Вопрос: Изнасилование. Какое наказание мне грозит, если все было добровольно, но ей только 15 лет?
Мне 23 года, я встречаюсь с девушкой, ей 15 лет. У нас была половая связь, её мать хочет написать заявление об изнасиловании. Если моя девушка будет отрицать факт изнасилования, скажет что все происходило с её согласия, то что в этом случае мне грозит???

Андрей, Одесса


Ответ:

Если между вами имели место добровольные половые отношения (без применения насилия с целью заставить вступить в половую связь), то вас могут привлечь к уголовной ответственности только в случае, если девушка не достигла половой зрелости на момент вступления в половую связь.

Уголовная ответственность в таком случае предусмотрена в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Девушка, не достигшая возраста 14 лет, априори считается не достигшей половой зрелости. Если девушка старше 14 лет, то достижение половой зрелости определяется на основании медицинского экспертного заключения.

Насколько мне известно, как правило, девушки, достигшие 15-летнего возраста, являются достигшими половой зрелости.

Таким образом, если у вас все было добровольно и девушка достигла половой зрелости, то вам не грозит уголовная ответственность. 


Кримінальний кодекс України

N 2341-III, 05.04.2001, Кодекс України,  Верховна Рада України 

 Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості

1. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

N 5, 30.05.2008, Постанова,  Верховний Суд України 

 16. Добровільні статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, утворюють склад злочину, передбаченого статтею 155КК, у разі, якщо винна особа усвідомлювала (достовірно знала або припускала), що потерпіла особа не досягла статевої зрілості, а так само, коли вона повинна була і могла це усвідомлювати. Добровільними статевими зносинами слід визнавати такі, що здійснюються без застосування фізичного насильства, погрози його застосування і використання безпорадного стану потерпілої особи. Якщо потерпіла особа внаслідок свого розумового відставання або малолітнього віку не могла розуміти характеру та значення здійснюваних з нею дій, статеві зносини з такою особою необхідно розцінювати як зґвалтування з використанням безпорадного стану потерпілої особи. 

Судам слід мати на увазі, що статева зрілість - це такий фізіологічний стан організму людини, який характеризується здатністю до повного виконання статевих функцій. За змістом Правил проведення судово-медичних експертиз (обстежень)з приводу статевих станів в бюросудово-медичної експертизи, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 січня 1995 року №6, особи як жіночої, так і чоловічої статі віком до 14 років вважаються такими, що не досягли статевої зрілості. Встановлення статевої зрілості проводиться щодо осіб віком з 14 до 18 років. Питання про досягнення потерпілою особою статевої зрілості вирішується на підставі висновку судово-медичної експертизи, призначення якої у таких випадках є обов'язковим.Ответ дан по состоянию законодательства на 05 Сентября 2011, 19:16.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины