Вопрос: Возможен ли обмен некачественного товара?

Возможен ли обмен товара по причине производственного брака по месту жительства, если товар приобретен в другом городе? Сеть магазинов одна.

Денис, Мариуполь


Ответ:

Возникшие правоотношения регулируются законом «О защите прав потребителя».
В соответствии со ст.8 указанного закона (языком оригинала):
«У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:
1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:
1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

Зазначені «вимоги споживача… пред'являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача».

Споживач має право пред'явити одну з зазначених вимог, і тільки в разі її невиконання заявити іншу вимогу.

«Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задовольняють також створені власником продавця торговельні підприємства та філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачем товарів, або підприємства, на які ці функції покладе-но на підставі договору. Функції представників підприємств-виробників виконують їх представництва та філії, створені виробниками для цієї мети, або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги на підставі договору з виробником».

Таким образом, раз сеть магазинов одна, то и собственник этой сети магази-нов один и тот же, потому вы имеете право предъявить свои требования к любому из ма-газинов этой сети по своему месту жительства, несмотря на то, что товар вы купили в другом городе.


Ответ дан по состоянию законодательства на 01 Ноября 2007, 17:15.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины