Вопрос: Чи можливо змінити подвійне прізвище на прізвище одного з батьків? Конституція України.
Після розлучення я хочу змінити прізвище дитини на своє (у неї подвійне, у нас з чоловіком були дошлюбні),чоловік не проти. Адвокати сказали, що це можливо, але у РАГСі відмовляються.Кажуть, що якби у дитини було прізвище одного з батьків - без проблем. Та я не можу зрозуміти яка різниця ? Адже подвійне прізвище не чуже, просто складається з прізвища одного з батьків, а крім того ще і другого. Це ж не чужа дитина. І прізвище не змінюється на чуже. Порадьте як мені правильно вчинити. І якщо дії РАГСу правомірні, то яка процедура може допомогти у зміні прізвища.

Лана, Луцьк


Ответ:

Я цілком поділяю ваше здивування, тому що ніякої логіки не існує в цьому питанні. Але формально РАГС правий. І проблема в тому, що увесь закон (право, юриспруденція) - це формальність.

Сімейний кодекс України:

"Стаття 148. Зміна прізвища дитини її батьками
1. У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років.
2. У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою.
3. У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років.
4. За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків.
5. У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини".

Імовірно, керуючись саме цією статтею закону, РАГС і відмовляє вам в зміні прізвища дитини. РАГС виходить з того, що зазначеною статтею передбачено можливість зміни прізвища дитини тільки у тому випадку, якщо у неї прізвище другого з батьків, а можливість зміни подвійного прізвища дитини на прізвище одного з батьків цією статтею не передбачена. Вот і вся логіка.

Однак, за великим рахунком РАГС все-таки не правий. Законом дозволяється надавати дитині подвійне прізвище.

Сімейний кодекс України:

"Стаття 145. Визначення прізвища дитини
1. Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків.
Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою.
2. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ.
3. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом".

Таким чином, подвійне прізвище має такий ж самий юридичний статус, як і всі інші прізвища. Людина не може бути обмежена в своїх правах в залежності від прізвища. Якщо у людей з не подвійними прізвищами є право на зміну свого прізвища у встановленому законом порядку, то такі ж права має і людина з подвійним прізвищем. Інакше - це дискримінація людини за такою ознакою, як прізвище.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ:

"Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками".


Отже, зважаючи на те, що всі люди є рівними перед законом, що не може бути обмежень в правах за ознакою прізвища, а також враховуючі, що зміною дитині прізвища не порушуються права і свободи інших людей, ваша вимога про зміну подвійного прізвища дитини на ваше прізвище цілком законна.
Спробуйте навести РАГСУ вищезазначені аргументи і норми права. Можливо це вам допоможе. Але скоріше за все РАГС вам відмовить, тому що цей орган не повинен аналізувати норми права і робити висновки. Він повинен строго слідувати "букві" закону, а такої "букви" - прямої вказівки на те, що можна змінювати подвійне прізвище, у нього не має. "Духом" закону - є Конституція, яка встановлює не конкретні норми права, а принципи права. Якщо якась конкретна норма закону суперечить або не відповідає конституційному принципу, тобто нормі Конституції, то застосовується норма Конституції.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ:

"Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. 
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. 
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується".

Таким чином, якщо ви бажаєте змінити прізвище дитини, вам необхідно звертатися до адміністративного суду з позовом до РАГСУ про покладення на нього зобов'язання здійснити реєстрацію зміни подвійного прізвища дитини на ваше прізвище. 

Ответ дан по состоянию законодательства на 11 Марта 2010, 00:09.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины