Вопрос: Объединение дел

Имею три расписки на заем денег, составленные в течении одного месяца, но в разные дни. Долги не возвращают. хочу подать в суд на заемщика. можно ли все три расписки объединить в одно исковое заявление или необходимо подавать три иска? и будет ли понятно судье что американские условные единицы это доллары?

ИРИНА, НОВАЯ КАХОВКА


Ответ:

ПЕРВОЕ. Если три расписки выданы вам одним лицом, то однозначно можно подавать одно исковое заявление, объединив в нем все три расписки.

Если расписки выдавали разные лица, то объединение будет неправильным.

Полагаю, что расписки выданы одним лицом, потому ответ: все три расписки можно объединить в одно исковое заявление.

ВТОРОЕ. Судье может быть и будет понятно, что условные единицы - это доллары США, однако он не имеет право утверждать это в решении, т.к. по сути, это предположение, а суд не имеет право выносить решения на основании предположений.

Потому рекомендую, по возможности,  получить от должника расписку (либо аудио или видео подтверждение), в которой будет указано точно в какой конкретно валюте он у вас одолжил деньги.

Если такое невозможно, то тогда, обращаясь в суд, вам следует просить суд признать общеизвестным факт того, что под условными единицами понимаются доллары CША. Должен признавать это суд или нет? Достаточно спорный вопрос. Однако, другого законного шанса у вас нет.


Цивільний процесуальний кодекс України
Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 18.03.2004 № 1618-IV

Стаття 60. Обов'язки доказування і подання доказів

1. Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.

У справах про дискримінацію позивач зобов’язаний навести фактичні дані, які підтверджують, що дискримінація мала місце. У разі наведення таких даних доказування їх відсутності покладається на відповідача.

У справах щодо звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи застосування до працівника з боку керівника або роботодавця заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) у зв’язку з повідомленням таким працівником про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншою особою обов’язок доказування правомірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача.

2. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

3. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір.

4. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

 

Стаття 61. Підстави звільнення від доказування

1. Обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню.

2. Обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують доказування.

3. Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

4. Вирок у кримінальному провадженні, що набрав законної сили, або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення обов'язкові для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою.


Ответ дан по состоянию законодательства на 10 Октября 2014, 18:36.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины