Вопрос: Основание для амнистии, должно существовать на момент вступления в силу закона об амнистии
Можно ли применить амнистию за средней тяжести преступление, совершенное до вступления ЗУ "О амнистии в 2011 году" если несовершеннолетний ребенок родился у меня через год после вступления закона в силу. Дело на стадии судебного разбирательства.

Виталий, Донецк


Ответ:
Общий принцип законов про амнистию такой: обстоятельство, являющееся основанием для применения амнистии, должно существовать либо на момент совершения преступления, либо на момент вступления в силу закона об амнистии

Таким образом, рождение ребенка после вступления в силу закона об амнистии не является основанием для применения амнистии.

Однако, наличие несовершеннолетнего ребенка на иждивении учитывается как смягчающее обстоятельство при назначении наказания.

Кроме того, ст.48 Уголовного кодекса Украины, предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности вследствие изменения обстановки, в результате которой лицо, совершившее преступление, перестало быть общественно опасным. Каким должно быть такое изменение обстановки закон не указывает. Все решается в каждом конкретном случае. Поэтому, при определенных условиях рождение ребенка может быть использовано для прекращения уголовного дела, как изменение обстановки, в результате которой виновное лицо перестало быть общественно опасным.

Про амністію у 2011 році

N 3680-VI, 08.07.2011, Закон,  Верховна Рада України

Стаття 1. Звільнити від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України:

а) осіб, які на момент вчинення злочину були неповнолітніми;

б) жінок, вагітних на день набрання чинності цим Законом;

в) осіб, не позбавлених батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, або дітей-інвалідів незалежно від їх віку;

г) осіб, яких на день набрання чинності цим Законом в установленому порядку визнано інвалідами першої, другої чи третьої групи, а також хворими на активну форму туберкульозу (диспансерні категорії 1, 2, 3, 4), онкологічні захворювання (III, IV стадії за міжнародною класифікацією TNM), СНІД (III, IV клінічні стадії за класифікацією ВООЗ) та інші тяжкі хвороби, що перешкоджають відбуванню покарання та підпадають під визначення Переліку захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання, затвердженого наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров'я України від 18 січня 2000 року N 3/6;

ґ) чоловіків та жінок, які на день набрання чинності цим Законом досягли відповідно 60-річного та 55-річного віку;

д) ветеранів війни (учасники бойових дій, інваліди війни та учасники війни, які підпадають під дію Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") ;

е) учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи - осіб, які підпадають під дію Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та аналогічних законів інших держав - колишніх республік СРСР;

є) осіб, які на день набрання чинності цим Законом мають одного чи обох батьків, які досягли 70-річного віку або визнані інвалідами першої групи, за умови, що в цих батьків немає інших працездатних дітей.


Кримінальний кодекс України

N 2341-III, 05.04.2001, Кодекс України,  Верховна Рада України

Стаття 48. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки

Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.


Ответ дан по состоянию законодательства на 17 Декабря 2012, 17:57.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины