Вопрос: Амнистия 2011г.
Я был осуждён, по ст. 286 ч.2 УК (нарушение ПДД приведшее к смерти потерпевшего,места происшествия я не покидал, не был под действием алкоголя, и др. средств ) назначено наказание мне было сначала 3 года испытательного срока из которых я отбыл 1 год испытательного срока, потом по жалобе потерпевшего ВЕР.СУД отменил Решение Суда, и отправил на новое рассмотрение, на котором мне было назначено 4 года лишения свободы, из которых я отбыл 1.5 года в колонии и согласно ст.82 УК мне заменили неотбытую часть наказания на 2 года исправ работ, на которых сейчас и нахожусь и отбыл уже 10 месяцев. У меня есть ребёнок инвалид детства.Скажите попадаю я под действие амнистии 28.07.2011 г.???? И ещё в инспекции исполнения наказания мне сказали,что я не попадаю под действие амнистии, так как моя ст. тяжкая, я пытался им объяснить, что по неосторожности не попадают только особо тяжкие, но без результата. С большим трудом мне удалось добиться что бы у меня приняли заявление о применении амнистии в суд. И теперь жду когда назначат судебное слушание, каждый день звоню в суд, но мне говорят что по моему заявлению ещё судебное слушание не назначено. Может они собирают документы, так как приговора у меня на руках небыло, в инспекции мне его выдать отказались, а суд который рассматривал моё дело(военный) вообще находится в другой обл. Скажите, всё ли правильно я делаю. 

сергей, запорожье


Ответ:

Вы все делаете совершенно правильно.

Часть 2 ст.286УК Украины - это преступление, совершенное по неосторожности.


Кримінальний кодекс України

N 2341-III, 05.04.2001, Кодекс України,  Верховна Рада України 

 Стаття 23. Вина

Виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності.

Стаття 24. Умисел і його види

1. Умисел поділяється на прямий і непрямий.

2. Прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.

3. Непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання.

Стаття 25. Необережність та її види

1. Необережність поділяється на злочинну самовпевненість та злочинну недбалість.

2. Необережність є злочинною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення.

3. Необережність є злочинною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити.


Для применения амнистии необходимо, как минимум, наличие двух условий: первое - чтобы статья подпадала под амнистию и второе - чтобы само лицо подпадало под амнистию по своему статусу или положению, в котором оно находилось или находится.

Указанная вами статья подпадает под амнистию, так как преступление, предусмотренное ч.2 ст.286УК Украины относится к неосторожным и за него предусмотрено максимальное наказание не более 8 лет лишения свободы, что означает, что это преступление не относится к категории особо тяжких.

Вы, как лицо совершившее преступление, также подпадаете под амнистию, т.к. у вас есть ребенок-инвалид (п.в ст.1 Закона "Про амнистию в 2011 году"), если вы не лишены родительских прав в отношении этого своего ребенка.


Про амністію у 2011 році

N 3680-VI, 08.07.2011, Закон,  Верховна Рада України 

 Стаття 1. Звільнити від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України:

а) осіб, які на момент вчинення злочину були неповнолітніми;

б) жінок, вагітних на день набрання чинності цим Законом;

в) осіб, не позбавлених батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, або дітей-інвалідів незалежно від їх віку;

г) осіб, яких на день набрання чинності цим Законом в установленому порядку визнано інвалідами першої, другої чи третьої групи, а також хворими на активну форму туберкульозу (диспансерні категорії 1, 2, 3, 4), онкологічні захворювання (III, IV стадії за міжнародною класифікацією TNM), СНІД (III, IV клінічні стадії за класифікацією ВООЗ) та інші тяжкі хвороби, що перешкоджають відбуванню покарання та підпадають під визначення Переліку захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання, затвердженого наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров'я України від 18 січня 2000 року N 3/6;

ґ) чоловіків та жінок, які на день набрання чинності цим Законом досягли відповідно 60-річного та 55-річного віку;

д) ветеранів війни (учасники бойових дій, інваліди війни та учасники війни, які підпадають під дію Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") ;

е) учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи - осіб, які підпадають під дію Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та аналогічних законів інших держав - колишніх республік СРСР;

є) осіб, які на день набрання чинності цим Законом мають одного чи обох батьків, які досягли 70-річного віку або визнані інвалідами першої групи, за умови, що в цих батьків немає інших працездатних дітей.

 

Кримінальний кодекс України

N 2341-III, 05.04.2001, Кодекс України,  Верховна Рада України 

 Стаття 12. Класифікація злочинів

1. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.

2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання.

3. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років.

4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років.

5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

 

Стаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, -

карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

П р и м і т к а. Під транспортними засобами в цій статті та статтях 287, 289 і 290 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби.


На основании вышеизложенного у вас есть все основания ожидать положительного для себя решения суда.

В то же время вам следует учитывать, что амнистия - это освобождение от уголовного наказания, но не освобождение от обязанности возместить материальный и моральный ущерб потерпевшим. Поэтому, если решением (приговором) суда с вас был взыскан какой-либо ущерб, вы обязаны будете его погасить независимо от применения к вам амнистии.

 
Ответ дан по состоянию законодательства на 22 Августа 2011, 12:00.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины