Вопрос: Доказать родственные отношения
Родители решили подарить квартиру т.е. оформить дарственную. Попав на прием к нотариусу оказалось, что у нас по разному написаны фамилии в паспорте. Вообщем нотариус нам отказал сославшись на то, что надо подтвердить факт родства. Каким образом я могу подтвердить факт родства. 

евгения, симферополь


Ответ:
Либо вы что-то не поняли, либо ситуация какая-то другая, потому что требовать подтверждения факта родства при заключении договора дарения - это бессмысленно.

Собственник может подарить свою собственность (квартиру, дом и т.д.) любому лицу (даже юридическому лицу), а не только родственнику. Именно поэтому требование о подтверждении родства является бессмысленным.

Очень вероятно, что если дарят ближайшему родственнику, то не надо платить налог, либо надо платить меньше, чем если дарят не родственнику, поэтому нотариус и сказал вам о необходимости подтверждения родства с той целью, чтобы вы заплатили меньше налога при оформлении договора дарения. Мы не практикуем в сфере налогообложения, потому не знаем каков порядок и размер налогообложения при дарении. 

Вы можете у знать у нотариуса действительно ли его совет связан с налогообложением и если для вас не имеет значения размер налога, то юридическое отсутствие родства между вами и родителями не должно являться препятствием для оформления договора дарения. Если и после этого нотариус будет настаивать на своем, то обратитесь к другому нотариусу.

Что же касается установления родства, то установить родство можно только через суд.

Цивільний процесуальний кодекс України
N 1618-IV, 18.03.2004, Кодекс України,  Верховна Рада України
 
Стаття 256. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

1. Суд розглядає справи про встановлення факту:

1) родинних відносин між фізичними особами;

2) перебування фізичної особи на утриманні;

3) каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню;

4) реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення;

5) проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу;

6) належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім'я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з ім'ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті;

7) народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження;

8) смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті;

9) смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2. У судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

3. Справи про встановлення факту належності особі паспорта, військового квитка, квитка про членство в об'єднанні громадян, а також свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації актів цивільного стану, судовому розгляду в окремому провадженні не підлягають.

4. Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо з заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, вбачається спір про право, а якщо спір про право буде виявлений під час розгляду справи, - залишає заяву без розгляду.

Стаття 257. Підсудність

1. Заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем її проживання.

2. Підсудність справ за заявою громадянина України, який проживає за її межами, про встановлення факту, що має юридичне значення, визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного Суду України.

Стаття 258. Зміст заяви

1. У заяві повинно бути зазначено:

1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;

2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

3) докази, що підтверджують факт.

2. До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

Стаття 259. Зміст рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення

1. У рішенні суду повинно бути зазначено відомості про факт, встановлений судом, мету його встановлення, а також докази, на підставі яких суд установив цей факт.

2. Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів.


Ответ дан по состоянию законодательства на 01 Ноября 2013, 21:08.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины