Вопрос: Наследство и не приватизированная квартира
Муж прописан в 2-х комнатной квартире отца, но там не проживает. В квартире проживают отец и сестра мужа со своей семьей. В квартире прописаны 4 человека - мой муж, отец мужа, сестра мужа и её несовершеннолетние дочки. Квартира не приватизированная, отец получил её от предприятия 30 лет назад, сестра моего мужа требует, чтоб он выписался и отказался от своей части квартиры. Но как я понимаю, что ни у моего мужа, ни у его сестры нет прав на эту квартиру, правильно? Скажите пожалуйста, если квартира так и останется не приватизированной, то в случае смерти отца муж будет иметь право наследства, если выпишется оттуда и пропишется в другом месте? 

Татьяна, Запорожье


Ответ:
Несмотря на то, что квартиру получал ваш свекр и даже несмотря на то, что возможно именно ваш свекр является главным квартиросъемщиком, все прописанные лица в этой квартире имеют совершенно одинаковые права.

Любая квартира приватизируется на всех прописанных в ней лиц. Скорее всего именно поэтому сестра вашего мужа просит его выписаться, т.к. это даст ей право приватизировать квартиру на отца, себя и своих детей, а ваш муж полностью лишиться права на эту квартиру.

Учитывая, что ваш муж не проживает в квартире, то скорее всего его сестра в ближайшее время обратится в суд с иском о признании его утратившим право на проживание в этой квартире. Очень вероятно, что решение суда будет в ее пользу, т.к. судя по всему ваш муж уже давно не проживает в указанной квартире.

Ваш муж будет иметь шансы сохранить за собой право на указанную квартиру против воли вашей сестры только в том случае, если он вселится в квартиру и будет проживать в ней до того, как сестра подаст в суд на него.

Дополнительно смотрите ответы на следующие вопросы:


Житловий Кодекс Української РСР

N 5464-X, 30.06.1983, Кодекс України,  Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки

  

Стаття 71. Збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами

При тимчасовій відсутності наймача або членів його сім'ї за ними зберігається жиле приміщення протягом шести місяців.

Якщо наймач або члени його сім'ї були відсутні з поважних причин понад шість місяців, цей строк за заявою відсутнього може бути продовжено наймодавцем, а в разі спору - судом.

Жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або членами його сім'ї понад шість місяців у випадках:

1) призову на строкову військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу, а також призову офіцерів із запасу на військову службу на строк до трьох років - протягом усього періоду проходження зазначеної військової служби; перебування на військовій службі прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби - протягом перших п'яти років перебування на дійсній військовій службі;

2) тимчасового виїзду з постійного місця проживання за умовами і характером роботи або у зв'язку з навчанням (учні, студенти, стажисти, аспіранти тощо), у тому числі за кордоном, - протягом усього часу виконання цієї роботи або навчання;

3) влаштування дитини (дітей) на виховання до родичів, опікуна чи піклувальника, у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - протягом усього часу їх перебування у родичів, опікуна чи піклувальника, прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (діти) і членів її (їх) сім'ї не залишилося, це житло може бути надано за договором оренди іншому громадянину до закінчення строку перебування дитини (дітей) у дитячому закладі або до досягнення нею (ними) повноліття і повернення від родичів, опікуна чи піклувальника, в окремих випадках - до закінчення навчання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також в професійно-технічних чи вищих навчальних закладах або до закінчення строку служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;

4) виїзду у зв'язку з виконанням обов'язків опікуна чи піклувальника, наданням батькам-вихователям житлового будинку або багатокімнатної квартири для створення дитячого будинку сімейного типу - протягом усього часу виконання таких обов'язків;

5) влаштування непрацездатних осіб, у тому числі дітей-інвалідів, у будинку-інтернаті та іншій установі соціальної допомоги - протягом усього часу перебування в них;

6) виїзду для лікування в лікувально-профілактичному закладі - протягом усього часу перебування в ньому;

7) взяття під варту або засудження до арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк чи довічне позбавлення волі - протягом усього часу перебування під вартою або відбування покарання, якщо в цьому будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім'ї.

Якщо в будинку, квартирі (їх частині) не залишилися проживати інші члени сім'ї наймача, це житло може бути надано за договором оренди (найму) у встановленому законом порядку іншому громадянину до звільнення таких осіб з-під варти або до відбуття ними покарання.

У випадках, передбачених пунктами 1 - 7 цієї статті, право користування жилим приміщенням зберігається за відсутнім протягом шести місяців з дня закінчення строку, зазначеного у відповідному пункті.

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік законодавством Союзу РСР і Української РСР може бути встановлено й інші умови і випадки збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами на більш тривалий строк.

Стаття 72. Порядок визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням

Визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені строки, провадиться в судовому порядку.


Ответ дан по состоянию законодательства на 23 Января 2013, 10:42.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины