Вопрос: Договор аренды земли. Требуется ли переоформление договора в связи со смертью арендодателя.

Требуется ли наследнику земельного участка с/х назначения перезаключать договор с арендатором, либо заключать дополнительные соглашения от своего имени? Возможно ли разорвание такого договора в связи с смертью арендодателя?

Роман, Одесса


Ответ:

Лицо, получившее право собственности на какую-либо вещь, которая находится в аренде, не обязано перезаключать договор аренды с арендатором, если об этом прямо не сказано в договоре.

Если в договоре аренды указано, что при смене собственника вещи, которая сдается в аренду, договор аренды прекращается, то в этом случае необходимо заключать новый договор аренды, если наследник земельного участка и арендатор желают продолжить арендные отношения.

Таким образом, если в договоре аренды земельного участка не указано, что договор прекращает свое действие при смене собственника земельного участка либо в связи со смертью арендодателя, вы не обязаны перезаключать этот договор. Вам достаточно иметь документ, подтверждающий, что именно вы стали собственником этого земельного участка. 


Цивільний кодекс України

N 435-IV, 16.01.2003, Кодекс України,  Верховна Рада України

Стаття 770. Правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм

1. У разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права та обов'язки наймодавця.

2. Сторони можуть встановити у договорі найму, що у разі відчуження наймодавцем речі договір найму припиняється.

Стаття 179. Поняття речі

1. Річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки.

Стаття 181. Нерухомі та рухомі речі

1. До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації.

2. Рухомими речами є речі, які можна вільно переміщувати у просторі.

 

 


Ответ дан по состоянию законодательства на 30 Июля 2014, 20:38.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины