Вопрос: Как доказать, что брат не имеет право на наследство

Мы с братом делим наследство. С 2011 по март 2013 он был на 2 группе, мама у нас умерла в июне 2013. На момент смерти он не получал пенсии, только через месяц лег в больницу и сейчас в суде предоставил довидку повторную за январь 2014г. Как доказать что на момент смерти он не находился на группе?

людмила, одесса


Ответ:

Это не вам надо доказывать, а ему надо доказывать, т.е. он должен предоставить доказательство, что на момент смерти матери он был инвалидом.

Исходя из вопроса, очевидно, что речь идет об обязательной доле в наследстве и потому получит брат наследство или нет, зависит от того был ли он инвалидом на момент смерти матери.

Поэтому именно ему надо доказать, что он был инвалидом, так он ссылается на это, как на обстоятельство, дающее ему право на наследство.

Если он такое доказательство не предоставит, то считается, что он не доказал, что был инвалидом на момент смерти матери.


Цивільний процесуальний кодекс України

N 1618-IV, 18.03.2004, Кодекс України,  Верховна Рада України

Стаття 60. Обов'язки доказування і подання доказів

1. Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.

У справах про дискримінацію позивач зобов’язаний навести фактичні дані, які підтверджують, що дискримінація мала місце. У разі наведення таких даних доказування їх відсутності покладається на відповідача.

У справах щодо звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи застосування до працівника з боку керівника або роботодавця заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) у зв’язку з повідомленням таким працівником про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншою особою обов’язок доказування правомірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача.

2. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

3. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір.

4. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Стаття 61. Підстави звільнення від доказування

1. Обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню.

2. Обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують доказування.

3. Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

4. Вирок у кримінальному провадженні, що набрав законної сили, або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення обов'язкові для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою.

 


Ответ дан по состоянию законодательства на 11 Августа 2014, 10:05.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины