, бабушка, дедушка.

Близкие родственники допускаются в качестве защитников по уголовному делу только потому, что они близкие родственники, т.е. независимо от того, кем они являются по профессии и независимо от того знают ли они уголовные и уголовно-процессуальные законы.

Таким образом, учитывая, что вы являетесь женой человека, которого обвиняют в совершении преступления, вы можете быть его защитником, т.е. вы можете быть защитником своего мужа.

В отличие от адвоката, который допускается к участию в деле сразу, как только задержали или пригласили человека в правоохранительные органы, близкий родственник может быть допущен к участию в деле в качестве защитника только после того, как следователь объявит о том, что он закончил расследование дела, т.е. фактически после окончания расследования дела, или по-другому, перед направлением дела в суд.

Для допуска близкого родственника к участию в уголовном деле в качестве защитника требуется не заявление самого родственника, а заявление обвиняемого (подсудимого...) о том, что он просит допустить в качестве защитника своего близкого родственника. В вашем случае это означает, что не вы, а ваш муж должен подать заявление следователю (если дело еще у следователя) или суду (если дело уже в суде) о том, что он просит допустить вас к участию в деле в качестве своего защитника. Если ваш муж подаст такое заявление, то вам необходимо предоставить свидетельство о браке, как документ, подтверждающий то, что вы являетесь его супругой. 

Кримінально-процесуальний кодекс України

N 1001-05, 28.12.1960, Кодекс України,  Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки 

 Стаття 44. Захисник

Захисником є особа, яка в порядку, встановленому законом, уповноважена здійснювати захист прав і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого та надання їм необхідної юридичної допомоги при провадженні у кримінальній справі.

Як захисники допускаються особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. У випадках і в порядку, передбачених цим Кодексом, як захисники допускаються близькі родичі обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, його опікуни або піклувальники.

Повноваження захисника на участь у справі стверджується:

1) адвоката - ордером відповідного адвокатського об'єднання;

2) адвоката, який не є членом адвокатського об'єднання - угодою, інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи або дорученням юридичної особи - угодою або дорученням юридичної особи;

3) близьких родичів, опікунів або піклувальників - заявою обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого про їх допуск до участі в справі як захисників.

Захисник допускається до участі в справі в будь-якій стадії процесу. Близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або піклувальники в якості захисників допускаються до участі в справі з моменту пред'явлення обвинуваченому для ознайомлення матеріалів досудового слідства. У випадках, коли відповідно до вимог статті 45 цього Кодексу участь захисника є обов'язковою, близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або піклувальники в якості захисників можуть брати участь у справі лише одночасно з захисником - адвокатом чи іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

Про допуск захисника до участі в справі особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор, суддя виносять постанову, а суд - ухвалу.

Як захисники свідка, запрошені ним для надання правової допомоги під час допиту чи проведення інших слідчих дій за участю свідка, допускаються особи, які відповідають вимогам частин другої і третьої цієї статті. Допуск захисника свідка до участі у справі здійснюється у порядку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті.


Стаття 45. Обов'язкова участь захисника

Участь захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції є обов'язковою:

1) у справах осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 років, - з моменту визнання особи підозрюваною чи пред'явлення їй обвинувачення;

2) у справах про злочини осіб, які через свої фізичні або психічні вади (німі, глухі, сліпі тощо) не можуть самі реалізувати своє право на захист, - з моменту затримання особи чи пред'явлення їй обвинувачення або з моменту встановлення цих вад;

3) у справах осіб, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство - з моменту затримання особи чи пред'явлення їй обвинувачення;

4) коли санкція статті, за якою кваліфікується злочин, передбачає довічне ув'язнення - з моменту затримання особи чи пред'явлення їй обвинувачення;

5) при провадженні справи про застосування примусових заходів медичного характеру - з моменту встановлення факту наявності у особи душевної хвороби;

6) при провадженні справи про застосування примусових заходів виховного характеру - з моменту першого допиту неповнолітнього.

У суді апеляційної інстанції участь захисника у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, є обов'язковою, якщо в апеляції ставиться питання про погіршення становища засудженого чи виправданого.


"Стаття 32. Роз'яснення значення термінів Кодексу

Терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, коли немає окремих вказівок, мають таке значення:...

11) "Близькі родичі" - батьки, дружина, чоловік, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки;..."Ответ дан по состоянию законодательства на 08 Июля 2011, 22:20.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины