Вопрос: Можно ли в 17 лет переехать от родителей без их на то согласия?
Мне сейчас 17 лет (18 будет в марте). Уже есть и паспорт, и школу 2 года назад закончил. Сейчас хочу переехать от родителей. Могу ли я это сделать без их на то согласия?

Павел, Киев


Ответ:

Цивільний кодекс України

N 435-IV, 16.01.2003, Кодекс України,  Верховна Рада України

 

 

Стаття 29. Місце проживання фізичної особи

1. Місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

2. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, вільно обирає собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

3. Місцем проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я тощо, в якому вона проживає, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна.

У разі спору місце проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років визначається органом опіки та піклування або судом.

4. Місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років, є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я, в якому вона проживає.

5. Місцем проживання недієздатної особи є місце проживання її опікуна або місцезнаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції опікуна.

6. Фізична особа може мати кілька місць проживання.

 

Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні

N 1382-IV, 11.12.2003, Закон,  Верховна Рада України

 

 

Стаття 13. Обмеження вільного вибору місця проживання

Вільний вибір місця проживання обмежується в адміністративно-територіальних одиницях, які знаходяться:

у прикордонній смузі;

на територіях військових об'єктів;

у зонах, які згідно із законом належать до зон з обмеженим доступом;

на території, де у разі небезпеки поширення інфекційних захворювань і отруєнь людей введені особливі умови і режим проживання населення та господарської діяльності;

на територіях, щодо яких введено воєнний або надзвичайний стан.

Вільний вибір місця проживання обмежується щодо:

осіб, які не досягли 16-річного віку;

осіб, до яких згідно із процесуальним законодавством застосовано запобіжні заходи, пов'язані з обмеженням або позбавленням волі;

осіб, які за вироком суду відбувають покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі;

осіб, які згідно із законодавством перебувають під адміністративним наглядом;

осіб, які згідно із законодавством про інфекційні захворювання та психіатричну допомогу підлягають примусовій госпіталізації та лікуванню;

іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на території України.


Таким образом, лицо, достигшее 16-тилетнего возраста, имеет право самостоятельно выбирать, где ему проживать, не спрашивая чьего-либо согласия, в том числе и родителей. Это означает, что Вы имеете право переехать от родителей без их согласия.

Однако, хотел бы обратить Ваше внимание, что пользоваться своим правом - не всегда благо, т.е. не всегда хорошо.

Очевидно, у Вас есть какой-то расчет, Вы полагаете, что родители Вам мешают что-то осуществить и в связи с этим Вы находитесь с ними в конфликте. Вероятно, Вы все рассчитали и уверены, что уехав от родителей, Вы разрешите свою проблему и у Вас получится осуществить то, что Вы задумали. Если это так, то Ваша уверенность похвальна. Но все же, перед тем, как уехать от родителей, я бы порекомендовал Вам: подумайте, что будет, если Вы уедете от родителей, а у Вас не получится осуществить то, что Вы задумали. Это ведь не исключено? 

Откуда у Вас уверенность, что уехав от родителей, у Вас все получится, если у Вас не получается убедить своих родителей, что Вам необходимо уехать?

Мне кажется, что необходимо поставить для себя цель: убедить родителей, что Вам надо уехать, чтобы они дали свое согласие. Если Вы достигнете своей цели, т.е. убедите родителей, то тогда у Вас действительно все получится, когда Вы уедете от родителей, т.к. у Вас в этом случае будет уже очень серьезный опыт в преодолении препятствий к достижению своей цели, потому что Вы добились невозможного - согласия родителей на то, чтобы Вы уехали от них. Плюс: сохранили с ними хорошие отношения и возможность всегда обратиться к ним за поддержкой, если вдруг, что-то не будет получаться так, как Вы задумали. Только при этом не думайте о том, почему их нельзя (невозможно) убедить, т.к. в этом случае у вас ничего не получится, а думайте о том, как их убедить, и в этом случае у Вас все получится.


Ответ дан по состоянию законодательства на 28 Октября 2010, 16:04.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины