Вопрос: Признание договора дарения договором купли-продажи
Пол года назад я развелся, но перед разводом подарили дом, оформив на него дарственную, бывшая супруга пытается отсудить, какие у нее шансы?Подарили не родственники!

Руслан, Белгород-Днестровский


Ответ:
Все, что было подарено (даже в период брака) является личной собственностью того, кому оно было подарено. 

Если в период брака не производилась реконструкция, капитальный ремонт дома или другие работы, которые бы существенно увеличили стоимость этого дома, то ваша бывшая супруга не будет иметь право собственности на дом, если он вам был подарен.

Если же вы признаете, что дом на самом деле не подарен, а куплен, то ваша супруга будет иметь право на половину этого дома. 

Ваша бывшая супруга будет иметь право на половину дома также в том случае, если суду будут предоставлены письменные доказательства того, что дом был не подарен, а куплен. Таким доказательством, например, может быть расписка, выданная вам продавцом дома о том, что он получил от вас такую-то сумму денег за указанный дом. 

Если вы будете придерживаться того, что дом вам подарен и при этом не будет письменных доказательств того, что дом вами куплен, то шансы жены получить право собственности на половину дома очень малы. 

Решение суда не может основываться на показаниях свидетелей при выяснении каких-то условий договора, который должен заключаться в письменной форме.  Поэтому суд не имеет право принимать во внимание свидетельские показания о том, что за дом передавались какие-то деньги, т.е. показания о том, что имел место договор купли-продажи, а не договор дарения.

Кроме того, решение суда не может основываться на предположениях. Например, на предположении, что не могут незнакомые люди подарить дом незнакомому человеку, а раз не могут подарить, то значит - продали.


Сімейний кодекс України

N 2947-III, 10.01.2002, Кодекс України,  Верховна Рада України

Стаття 57. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка

1. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є:

1) майно, набуте нею, ним до шлюбу;

2) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування;

3) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто;

4) житло, набуте нею, ним за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду";

5) земельна ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України.

2. Особистою приватною власністю дружини та чоловіка є речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя.

3. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є премії, нагороди, які вона, він одержали за особисті заслуги.

Суд може визнати за другим з подружжя право на частку цієї премії, нагороди, якщо буде встановлено, що він своїми діями (ведення домашнього господарства, виховання дітей тощо) сприяв її одержанню.

4. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є кошти, одержані як відшкодування за втрату (пошкодження) речі, яка їй, йому належала, а також як відшкодування завданої їй, йому моральної шкоди.

5. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є страхові суми, одержані нею, ним за обов'язковим особистим страхуванням, а також за добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внески сплачувалися за рахунок коштів, що були особистою приватною власністю кожного з них.

6. Суд може визнати особистою приватною власністю дружини, чоловіка майно, набуте нею, ним за час їхнього окремого проживання у зв'язку з фактичним припиненням шлюбних відносин.

7. Якщо у придбання майна вкладені крім спільних коштів і кошти, що належали одному з подружжя, то частка у цьому майні, відповідно до розміру внеску, є його особистою приватною власністю.Цивільний кодекс України

N 435-IV, 16.01.2003, Кодекс України,  Верховна Рада України

Стаття 218. Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми правочину

1. Недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом.

Заперечення однією із сторін факту вчинення правочину або оспорювання окремих його частин може доводитися письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами. Рішення суду не може грунтуватися на свідченнях свідків.

2. Якщо правочин, для якого законом встановлена його недійсність у разі недодержання вимоги щодо письмової форми, укладений усно і одна із сторін вчинила дію, а друга сторона підтвердила її вчинення, зокрема шляхом прийняття виконання, такий правочин у разі спору може бути визнаний судом дійсним.


Цивільний процесуальний кодекс України

N 1618-IV, 18.03.2004, Кодекс України,  Верховна Рада України

Стаття 60. Обов'язки доказування і подання доказів

1. Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.

2. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

3. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір.

4. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.Ответ дан по состоянию законодательства на 23 Октября 2012, 15:59.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины