Вопрос: Имеет ли силу соглашение по разделу земли возле дома для нового собственника части дома?
Имеет ли силу мировое соглашение подписанное с соседями в общем дворе по разделу земельного участка, который находится в пользовании ( не приватизированным), если эти соседи передали свою часть домовладения в договору дарения третьему лицу.Сохранились ли эти границы?, и можно ли в суде разделить этот участок по долям домовладения? 

валентина, алушта


Ответ:
Земельный участок при доме делится между сособственниками дома пропорционально их долям собственности в доме. 

Например, если сособственников дома трое, одному принадлежит половина дома, а двум другим по 1/4 части, то земельный участок так и делится: у кого полдома - тому половина земельного участка, двум остальным по 1/4 части. 

Если земельный участок невозможно разделить в натуре, то тогда определяется порядок пользования ним.

Независимо от того приватизирован земельный участок или нет, сособственники дома, по согласию между собой, могут определить порядок пользования земельным участком. Если такой порядок пользования был определен, то он является обязательным и для лиц, которые впоследствии приобретут право собственности на часть дома, независимо от того на каком основании они приобретут эту часть дома (на основании купли-продажи, дарения, наследования и т.п.).

Более подробные разъяснения по этому вопросу содержатся в Постановлении Пленума Верховного Суда Украины, которое приводится ниже.

Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ

N 7, 16.04.2004, Постанова,  Верховний Суд України

21. Виходячи з того, що порядок користування спільною земельною ділянкою, у тому числі тією, на якій розташовані належні співвласникам жилий будинок, господарські будівлі та споруди, визначається насамперед їхньою угодою залежно від розміру їхніх часток у спільній власності на будинок, суд відповідно до статті 88 ЗК бере до уваги цю угоду при вирішенні спорів як між ними самими, так і за участю осіб, котрі пізніше придбали відповідну частку в спільній власності на землю або на жилий будинок і для яких зазначена угода також є обов'язковою. Це правило стосується тих випадків, коли жилий будинок було поділено в натурі.

 Суд може не визнати угоду про порядок користування земельною ділянкою, коли дійде висновку, що угода явно ущемляє законні права когось зі співвласників, позбавляє його можливості належно користуватися своєю частиною будинку, фактично виключає його з числа користувачів спільної земельної ділянки, суперечить архітектурно-будівельним, санітарним чи протипожежним правилам.

 Якщо до вирішення судом спору між співвласниками жилого будинку розмір часток у спільній власності на земельну ділянку, на якій розташовані будинок, господарські будівлі та споруди, не визначався або вона перебувала у користуванні співвласників і ними не було досягнуто угоди про порядок користування нею, суду при визначенні частини спільної ділянки, право на користування якою має позивач (позивачі), слід виходити з розміру його (їх) частки у вартості будинку, господарських будівель та споруд на час перетворення спільної сумісної власності на спільну часткову чи на час виникнення останньої.

 

 22. Суд не може відмовити в позові або закрити провадження у справі про встановлення порядку користування земельною ділянкою з тих підстав, що його визначено угодою сторін. Якщо при вирішенні спору суд установить, що співвласники визначили порядок користування й розпорядження земельною ділянкою, для зміни якого підстав немає, він ухвалює рішення про встановлення саме такого порядку.

 У резолютивній частині рішення в такій справі суд залежно від її обставин повинен вказати розміри й межі тих ділянок, які має використовувати кожна зі сторін, і тих, які виділено для спільного користування, а також зазначити, як сторони мають проходити до будинку, будівель, споруд та на вулицю.


Ответ дан по состоянию законодательства на 20 Декабря 2012, 09:42.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины