Вопрос: Какая вероятность освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим?
Произошло ДТП в результате которого причинены телесные поврежедния (перелом руки). По факту возбуждено уголовное дело. Пострадавшей вред возмещается, претензий к виновнику ДТП она не имеет. Если пострадавшая откажется от проведения экспертизы по определению тяжести телесных повреждений, какая вероятность закрытия уголовного дела?

Светлана, Запорожье


Ответ:

Прохождение экспертизы по определению тяжести телесных повреждений в данном случае не только право потерпевшей, но и обязанность, потому она не имеет права отказаться от прохождения такой экспертизы, т.к. возникшие отношения не носят личностный характер, т.е. не являются делом частного обвинения, когда потерпевший решает привлекать виновного к уголовной ответственности или не привлекать его. Как правило, лицо наказывается за совершенное преступление не в зависимости от желаний потерпевшего и отношения потерпевшего к случившемуся, а в зависимости от случившегося - от общественной опасности содеянного виновным.  Однако, есть и исключения из этого правила. И выход в вашей ситуации не в отказе от прохождения экспертизы по определению тяжести телесных повреждений, а в другом.

Насколько я понимаю, перелом руки - это, как правило, средней тяжести телесное повреждение.

ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ:

"Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження 

1. Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя, - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. 

2. Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого, - 

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. 

Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження 

1. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину, - 

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років. 

2. Ті самі дії, вчинені з метою залякування потерпілого або його родичів чи примусу до певних дій, - 

караються позбавленням волі від трьох до п'яти років". 

ПРИ ТАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ виновный будет привлекаться к ответственности по ч.1 ст.286УК Украины:

"Стаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами 

1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, - 

карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. 

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. 

3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. 

Примітка. Під транспортними засобами в цій статті та статтях 287, 289 і 290 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби". 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, максимальное наказание за преступление, предусмотренное ч.1 ст.286УК Украины - 3 года ограничения свободы (обмеження волі), что в соответствии со ст.72УК Украины приравнивается к полутора годам лишения свободы (позбавлення волі):


"Стаття 72. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення 

1. При складанні покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків менш суворий вид покарання переводиться в більш суворий вид виходячи з такого їх співвідношення: 

1) одному дню позбавлення волі відповідають: 

а) один день тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або арешту; 

б) два дні обмеження волі

в) три дні службового обмеження для військовослужбовців або три дні виправних робіт; 

г) вісім годин громадських робіт; 

2) одному дню тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або арешту відповідають: 

а) два дні обмеження волі; 

б) три дні службового обмеження для військовослужбовців або три дні виправних робіт; 

3) одному дню обмеження волі відповідають три дні службового обмеження для військовослужбовців або три дні виправних робіт; 

4) одному дню обмеження волі або арешту відповідають вісім годин громадських робіт. 

2. При призначенні покарання за сукупністю злочинів або вироків у виді виправних робіт або службових обмежень для військовослужбовців складанню підлягають лише строки цих покарань. Розміри відрахувань із заробітку засудженого складанню не підлягають і обчислюються за кожним вироком самостійно. 

3. Основні покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно. 

4. Додаткові покарання різних видів у всіх випадках виконуються самостійно. 

5. Попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. При призначенні покарань, не зазначених в частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув'язнення, може пом'якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування. 

6. Встановлені в частині першій цієї статті правила співвідношення видів покарань можуть застосовуватись і в інших випадках, передбачених Загальною частиною цього Кодексу". 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕСКАЗАННОГО, преступление, предусмотренное ч.1 ст.286УК Украины, относится к  преступлениям небольшой тяжести (невеликої тяжкості), т.к. за него предусмотрено наказанием менее 2 лет лишения свободы:

"Стаття 12. Класифікація злочинів 

1. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. 

2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання. 

3. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років. 

4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років. 

5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі". 


В ТАКОМ СЛУЧАЕ, все зависит от обвиняемого и потерпевшего и обвиняемый может быть освобожден от уголовной ответственности при соблюдении условий, изложенных в ст.46УК Украины: 


Стаття 46. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим 

Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду". 

Это означает, что если обвиняемый ранее преступлений не совершал, возместил потерпевшему весь причиненный ущерб и потерпевший его простил, т.е. не возражает против освобождения его от уголовной ответственности, то обвиняемый подлежит обязательному освобождению от уголовной ответственности, т.е. уголовное дело в отношении него прекращается и он считается юридически не судимым.


Ответ дан по состоянию законодательства на 12 Июня 2009, 18:55.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины