Вопрос: Имеют ли право на наследство дети после смерти отца, который был был лишен родительских прав?
Если отец ребенка лишен родительских прав, имеет ли этот ребенок право на наследство после смерти своего отца? 
 

Аня, Киев


Ответ:

Лица, лишенные родительских прав, не имеют права наследовать после смерти своих детей, в отношении которых они были лишены родительских прав.

В то же время, дети имеют право наследовать после своих родителей даже, если родители были лишены в отношении них родительских прав, т.е. ребенок имеет право на наследство, несмотря на то, что его умерший отец был лишен родительских прав в отношении него.

Лишение родительских прав - это лишение прав родителей, а не прав детей, поэтому ребенок не лишается ни своего права на содержание, ни своего права на наследство.


Сімейний кодекс України

N 2947-III, 10.01.2002, Кодекс України,  Верховна Рада України 

 Стаття 166. Правові наслідки позбавлення батьківських прав

1. Особа, позбавлена батьківських прав:

1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків щодо її виховання;

2) перестає бути законним представником дитини;

3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми;

4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;

5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);

6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

2. Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини.

Одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу позивача або за власною ініціативою вирішити питання про стягнення аліментів на дитину.Ответ дан по состоянию законодательства на 12 Января 2011, 10:02.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины